Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣΙΑΡΥΣΕΩΣ 876
Μεταρρυθμιστέ
του γλυκού νερού
Νέα φοροεπιδρομή
Κυριαρχία
χατοχύοom
μέσω... Συντάγματος!
xρmpια τύποι Aλέxου Παπαδόπουλου
Προσύμφωνο συνεργασίας
Μητσοτάκη Θεοδωρακη
νέπεσαν στόέ0vuκό σχέδιο εξόδου από γεριστ
TΤς ημέρας
Σήμερα
Ιστορίες γύρω άπό την ντο λατα..