Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Η καθυστέρηση θα φέρει πρόσθετα μέτρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
295030 Ιδρυτής: Γ. A. Βλάχος
Ετος 08ο
Ημερίδες
Η καθυστέρηση θα φέρει πρόσθετα μέτρα
της Εκκλησίας
Προειδοποίηση Ευρωπαίου άωμ
aτοuxου-Στις Βρυξέλλες συνεriσmκαν οι διαπραγματεύσεις για την aδολom
για το Σύνταγμα
Σαφές μήνυμα
άλεsοιπαράμετροιβάσει
είναι ετηρρtπτει
θέμα,
έσεις μ
Κράτος
αποφάσεις θα πρέπει
υπάρξει κάποια προσέ
παρουσιάσοε μετά το Eurowοnking Group
αβεβαιότητας ενέχει μεταξύ
τηθούν περισσότ
βράδυ συνexlζ
Βρυξέλλες γνωριστεί πρόοδος
κυβερνητικές πηγε
επίτευξη
ιαπραγματεύσεις μεταξύ
Τσακαλώτου, σκευns
ότιάφνns
ρμανική πλευρά
δημόσιου διαλόγου
στόχων, έστειλαν
προέδρου Σύμpuνα με πληροφορίες, πάντως, ελλmκή στοποln
ότι δε
ατική αναθεώεκτιμήσεις από
υρωπαίους εταίρους
θεσμών Επισης ο πρu8υποupγόs τάσεις από αυτές
απορρίψει οθεσμοί όσον αφορά
Διαρκής Ιερά Σύνοδος,
οικονομίας θα
είχε τηλεφωνική επικοινωνία
πρόεδρο προηγούμενη εβδομάδα. ΣτομεταEL nAnνα
ελληνικό πρόγραμ
θα μελετηθούν.
Ζωντανεύουν ξανά οι μνήμες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας Αύξηση
θούν όταν αρχίσε
διάλογος.
Μόλιστα, Ιερά Σύνοδος θα
της αγοράς
δημόσιο
διάσταση.
Από ξένους υπηκόους
συμμετomόmμόνο
κληρικών, αλλά χυρω
596 σε σύγκριση
πολπω
αγόρασαν ξένοιυπήκοοι
πέρυσι Σύμ
ΣΗΜΕΡΑ
Ελλάδος, οι αγορέ
ευρώ πέρυσι από 186
Ν.Δ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αντιπαράθεση
συναλλαγές, ωστόσο,
γαλύτερns αξίας,
για τις Πανελλαδικές
ΤτΕ. Οι αγορές
χορήγηση άδειας
παραμονής. Μεβάση τα σχετικά
νού Ιανουαθε 1.573 άδειες
ρίου είχαν
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Συμφωνία
Προτείνουν
Και αποκλίσεις
ελεύθερο
Κάμπινγκ.
πλήρωμα
λευταίας πτήσης
κυπριακών Αερογραμμών ημερώματατης 20ής
ίου 974, από
onpος τη Λευκωσία, επιστρέ
Διεθνές Αεροδρόμ
εμμένοσεpokμένα Ηέκ.
συνέβh
ραία ημέ
τουρκικής εισβολής, καθως
συνέβη
38 βουλευτές
ΣΥΡΙΖΑ
ποτέ παλuπληθoίς Διεθνοίς Αεροδρομί
λογες.
ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡ
ασn για κατάργη
σχολεία.
Σοκάρει
Επανέναρξη συνομιλιών
γκάφα διχάζει την ΕΛ.ΑΣ
για το Κυπριακό
υπουργείου Παιδείας,38βουn επιθεση
Παλαιό Φάλnρ
Μπaλdic
νες μετά
πόθεση
ςAnστείας
γορεύ σεων που αφορούν το ελεύθερο
στην Ιντλiμπ
ής Δημ
τθαρχικό έλεγχο.
ξnsAnστειών.
Υποστηρίζουν ότι πρόκειται
οι έξι εμπλεκόμε
Οι άνδρε
ότι, όταν
θεώρησαν δεοδού Μουσών στο Παλαιό Φάληρο, ρεσίες επιδόθηκαν
ένοεισόδημ
Διεθνής
Ε. Στην Αθήναθα βρεθεί
όπου οτέταρτοsληστήsπαρέ
ευθυνών. ΔΙΑΣ
ααμεσοδροσtτεsc εtxον
διάκριση
πολικά σχολίαζαν ότ
ευνήσει εξ
ονιmστιxά το διαμέ58 νεκρούς
τού είχαν οι συνάδελφοι
oαταγγέλειnσυρoαλαντιπολtτευσn.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
βέρνηση Ασαντ. Σύμφωνα
Σε πλήρη εξέλιξη
Οχι νέες
Δικαιαμάτάν, μεταξύ
περιπέτειες
ΑλεξέΓκρομi
τοupγικό είνει
ενώδιεθνεts οργανώσεις αρωγis
οι κυβερνώντες
μούσανόποαριθμόs
εξελιχθεί
δέχεται να ξεπεράσ
ξέι Γκρο
Nas, σύμ
πλαίσιο πολυεθνικής άσκησης νομία είχε
us ανάφαλής
αεροσκάφη
δημίας Επιστημ
βομβαρδισμό, απέρμεσημέρι μετα 1230 και 1240
μαχητικά τύπων
υπουργείο Αμυνας, αναφέροντας
ής κερδοφορία
ρωσική αεροπορία δεν επτεlρn
τελευταίες δύο ημέρε
όποι ένοπλες
Novartis:Το κλείσιμ
τροφοδότη
ουδέποτεxάνοwxphσn
είναι τεράστια. Οι ατέλειωτες
ώρζο όπου
μπucέsζυμώσειs
προσβολή σEπλoio.Caος οι
μονή σε ορισμένες δεολογικέs
ΥΠάρΚ
βουλευτές,
όμas ευθύνε
τόπος ό
δεν αντέχει
μια νέα περTπέτεια.
συριακή
Μέλλον:Εργαστήριο
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Σε κυκλοφορία το νέο 50ευρω
είναι nζωή
Ta«γaτονίω κυβερνούν ακόμη
εξουσiος
οποία γνώριζαν
δρικiν εκλογών
πό τα υπόγεια
EUROPEA CEN RAL BANK
μήσεις από
άρουν κοντά
αποτε λήσες μέσο
Βουλγαρί
ραβερτζήδε
τόwoο δεν
ερικές φορές.
μέλη μnκερδ
ήρα, από το ότ
Πρόσκοπος,εναβέβαιο ότι δεν θα
αρέσει ψουt.ngίς
βειασνείς.
Πρέσβη
όποιος εξου
δενθα
Τα παραδ
απόxθεςνακυκλοφορείτονέο χαρτονόμισμα
βγάλουν πέ
ρ σταμένου
ικά υψηλής ασφαλείας, προκειμέ
κανονικός άνθρωπος τρέμεonό τηνέρα
50ευραεiμπλέξει
Δημόσιο.
ΕλλmνΙΚόΦεστιβάλεΜεπερισσόευρύτερη χρήση
μόζονται λοιπόνοιπολιτικοu από
σσότερα από
συνόλου των χαρτονομισμάτων του ευρώ
κακό είδος
ΜάριοΝτράγκ, πάνω από

Τελευταία νέα από την εφημερίδα