Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
διαδικασία
ΣΤαοκρως θετικά μηνυματα για Τις
Την διαπιστωσηoτιμετά από κοοδότησης των επιχειρήσεων
αφίξεις τουριστών και το 2017, αναmώδεις προσπάθειες στη Σύνοφέρθηκε η υπ. Τουρισμού Ελενα
στον, κρίσιμο για την ελληνική
δο Υπουργών στη Βαλέττα, ο υπ
κονομία, Τομέα μεταποίησης προΚουντουρά, στα εγκαίνια Τουσνακα.
Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρου.
φίμων, με απόφαση του αν, υπ
μπλής, mέτuε ένα πολύ σημαντιiσμένου εστιατορίου Μεσογοiou,
οικονομίας ΑλέξηΧορίτση
TOU Sofitel Athens Airport.
Σελ. 2.
Σελ. 4
Σελ.5
Τρmη 4 Απριλίου 2017 ο Αριθμός φύλλου 850 0,50 ευρώ
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ο 2016 ηταν ένα κομβικό έτος την
Σt eνα δύσκολο περιβάλλον, η Εθncη
Τpartεζa Πειραιώς ανέφερε, σχολιάΤράπεζα κατόρθωσε
να ισχυζοντας τα αποτελεσματα, ο
Πρόεδρος
ρα αποτελέσματα σε όλες τις βασικές
διοικητικού συμβουλου, Γeupγιος
ριορ ζοντας τα
Μη EEurτηρ
ετούμενα Ανοίγματα βελ.
Με οριακά κέρδη παρά
ματοοικονομaό επιπεδο, η χρονά ση
πωvοντας τηpcυστότητα της, επισηοδότησε τη σταθεροποίηση των Enμανε ο διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας
την έντονη αβεβαιότητα
Σελ 7
Σελ. 6
ΑΥΞΗΤΙΚΟl ΡΥΘΜΟ!
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
"Παρά τη συνεeζόμενη, και το 2016,
Στην επισημανση ότι η Πλαίσιο, λεύφεση με την έντονη ενδογενή em
χειρηματική αβεβαιότητα, ο Ομaλος
μικό περιβάλλον, με συνεχείς μεταWEacιολούθύντος τοπλάνο της μααφερθηκε ο πρόεδρος
γων ομο, αν
μους", δήλωσε ο&cυθύνων συμβοu&ευθύνων σύμβουλος Γεώργιος Γελος Ανδρέας Καρταπάνης.
Σελ. 11
pάρδος.
Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr