Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣ.ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΏΣ1876
Το Brexit
χαι οι εγγιήσεις
Σελήνης 1ο τέταρτο Ανατολή μου
ΜΕΡΙ τήν εκλογή τοο Προέδρου Ντόναλ
«Πιθανή αλλαγή στάσεως
Τράμπ θeuροooα ότι τόάθνικό συμφέρον των
ύρωποtκής Ένωσης. Η8ξοδόςmς
ότερο σύμμαχο εντός της Ενωσης. Ηπολιτική των ΗΠΑ
του ΔΝΤλόγω Τραμπ»
eναι πάντοτε ποροooα κατά τρόπο εύδiάκριτο
στό πλαίσιο της εύρωποhής πολιτικής
Ο"Ελληνέεπρόσωπος στόΤαμείο Myάληςwαλδόπουλος ομιλεί στην Εστία
τρότητα.Σπάνadμως ήταν μόνη.
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
έδρα του ΔΝΤ, at atτή την epiαμη
φάση τον δ
aραμelvet στο πρόγραμμα.
στήν δxοκλειστtκή συνέντευξη xoό
ζονται το υπέρ καίτά κατά Holκονομiaκοί τό
κλίμα πού
Εμπόριο δέν εναι ol μόνες σταθερές πούλαμλη Χατζηγάκη
δηλώσεις
προέκταση τηsπολrτκής
κοiστήνΜέσηΑνατολή. Στο πλαίσιο της Ένωσης τόΗνuμένοΒοσλ
Επικρατείας Νίκος
λντteαγκeλλkριο της Γερμανίας
Γκάμπριελ άν ESM μελλοντικά
όνοxe&ασμό της noλmκήςτης Ενωσης εν
μφερόντων και
Κον Ολα κρίνονται στιiνEnρινή
ολοκληρώθη
θέμα «πιθανής τριβής με την νέ
κλείσιμο δευτέρας
ορατός όwwδυνος
μη στήριξη τον θέ
της Κυπριακής Δημογιά μιά «Μικρά Αγγλία»
Ενωση.
Καίή Βόρειος Ιρλανδία θέτειθέμα άνεξαρτητοποτήσεως
Μέτάθεδομένα πού Εχω στή δiόθεσήμου
μέnρόβλeση of
Ηνωμένων ΕθνavπροσπόBeta κατάργησης
στήματος
Συντηρη
ως, το εδρ
στικόx
άmueτunioουν τώρα μεγαλύτερα μπόδadπό
ντηρη
μπορetνά
Mothe
Σημερα
Τής ημέρας
θάμιάς τρελάνουν
στόπερ
μηχανημά
Διαβάστε τοάρθρο
στην Ομόνοια, ΑΣΕΜ
Τόβρώμιχοχρήμα
της λαθρομετανάστευσης»