Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27ο
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.324
Αριστεράς
20 συνέδριο ΚΚΕ oεργασaκός Μεσαίωνας
Εισβολή ιδιωτών
της φθηνής ελαστικής
στη ΔΕΗμε στόχο
μόνος στόχος
εργασίας είναι ήδη εδώ
υδροηλεκτρικά
12-13
Ταβρίσκουν στους διαδρομους
ώρα να μιλησουν οι δρόμοι
αρνιά Καλό Πασxn Το αποτ
έλεσμα της οδολόγnonς
Καλές θάλασσες
συγκροτημένο σrowξnρτητο -από κυβέρνηση-κεpάλαιο
σύντροφε Νίκο
με στο το θάναΣυλλαλητήριο ν Πέμπτη
το του συντρόφου μας
Νίκου Στεφανή μηχανικού στα σοrδάν τrλnaιενη συμφarviα, αλ
σπειρώσεις γειτονιάς, στους συλστα Προπύλαια, δράση
λόγους της μαχόμενης ντολαίας,
νιστής με μοναδική ευγένεια,
οtti:ώς αγωνας για tmt amixρωuζεστασιά
για αγώwα, σύγκρουση,
κατά ανεργίας την Τετάρτη
γαζόμενοι δεν αναμένουν tinuτα
νια, γεννήθηκε το1949 στη ΜΕγάληΒpuσητης Λακωνίας-Ηταν
από τα ιδρυτικά μέλη της ΚΝΕ
Και από τους πρωτοστάτες της mς ΑΔΕΔΥ, nouanεριμένte
ων συντονισμό riναι onπόμr
ίδρυσης του NAP. HΧούντο τον
ο άλλος δρόμος Τnv
Φεβρουάριο του
1973,ενώ υπηρετούσε τη θητεία
του στο Ναυuκό. Βασανiστηκε,
δεν μίλησε Ανέπτυξε πλούσια
nanογοήτευon, αδevμnορούν to
uλλώςo. σxλάβοιο
το πράγματα να πανε Δεν
με oαν 4, 18
ως εκλεγμένο μέλος διom OIAlON plus
Συνέντευξη
σης της ΠΕΜΕΝ. Δενηtαν
Σήμερα n γιορτή του Πριν!
γελματίας συνδικαλιστής.
Το ένα μπάρκο στο άλλο, στα
αμπάρια των δεξαμενόπλοιων,
Σήμερα, Κυριακή
έφαγε τις eiλοσσες με το ΚουΑπριλou, τραγουδάμε
τηνεφημερίδα μας
το παρών στους μεγάλους εργομε τον Γιώργο Μεράντζn.
τικούς αγώνες των τελευταίων
δεκαετιών αλλά ήταν η ενoάg.
τους συντροφιά,
όπως θα θέλαμε νοaναι αυτός ο
Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
φιλόξενο χώρο του
Πολιτισμός Την αγάπη μας στη
Tλον Plus,
γυναίκα του Ρούλα και στους
17 και Πατησίων.
γιους του Παντελή και
Απόψε Θα είμαστε
όλοι εKri.
τρόμο και φόβο
γο. Καλό ταξiδt, σύντροφε και
Καλές βάλαooες.