Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Στο επίκεντρο της συζήτησης η ισχυροποίηση του ΚΚΕ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΡΙΛΗ 2017 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1269
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ
Στο επίκεντρο της συζήτησης
η ισχυροποίηση του ΚΚΕ
Πλούσια πείρα από τη δουλειά
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
του Κόμματος
Οι «κατ ευθύνσει
για την ανασύνταξη
του ΣΕΒ
Η συγκέντρωση της επ
χειρηματικής πίτας και των του κινήματος και
κερδών σε ολοένα και
το δυνάμωμα της Κοινωνικής
γότερα χέρια, με την απο
βολή από το «κάδρο» των
αυτοαπασχολούμενων κα
Συμμαχίας μεταφέρουν
μικρών ΕΒΕ, αλλά και της
μεγάλης πλειοψηφίας των
επιβεβαιώνεται ως τάση
με τις ομιλίες τους οι σύνεδροι
μικρομεσαίων αγροτών
στο πλαίσιο των γενικό
τερων αναδιαρθρώσεων
και του νέου «αναπτυξια
κού μοντέλο
υ», που συνδ
αμορφώνουν ησυγκυβέρ
νηση, το κουαρτέτο κα
σχυρά τμήματα του εγχώ
ριου κεφαλαίου
Αποκαλυπτική γι' αυτό
είναι η τοποθέτηση του
ΣΕΒ, ο οποίος σχεδόν δ
αμαρτύρεται στο τελευ
ταίο Δελτίο του, επειδή η
Ελλάδα έχει το μεγαλύ
τερο ποσοστό αυτοαπα
αποκλίσεις» είναι ακό
μη μεγαλύτερες σε κλά
δους όπως το Εμπόριο
Τουρισμός, οι Μεταφορές
και η αποθήκευση
Οπως παρατηρεί ο ΣΕΒ
α μεγέθη αυτά αντανα
Κλούν τη λειτουργία χιλιά
δων μικρών και πολύ μ
κρών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα», που εμποδίζουν
Με ομιλίες αντιπροσώπων συνεχίστηκαν χτες, για
την ταχύτερη συγκέντρω
επέρασαν τα 100 τα Κομμουνιστικά και Ερ
ση σε κλάδους της οικο
νομίας, παρά τα μέτρα
δεύτερη μέρα, οι εργασίες του 20ού Συνεδρίου του γατικά κόμματα απ' όλον τον κόσμο που έστειλαν
που πήραν διαχρονικά
ΚΚΕ, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό
Χαιρετιστήρια μηνύματα στο ΚΚΕ για το Συνέδριο.
Με εξορμήσεις για τη διακίνηση τ
«Ριζοσπά. ο ο «Ριζοσπάστης» συνεχίζει την παρουσίαση ο
την κατεύθυνση ολ
κυβερνήσεις του κεφα
στη», οι κομματικές οργανώσεις μετέφεραν χτες μιλιών από αντπροσώπους στο Συνέδριο και δηλώλαίου, εξοντώνοντας χ
λιάδες αυτοαπασχολού
στις συνοικίες της Αττικής το κλίμα του Συνεδρίου
σεων από προσκαλεσμένους την πρώτη μέρα της έ
μενους και μικρούς ΕΒΕ
και τη συζήτηση της πρώτης μέρας
ναρξης του Συνεδρίου
Συνέχ
τη σελίδα 3
ΣΕΛ. 4-9
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙEΣ.ΕΡΓΑΠΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πολεμικά σχέδια στο φόντο Ετοιμάζουν νέα προνόμια και ζεστό
Στην τελική ευθεία η προετοιμασία χρόνο και τρόπο ψάχνει ηκυβέρνηση
κλιμακούμενων αντιθέσεων
χρήμα για τους ακτοπλόους εφοπλιστές των συλλαλητηρίων στις 7 Απρίλη να φορτώσει τα νέα μέτρα στο λαό
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα