Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 01.04.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5740
Πλήρως εφιητός ο στόχος επχαθάρισης όλων των επηρεμών αιτήσεων
Υπ. Εoyαoίας: Πληoάσαμε 40.000 εμείς συντάξεις
Πώς τα TEA μπορούν να υποκαταστήσουν την επιχούgηση
«Ποoίχα» 1,2 δισ. στα Επαγγελματι%α Ταμεία
ΕΛΣΤΑΤ.
Κεφάλαια που αντιστοιχούν μόλις στο 0,6% του
ελληνικού ΑΕΠ διαχειρίζονται όλα τα ταμεία του
Ανοδος 11,3%
δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, έναντι 24% στην
στον δείχτη
Ευρώπη. Πώς τα TEA μπορούν να υποκαταστη
τιμων
σουν την επιχούonση ή
να συμπληρώσουν τις
παραγωγού στη
συνεχώς μειούμενες συντάξεις
βιομηχανία
Ενεργτιnό ύψους 38 τρισ. ευρώ διαθέτουν
Ανοδικά
ης Τιμών Παραγωγού
παγκοσμίως τα Ταμεία Επαγγελματικής
στη. Βιομηχα
σύνολο
Την μείωση των συντά
Ασφάλισης που ανήχουν στον λεγόμενο
εrχώριας και ξωτερικής αγορας), σύμφωνα με τη
Δεύτερο Πυλώνα Ασφάλισης. Από αυτά,
ξεων ένα χρονο νωρίτερο
κή υπηρεσία
μόλις το 1,2 δισ. ευρώ ανή
στα 15 ελληνικά
χει απαιτεί το ΔΝΤ
Me έτος βάσης 2010
TEA που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας
φοράς
τα τελευταία 15 χρόνια.
ίστοιχ
δεtκή
Φεβρουαρ
2016,
ση 11.3% έναντι
τά την
Κομισιόν: Βελτίωση
2016 μ
του οικονομικού κλίματος
Ο Γενικος
στην Ελλάδα τον Μάρτιο
τελευταίων eκxρεμοτήτων ώστε να κατα
2017, παρουσία
ύξηση 1%
στεί δυνατή η άμεση επιστροφή
θεσμών στην
μείωσης 0,4%
για την ολοκλήρωση της Β αξιολόγησης, θα επιδιωνθ
σημειώθη
δρίαση
EuroWorking Group
στη σημερινή
Βελτίωση σημείωσε
από 1080
χη σύγκριση
Σύμφωνα με της Εtgotώνης
έχει γνώση της
μικό κλίμα στην Ελλάδα
ενώ στην ΕΕ αυξήθηuε στις 109.
πορείας της διαπραμάτευσης, το βασwoτερο θέμα
έτους 2016.
Μάρτιο, σύμφωνα
πιgαμένει
δημοσιονομικά μέτρα
Η αύξηση
του δείκτη στην Ε
xτό αφορά
Ευρωπαϊκής Επιτ
δα προέxwε από την αύξηση
ασφάλιση εmp
Senti
tτηρεσιών (6.6
στους τομείς
ΑΕΠ μετά
ιδικότερα
σκέλος
Μαρτίου 2016
ESI) αυξήθηκε στις 934 μονάδ
μονάδ
από 19 μονάδε
Η συζήτηση
ντρων
Φεβρουαοίου 2017
οστό 9 μονάδες τον Φεβgονάg- Φεβρουάριο)
μέτρων ύψους 1%
ΑΕΠ μορφή περ
μέσο Γενιsεδ Δείκτη
ση με
ρίου (2,7 από 1,9)
τής της λεγόμενης προσωπικής 0:αφοράς στις συντάΜαρτίου
49,8 από -59,7
ξεις όπου η Ελληνική%υβέρνηση θέλε
βάρος
τελευταίο
Αντίθετα, ιποχώgη
2015 -Φεβρουαρίου 2016 παο
ΔΝΤ ξητάει
μεταφερθ
2020, Ενω
σημειώθηκ
μείωση 2,6%
Δεκέμβριο (95,1 μονάδα
744 από -73.3)
μείωσης 7.6%
σημειώθη
τους δύο μήνες.
τά την
χη σύγκριση
βιομηχανίας
προηγούμ
δωδεχαμή
στις 1079 μονάδες