Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡ
or 20
Σύμφωνα με τα στοιχεία
Η ακαδημία
Στα φετινά Tourism Awards 2017
Ράμα.
της Ευρωπαικής
Τιμητικό βραβείο
Τα αποτελέσματα των
Στατιστικής Υπηρεσίας
της Χωριστής
απονεμήθηκε στην
Η Περιφέρεια Ανατολικής
χθεσινών εκλογών
κα. Αγλ. Κατσιγιάννη
στη γιορτη
για τη δημιουργία χάρτη
Μακεδονίας και Θράκης
Ολαός ενήφισε με φανατισμό
προσβασιμότητας ΑμεΑ
στις φτωχότερες της Ε.Ε
του ΟΠΑΠ
τους Φιλελευθέρους
σελ 3
σελ 8
σελ.7
Αγνωστοι κατέστρεψαν I Από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
Από την Παρασκευή
Σήμερα η επιστημονική
Το μνημείο των
7 Απριλίου το δώρο
Εβραίων στην Καβάλα
Πάσχα και τα επιδόματα
εκδήλωση για τον σακχαρώδη
ροστινή όψ
διαβήτη στη Δράμα
Πάσχα στους ανέρ
ΟΑΕΔ,
Για τον σακχαρώδη διαβήτη μιλάει στον «Π.Τ.» ο ιατρός κ. Σπ. Μπακατσέλος
ξενοδοχ
αστικά
A ξεκινάει
Καβάλας, Δη
δη Διαβήτη
είου νωρίς
ισκέφθη
για τη θεραπ
γγελματίες υγείας
ζημιές
Απριλio
πίσης,
εχιζό
μόρια
ραγματοτηλεφωνική
την Ελλη
Εταιρεία Μελέτης
Πανελλή
δευσης γι
Σακχαρώ
χρόνος
Σε ανακοίνωσή
Η Εταιρεί
κής προστασίας μητρότητας
της ειδικη
στη Δράαβάλας,
ωνίας πά
ηλικιακά όρ
KΧα- πληρωθούν
ες Παρασκευ
αλλάξε
βητη έχο
είες. Εκφράζ
Σάββατ
υτές τις ακραίες
Απριλί
φορμή την επιστημονική
Ο έλεγχος
κδήλω
Πρωινός Τ
θρώπων αλλά
εκδήρο Μ
Παθολόγο
ξαρτήτως
σχολουμένων
Καβάλας.
Τμήμα
ιαβητολογίας
oΜως ανέ
διαστή
κης ΑΠΘ, Συντονιστή
ντή Α' Πα
νικης ΓΝΘ
νωνία για
Ο Dr. Σmύρ
ατσέλος
γείας, όπως για
Υγελματίες
χώρου τη
θυμiζο- τροι, νοσηλευτές
Αύριο στη Δράμα
ξανά η ανθρωπ
παροiατρικού προοumκού αλλά και τ
«Η Ελλάδα και η Ευρώπη σε έναν κόσμο
ιρα θέμα
Η εκδήλωση
κές Αρχέ
που αλλάζει: Προκλήσεις και προοπτικές
έpaoο ώδη δι
πρωί της Κ
δοση ευθυνών σε όσους
με θέμα
ρατηγική
υτό γεγονό
Όλες οι εκδ
Ομιλητές οι κ.κ. Κώστας Αποστολίδης,
Αλέξης Παπαχελάς και Λουκάς Τσούκαλης
Βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Παλαιά Βουλή
έων της Δι
ηση με θέμα
Ευρώπη
ευσης ΔράΙδιαίτερος έπαινος για τη φοιτήτρια
κόσμο
κλήσεις
ικές" διοραπό τη Δράμα Ελισάβετ Χαραλαμπίδου
υμα Ε
ξάρτητ
ακτήpα ερευ
με τη
ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ Βουλή
όπου Αθηνώ
Raycap.
ήριξη τη
της Δημοκρατίας
Πάσης Ελλάδος
δήλωση
διαλόγο
Δραμινή φοιτήτρι
Ελισάβετ Χαραλαρώνυμο
υχία της
βρέθη
Δημοτικό
ώτη θέση
Σχολή
ματέα
Δράμας.
Θεσσαλονίκης.
λευτής
Η βράβευση πρα
κδή- Δράμας
Δημήτρης
λωση στην Παλαιά Βουλή
Αρχιε- Κυριαζίδης
ίδης,
δρυτής
ΚυριαζΑΠ' ΤΗΝ
Θάνος
ης, σημεικος, Γενικό
ώνει σχετ
ΕΛΙΑΜΕΠ,
Παπαχελάς,
ερος έής Εφημερί
δας "Η
μερινή
βεβαίως αφορά
δευτικό
Λυκείου Δρά
ηγητής
φοιτήτρ
ΕλIσά
Χαραλαμπίδ
Π. Τη συζή
πέτυχε την πρώτη
ση στη Σχολ
Θεσσαλονίκης.
Οφείλουμε λοπόν όλο
Δραμινοί
δόκτωρ
μεγάλο ευχα
ην Ελισά
γονείς τη
σης, Υπ
υνη Σ
καλύτε
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα