Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ψάχνεις είναι
«Τίτλοι τέλους»
Το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Ένας «2ος Δρόμος Γεμάτος
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
για Παπαγεωργίου
γιορτάζει την Ημέρα
Ιστορία» στη Σπάρτη!
στις σελίδες 12 & 13
στο Νοσοκομείο Λακωνίας σελ.8
Παιδικού Βιβλίου σελ.10
σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Ετος
21' I Αριθμός 5125 ΙΤιμή φύλλου 0,50€IThk 2731081 253 Fax 2731081 250 ο e-maiLinfoClakonkos.gr.www.lakonikos.gr
Απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας στον Π. Γεωργακόπουλο 13,4 εκατ. ευρώ
στη Λακωνία
περιφραγμένος και επισκέψιμος
για αποκατάσταση
ζημιών
ο χώρος της Αρχ. Πελλάνας
Εγκρίθηκαν από το Υ
φορών Υποδομών
γείο Μετα
αι Δικτύων το ποσό των
1.200.000 ευρώ για τον Δήμο
Ευρώτα Προς αποκατάσταση
των ζημιών στο οδικό δίκτυο
μετά τις πλημμύρες του περα
σμένου φθινοπώρου, καθώς
ο ποσό των 1.500.000
Παρά την έγκριση για συνέχιση ανασκαφών, το έργο δεν υλοποιήθηκε
ευρώ για τον Δήμο Σπάρτης
Σε όλες τις απαρα
από τη Σπάρτη
ς ενέρ
ικής και ελληνιστικής επισημαίνει ότι ο χώρος είναι Hαπόφαση αυτή έρχεται σε
γειες για την Προστασία και ανά
Υπενθυμίζεται ότι με δύο επι
περιόδου από τον καθηγητή Θ
περιφραγμένος, έχουν γίνει ερσυνέχεια της ανάλογης έγκρ
ρου στολές του το προnγούμενο διά
όδωρο Σπυρόπουλο. Αναφο
γασίες στερέωσης, ενώ έχουν
δειξη
αρχαιολογικο
σης 700.000 ευρώ προς τον
της Πελλάνας, έχει προβεί
στημα ίσο είχαν δημοσιευτεί στο ρικά μ
τη συνέχιση των
κπονηθεί όλες οι απαραίτητες
Εφορεία Αρχαιοτήτων λακω
ΑΠ. ο κ. Γεωργακόπουλος ζn- ανασκαφών στο χώρο. n Εφο
μελέτες για την προστασία των
Δήμο Μονεμβάσιας
ούσε από την ΕΦΑΛΑΚ, διευ- ρεία διευκρινίζει ότ παράτογε
ευρημάτων Τέλος αποσαφην
νίας, όπως επισημαίνεται σε
Όπως επισημαίνει σε δήκρινίσεις αναφορικά με τη γονός είχε γίνει αποδεκτό ζεται ότι οxώρος είναι επισκέ
επιστολή-απάντηση της Υπηρεαναγιώτη Γεωρ. λειτουργία του αρ
κ. Σπυρό
το κοινό
Ψιμος γ
λωση του ο Βουλευτής Λακωχώρου όπου έχουν ανακαλυ- πουλου, το έργο δεν υλοπο
γακόπουλο. ο οποίος είνα
υνεννοήσεως.
νίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταύρος
κάτοικος Ρόδου με καταγωγή φθεί σπουδαία ευρήματα της ήθηκε ποτέ Επίσης n ΕΦΑΛΑΚ
συνέχεια σελ.9
Αραχωβίτης
ακολουθούν
Λακωνικά προϊόντα εκτίθενται
ανάλογες εγκρίσεις
για το 6
τυα και των άλλων δήμων
στο «Το Φεστιβάλ Ελαιόλαδου & Ελιάς»
του νομού μας που υπέστηζημιές από τις βροχ
σεις του φθινοπώρου
Ανοίγει τις πύλες του σήμερα στο ΣΕΦ
νόnτn
Η μεγαλύτερη έκθεση στ
Αποτελεί το σημα
ότερο
ωση μιας ευνομούμενης Πο
Ελλάδα για το ελαιόλαδο Και την
θεσμό της ελαιοκομίας στην Ελ
λάδα. Τα προηγούμενα φεστι
ς προς τις περιοχές
ελιά διοργανώνεται για έβδομη
φορά στο Στάδιο Ειρήνης και
βάλ κάλυψαν ένα μεγάλο κενό
δοκιμάστηκαν από θεομnστην προβολή και προώθηση
Φιλίας. Το «7ο Φεστιβάλ Ελα
νίες»
όλαδου & Ελιάς» ανοίγει τις
ελληνικού ελαιολάδου και
πύλες του σήμερα Παρασκευή
της επιτραπέζιας ελιάς. Το 7ο
Το ευρώ και η ΕΕ
31 Μαρτίου
θα διαρκ
Φεστιβάλ συνδιοργανώνετ
έως την Κυριακή 2/4, ενώ τελεί
στηρίζεται από τους φορείς του
καταστρέφουν
υπό την αιγίδα του υπουργείου
κλάδου και την ελληνική επ
ν Ελλάδα
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τρο
στημονική κοινότητα.
συνέχεια σελ.7
του Βαγγέλη Μητράκου
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα