Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
συμμετοχές το ελMw0 περιττερο σε διε
Moεση τεχνολογίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4929 Παρασκευή 31.03.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Aegean:
Siemens:
Ανεβάζει mν
Στο Ταμείο Πρόνοιας
των χληρwoν τα Να γίνει δεκτή η παράσταση
πολιτικής ογογής
τιμή-στόχο η
δημοσίου-ΟΤΕ προτείνετ εισαγγελέας
μισά έσοδα των εanλησιόν
Alpha
Finance
Πρωτοφανής πτώση
τη μετοχή της Aeg
ΑΡΑΙΓ +0,14%
7,2 ευρώ
η Alpha
κθεση μετά
αποτελέσματα 2016 τη
uσηγμένη
νώ διατηρ
ral" για τη
μετοχή
Οπως αναφέρει η χgημα
σε βασικά είδη διατροφής
2017 αναμέ
στηριακή
ακόμη
έτος ρεκόρ για
ρισμό, με την αεροπορική
επωφελΕ
τάση. Η μετοχή έχει υπεραΔeεπη χατά 12,1%
τά 7,4%
λειτοuο μηνα λόγω
ισμού, σημειών
Τώρα μπορούμε να
Στα 49 ευρώ
σκεφτούμε το μέλλον
τμή-στόχο
η Wood
Ο Υπουργος Ψηφιακής Πολιτ
τος, καθός
την ανάγκη
λείσει άμε
η δεύτερη
Ενημέρωσης, Νίκος
ξιολόγηση
πλαίσιο της
Συμφωνίας της Ελλάδας
πραγματοποιεί στην Ουάσιγ
τους εταίρους της
ντήσεις
Depart
Δεδομένου ότι η χαρα μας
ργό Εξωτερικών
όχι απλά
επής με τις
Στα 4,90 ευρώ, από 5,40 ποι
ΗΠΑ για Ευροπαixές
Eve. δεσμεύσεις της, αλλά
μη-στόχο για
κρίσιμους
τη μετοχή ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ
Για πτώση 5-7% σε γάλα
πρώτο δίμηνο ένανε
ράδειγμαME τη
0,63% η Wood & Company
λόγο ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Ευάγγελο
Καλούσης θα πρέ
μια, δ
πρωτογενές
κθεση στην
να διατνας πραγματικό
πει να αλλάξει το μείγμα της θημοσιονομικής πολιτικής
μικών
Επιχειρηματικών
τη σύσταση
Διεθνείς Επ
λόγος
nαθυστερεί η βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας.
για τις
την Ενημέρωση
αξιολόγηση. Μόνο η προσωπι
Ο διεθνής oxo
συγκεκριμέ
μηνου της Εισηγμένη
τρων.
eίσμο Πτώση της τάξεως του 5%
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
της πλαίσ
σαφές ότ
Εις, ενώ
Ελληwwήν βιομηχανικών
Νίκος Π
ας Ενημέρωσε
ξιολόγησης με μέτρα λιτότ
μά πως η μετοχή
πρώτο δίμηνο του έτους η
Τροφίμων,
Ευάγγελος
αποτιμημένη στα τρέχοντα συνομΜΙΚ του για τις ξexάθ- ητας
ές εξελίξεις στη
προκύπτουν από τη Συμφωνία,
αγορά γάλακτος
ναι ψωμιού Καλούσης από το βήμα της
ελληνική οικονομία,
φετέρ
στη Ελλάδα
ετήσιας συνέλευσης του
μεύουν τη
Σύμφων
μεταρρυθμίσεις
που έχει ολοx
προοπτι%ή της
τιμήσεις
με τς
2017 τα κέρδη
της Wood
ληρώσεLη ελληνική Κυβέρνηση
οικονομίας, είναι το ανέφερε πριν από λεYo
της ΕΧΑΕ
λθουν
νταξιφ6
στροφικό με τη
πωλήσεις
λογ 20
για τη βελτίωθυστέρηση
χειρηματιaού κλίμα