Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
01 04

73χρονη υποσχόταν Ανήλικοι χτυπούσαν
διορισµούς
και λήστευαν στα
µε το αζηµίωτο
Βόρεια Προάστια

«Μασάζ»Τσίπρα
στουςβουλευτές
πριντοκλείσιµο
τηςσυµφωνίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.04.2017
ΕΤΟΣ 21ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 996
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

Γιανα ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜΟ σας
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΟIΚΙΑ
Οι νοικοκυραίοαι
στο απόσπασµ

1+
1

Έτσι,θα
γλιτώσετε
λεφτάστην
εφορία
Βήµα- βήµα η
διαδικασία που πρέπει
να ακολουθήσετε.

Ποια είναι τα
δικαιολογητικά που
απαιτεί η εφορία.

Όλη η αλήθεια
για τη σηµερινή αξία
των ακινήτων.

Ποια σπίτια και
πώς βγαίνουν φέτος
στο σφυρί.
Σελίδες

Κάθε εβδοµάδα ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ µονο 4€ KOYΠΟΝΙ σελ.31

1

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ

2290€

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
“ΒΙΚΤΩΡΙΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΤΥΧΕΡΟΙ
ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ

1740

ΡΟΛΟΓΙΑ TISSOT

2

6,7

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

3000

ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ
€
€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΜΠΑΡΩΜΑΤΑ

250€

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

AΠΟ ΜΙΑ
∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Σελίδα 3

Αστυνοµικό
Ρεπορτάζ

ΦEΣΙΑ
από

Σελίδα 27

Ηπρότασηπουετοιµάζει Απαντήσειςγιατην
ηκυβέρνησηγια
κοινωφελήεργασία από
τουςσυµβασιούχους
τηΡάνιαΑντωνοπούλου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
KRIDERA OPTICS

•Πώς θα αντιµετωπιστούν τα αντάρτικα σε ∆ΕΗ, εργασιακά. •Τι κρύβει η
φράση «κανείς δεν είναι πιο αριστερός από τον κ. Τσίπρα». •Η κατασκευή εχθρών και το καµπανάκι
Στουρνάρα για την οικονοµία. •Όλη η
αλήθεια για τα σενάρια περί πρόωρων
εκλογών.

Ποιουςπροωθεί
οΚυριάκοςστις
«γαλάζιες»λίστες
Εκλογικήετοιµότητα

Σελίδα 5

•Οι εκλεκτοί Μητσοτάκη,
για τα ψηφοδέλτια στο
Λεκανοπέδιο. •Ποιοι
«παίζουν» έντονα για το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας. •Τι χαρακτηριστικά θα έχουν οι νέοι
υποψήφιοι. •Όλα τα
ονόµατα στις κρίσιµες εκλογικές περιφέρειες.

Eορταστικές
εκδηλώσειςκαι
παρελάσεις

Σελίδα 8
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πως τίµησαν την Εθνική Επέτειο οι ∆ήµοι

Γεµάτοτοταµείοτου
∆ήµουΚαλλιθέας

Σελ. 4,11,13, 18

Σηµαντική µείωση του δανεισµού

Θωρακίζεται
µεαντιπληµµυρικά
έργαη∆υτικήΑθήνα

Γιατίαυξήθηκανταεργατικά
ατυχήµαταστους∆ήµους

Τι δείχνει η επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων.

Σελίδα 12

Σελίδα 14

Σελίδα 27