Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3488O •ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Η ιδιότυπη
οµηρία που
ζει η πόλη
συνεχίζεται»
Σκηνές που αµαύρωσαν τον εορτασµό της εθνικής επετείου στον
∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας εκτυλίχθηκαν
στην πόλη ανήµερα του εορτασµού
της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

>> ΣΕΛ. 11

Ο ∆ήµος θα
καταβάλει
στο εξής τα
προνοιακά
επιδόµατα

ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΕΘΕΣΕ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΟΥΡΗ

Εν αναµονή
απαντήσεων
«ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΣ» Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις για την αποµάκρυνση των χαλασµένων κάδων, τις οφειλές των κυλικείων των
σχολείων και την ενδεχόµενη κατάργηση του Αστυνοµικού Τµήµατος Περισσού
έθεσαν δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης της αξιωµατικής αντιπολίτευσης στην πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Νέας Ιωνίας.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της παράταξης «∆ηµιουργία Αλληλεγγύη», κ.
Παναγιώτης Μανούρης, ζήτησε να γίνει ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
αποκλειστικό θέµα την παρουσίαση της Πρότασης αναθεώρησης του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις προτεινόµενες
αλλαγές στον Καλλικράτη.
Γενικότερα ο επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κ. Παναγιώτης Μανούρης, υπέβαλε ερωτήσεις µε τις ανάλογες επισηµάνσεις για ζητήµατα που αφορούν στην καθηµερινή λειτουργία της
πόλης.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Γιάννης Λαζαρίδης, που έθεσε το πρόβληµα πιθανής κατάργησης του Αστυνοµικού Τµήµατος Περισσού ζήτησε από τον ∆ήµαρχο, να παρέµβει ο ίδιος στον Υπουργό
>>ΣΕΛI∆Α 7
ώστε να µη προχωρήσουν στην κατάργηση του.

Τι πρέπει να κάνουν οι
ενδιαφερόµενοι Ηρακλειώτες

>> ΣΕΛ.3

Στο πλευρό
των παιδιών
και των
γονιών τους
Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Μεταµόρφωσης

>> ΣΕΛ.13

Ανακύκλωση
στην πράξη

Στηρίζει τοπικό,
περιφερειακό και κλαδικό
τύπο ο Υπουργός Οικονοµίας

Περιφερειακή Ενότητα
Βόρειου Τοµέα Αθηνών

Εγκάρδια υποδοχή επιφύλαξε ο Υπουργός Οικονοµίας, κος Παπαδηµητρίου στους
εκπροσώπους των Ενώσεων Τύπου, στην πρόσφατη συνάντηση, µε αντικείµενο
συζήτησης τα φλέγοντα ζητήµατα που απασχολούν και ταλαιπωρούν τον κλάδο.

>> ΣΕΛ. 4

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα