Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησί
& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Έτος 600- Αρ. φύλλο
6.990 ο Τιμή 0,60 €
131 Μαρτίου 2017
ΤΗΣΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ.Κέντρο 2651025.677, 33.791-Fac26510 30350 ο http://www.proίnoslogos.
gro [email protected]
Στα... τάρταρα η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών
ΑΣΦΥΚΤΙΟΥΝΑΓΟΡΑΚΑΝΟIONΡΙΑ
Ταλουκέτα πολλαπλασιάζονται η απαoχόλησημειώνετα... Πάνω από 200pεταφέρθηκανriδn στα ΚαμένaΒούρλα
Οι πρόσφυγες έγιναν... μπαλάκι
από ντατη Αρμοστεία
Κανένα περreώριο
δοξίας δεν αφήνουντα στοχεία
αφορούν
καθημερινά
φως της δημοσιόπpτης
θα έρθουν άλλοι σε Κατσικά,Αγία Ελένη, Ζαγόρι, Ζίτσα ο Ενόχληση
Δήμο Ιωαννιτών για τον αιφνιδιασμό
μέσω μάλιστα
χέρια της
εκτός Ελλάδας να
Υπατης Αρμοστείας
κλamμο της πολυπόθητης
οργανώσεων έχουν
ματικά, δημιουργώντας cσφυξία
διέμεναν μέχρι
uταίες ημέρες στην
Κοβίζnon έχει unοστείn αγοραστική δύναμη
Η εικόνα στην Ηπειρο είναι εάν αναλογιστεί κανείς ότι περιορίζουν ακόμη
διατροφής.
ατόμων από
γκαταλέγεται μεταξύ
φτωχότερων περιφερειών της
που έδωσε χθες στην δημοσιάχαθεί
Ευρώπης! Σύμφωνα με στοχεία
μας καταγράφε
Αγώνας... δρόμου για παράδοση
ρο (45%)
στην Ελλάδα!
Καμία ενημέρωon
της Ιόνιας πριν από το Πάσχα
Λένε το ψωμί-φωμά
γινονται ας τελευταίες μέρες.
Στο Επιχειρησιακο
στική δύναμη
Προγραμμα εντάσσεται
περιοχή κοντά
Μεγάλο πλήγμα
ηαναπλαση της Τύρια
χθές. Κάπως έτσι οι ΕeριζNμένοL
δεν υπάρχουν σημάbια ανάκαμ- για την Κuβέρνηση
ακόμη φορά,
της οικονομίας
γείο Υποδομ
αρακτηρι
Μεταφορών θα iταν
ατικά τα στοxεία του ΣΑΕ
Πάσχα προς
φύγουν να
την herρο
μέou της Ιόνιας αλλά
Κατέρρευσε ο κατασκευαστικός
τη διάσχιση της παλιάς
κλάδος τα χρόνια της κρίσης
ο λόγο αυτό
Και τώρα τρέχουν ndοληρώσουν
θηνών, της
πορευθεί το αφιάoνο-, τις
228 εταιρείες, χάθpeαν 212.000 Θέσεις.
ταίες ημέρες
μερι το Πάσχα την πλατεία Μαβλη!
Χρυσό βραβείο για αύξηση
χνικός κόσμος της
Χώρος τα της
των εξαγωγών στη «Δωδώνη
m κλίματος άμεσα
Πανελλήνιου Συνδέμέσω οικονομικής
Ζαχαρίας
ζει η κορυφαία Ηπειρωτική γαλακης κατά
Γενική Συνέλευση
Μητρώου Ερκοντος ης διακρίσεις στους
στοιχεία γοληπτικών Επιχερήσεων ΜΕΕΠ)
κατά καιρούς
πάρχουν σε έργα
αποτέλεσμα συμμετέχει.
περίοδο αυτή στην πόλη ψει
Πάσχα, αλλά
κατάρρευση της αγοράς
Έτσι απέσπασε
έργων στην
Βραβείο στην ενότητα Εξαιρετική
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Δημοτική Αρχή στην προeεowή
βαo- Απόδοση στις ΠαλήΔημοτικού
καθυστέρησης της ανάβouΑίου, έσπευσε ωστόoo
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ
AnoγonτευτΙοinεικόνα
οι αναφορές έγιναν για
Σε καλό κλίμα ησυνάντηση
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Μητροπολίτη και Λίλα Διαπιστώσεις
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δυστυχώς ξεμείναμε
ολοκληρώ
σήμερα η προετοιμα
Μόνοι μας θα βγούμε από
ου ΠΑΣ γ
ματς με τη Ξάνθη
από «καραβοκύρη»!
Στην Ιερά
την μιζέρια της κρίσης!
Γράφει οΧΑΡΗΣΑΕoΝΤΑΡΗΣ
πp.Δημοπκός Σύμβουλος Ιωαννίνων
Διάβαζα τελευταία το «Αλφαβητάρι
επί σειρά ετών προστooία της εληνικής
ομίας από
την ανταγωνιστική πίεση
των τεχνολογκά
φτάνει μονάχα η βάρκο, χρειάζεται
δυνατότερων συγκροτημάτων
εξωτερικού, μονοαυτό το λογοτεχνικό ερέθισμα σκέφτη
μερής προσανατολισμός
χώρα μας
γενικότερα την
μας. Έχουμε κράτος, έouμε ιστορία,
ρισμού προς
έχουμε ταυτότητα εθνική, έχουμε ποmσμό. Ομως όλα αυτά
δωρεάν σχεδόν
συνυπάρχουν αρμονικά
πολίτη χρειάζονται
δομική μαλθακότητα
κλάδου της
καθοδήγηση ικανή.
λος της
πόρεσε να προοδεύσει
στατεumομού για την εθνική, αλλά
συνάντηση στην
στήΓώργος Βήτας, ενομικός σύμβου-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα