Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΕΣ
Μαρτίου 2017
Αρ. Φύλλου 5824
Tun 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ιτηλ: 26510 77466 fax: 26510 37880 Ie-mail: [email protected]Ιwwwneοίagones.gr
Χρυσό βραβείο για τη
Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙUΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΔΩΔΩΝΗ στα Sales
Excellence Awards 2017
Κάτω Μάρμαρα-Παραλίμνιος
Το Χρυσό Βραβειο στην ενότητα
«Εξαιρετική Απόδοση στις πωλήσεις. Και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Αοςnσn egαγωγών, απέσπασε
ΔΩΔΩΝΗ, n Κορυφαία γαλακτοδυο παράλληλες στορίες
BloμnxαMα της Ηπείρου, στο πλαίσιο
των φετινών Sales Excellence
Awards στα οποa
Κατατe8ηκαν
συνολικά 120 υποψηφιότητες
Sense Zagon Proiect
Μια καινοτόμα εφαρμογή
προβάλλει το Ζαγορι
Τις ομορφιές, το φυσικό και Πολιτ
στικό πλούτο του Ζαγορίου και της
ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύει το
Sense Zagol Project", ένα καινοτό
μο έργο, το οποίο παρουσιάστηκε
από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Εφnρμοσμένης Επικο+
νωΜας του ΕΚΠΑ. Και το Δικτυο
Αριστείας Ζαγορίου
ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ
Η δημοτική αρχή των Ιωανννων σχεδa24 μαzι με τους Πολιτες το λεγόμενο παραλμνιο αστικό μέτωπο, αλλκωs τη
ΠΤΗΝΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
Λμνη του μέλλοντος με γνώμονα την πρατέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την αναβά8μιση της ποΗ
ότητας ζωής των πολιτών, την ιδια ώρα όμως περιοχές του Καλλικρατκοο Δήμου Ιωαννιτών όπως ενα τα κάτω Μάρμαρα, παραμένουν υποθα8μισμένες λόγω έλλειψης Βασικών υποδομών που όφειλαν να γινουν εδώ και δυόμιση δεκαγια οφειλές
ετές Την εν λόγω αντίφαση ΚατέδεGe n τελευταία συζήτηση του δημοτικού συμβουλloυ όπου εκτός ημερήσιας διάτα9ης τanκαν τα δ0ο 8eματα από
δημοτικούς συμβούλους κατοίκους των Κάτω Μαρμάρων,
σε δε αφορά τη
σε δάνεια με εγγύηση
Λιμνη ες αφορμής της διαδικασίας του συμμετοχικού σχεδιασμού που εγκαMασε στις αρχές της εΒδομάδας δημοτου ελληνικού Δημοσίου
κή αρχή, με την εκδήλωση στα παλιά Σφαγεία, για τη μελέτη αναβάθμισης του παραλιμΜου αστικού μετώπου. ΣΕΛ. 7
Τη στιγμή που κυβέρνηση κάνει
Το μπάχαλο
λόγο για την ανάγκη στήρξης της
ελληνικής κτηνοτροφtoς, οι παρα
γωγol δέχονται το ένα χτύπημα
με τους πρόσφυγες
μετά το άλλο
συνεχίζεται
γνώμη
των προσφύγων
φαίνεται να τέλος Ka8ως
Το μίσος κατά Σημm
πρόσφυγες φτάνοντας
από τα Γιάνveνα στα Καμένα Βούρλα και όχι σε
Στη χθεσινοβραδινή συνέντευξη
διαμερίσματα στην Αanνα
στις 4στορές, του ΣΚΑΙ (Κοσώνη
είχαν ενημερωθεί αρχικά αρνnanΚαν
Τσiμag, ο Κώστας Σημίτης με τη
να κατέβουν από τα λεωφορεία
γνωστή νηφαλιότητά του επανeλα
Εκεί, μεταφέρθηκαν σε Sενοδοχειο
Be τα αυτονόητα. Οτι, δηλαδή, αυτή
στα Καμένα Βούρλα, το οποίο
Κυβέρνηση κινείται χωρίς σχέδιο,
έχουν εκφραστεί ήδη παράπονα
Διαβητικός ένας στους δέκα
Χωρίς στρατηγική, χωρίς αντAngn
τις συνθήκες διαμονής.
του περιβάλλοντος χώρου και ανά
Σο μεταξύ άλλες δύο αποστολές
να αντιμετωπίζει τα προβλήματα
ναν μια χθες και
μία σήμερα από τα
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΟ 70 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
της χώρας «παράγει εν κενώ ιδε
Πάννενα, αλλά ο πρόσφυγες ένα ήδη
Σελ. 10
πολύ επιφυλακτικοί.