Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Τα εργασιακά φρενάρουν τη συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
HΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
φύλλου 29.400 Ιδρυτής Γ. Α.Βλάχος
Ετος 98ο
Τα εργασιακά φρενάρουν τη συμφωνία Επαναφορά
Καταργείται
n διαγωγή
της θεωρίας
Πρόσθετη περιπλοκή, οxρόνος και ο τρόπος μείωσης συντάξεων-5900 ευρώτο αφορολόyrτ
των μαθητών
των γκρίζων
επιμένει ότιδεν πρέ
ζωνών
Αντίδρ
απόΝ.Δ
διαπραγμάτευσης, στη συνε
βασικό αγκάθι
urοworld ng Gro
άξεις. Οιδανειστέ
το ΔΝΤ, θέλουν
ύμενα μνημόνια Πάντως,ο υπουργός
Βρυξέλλες, ο διαφορέ
mums δια
άs Οικονομικών ΕudλείδnsΤσακαλώτοs,
Από το Συμβούλιο Εθνικής
διαγωγής
σχολείο
2019, ενώ nxυβέρ
είτεμxρό
βουλευτές
ΑΝΕΛ παραδέχθηκε
Ασφαλείας της Τουρκίας
θέματα παρεμε
Ετσι, εί
ι ακόμη τερες μειώσεις είτε πλήρ
κατάργηση
δύο ότι
συμφωνntεinμείωσn
υπουργός Παιδείας Κώ
άγνωστο πότε θ
αλns δόσεις. Από
πλευρά
νέβαζε
5.900 ευρώ, καθώς
28 βουλευτώ
θεσμών
στην Αθήνα για την ολοκλήρωση
εργασιακά,
900.000
Συμβουλου
&αγωγής
νικής Ασφαλείας
Τουρκίας,
θεωρία περί
ζωνών»
«ΕΠουλάνονται» φθορές του Ωδείου Αθηνών
αναχρονιστιoό μέτρο,
γαdo. Οπως
σιμοποιiθnxε ενάντια
tνωσn,οι σχέσεις
στερούς
ενάντια σε πάρα πολύ
δημιουργικού ποN
χώρας, οι
επιλογή επιλυσns
διμερών
τομεάρχου Παιδείας
ωστόσο σοφέsότ δεν
Κεραμέaskn διάταξη
ία περί
θα μπορούσε ναθωρακστεlμε διxNδε
Κυπριακό
ιαφάνεos, αντι
τεθεί
Δημοκρατι αis Συμπαράταξης Εύns
ns σχέσης
ταξύ, οι διαφωνίες μεταξύ Ουόσι
ΣΗΜΕΡΑ
υπουργού Εξωτερικών
Ρεξπλε
πρωτε
ΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΑΝΤΙΠ
ΟΛΙΤΕΥΣΗ
Αναταραχή
23.300
με το επίδομα
στον Μπαλαούρα
έλεγχοι
το 2017
είδησnότι
Μεγάλο Αδελφό»
λοσυνταξιακους. Ο ίδιος υποστήριξεότι
επέστρεψε το επίδομα αμέσως
έλαβε. Ωστόσο,
ροπεsδιασταυρώ
ότι τα χρήματα
αποθέσεων
φορολογικών
επεστράφησαν αφού έγινε γνωστή nεiδηση γεγονός
Δημοσίων Εσόδων. το20176κουν
ούρα να μthσει
23300 έλεγχοι
ίστοDoεs ύποπτες
θα εντomσθούν
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
διασταυρώσεις. Το nλεπρ
μεθοδικά από
κά συνεργεί
ρρυπαντικής τεχνολογίας το κτίριο τουΩδείου
στόχο την απομάκρυνση τωνwoάρπι,
νικό σύστημα διασταυρώσεων, ο
Συνάντηση σήμερα
ρύπων παρέμβαση καθαρισμού στο Ωδείο εντάσσεται στοπρόγραμμα «Οιφθορές
πλnuνουν, τοoποiο εγκαΗ
γάλος Αδελφός»
εφορίας
viασε nAlphal
ολοκληρωθεί σεMγα
24ωρα. Το μοντερνιστικόoporτεxτόνημα άννη Δεoποτόπουλουθο φιλοξενήσει
Μητσοτάκη με Γεννηματά
τουργεί επισημα sαπόxθε
entaκαι από τον εpoόμενο Σεπτέμβριο εισέρχεται σε
άonαναμόρφ
Κυριάκου Μητσοτάκη
tyα λεπτά
Γεννηματά σήμερα κατόπι
θα συλλέ
πό έξι
Ολες οι οφειλές στον εξωδικαστικό
Οι Ελληνες
πολιτικούς αρχηγούς
δώδεκα
δημοκρατικού τόξου.
επόμενη εβδοΜητσοτάκης θα συναντηθεί
ό ασφαλι
Εξαιρού
προέρr
ές εισφορές εργαζομέ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
με... μετρο
ράπεζεs ββασμό μπορούν
δύο σημεία
οία έχουν δ
Καμία
ο Δημόσιο θα μπορούν
επιχειρήσει με χρέη άνω
20.000 φωνήσειατράπεζεs.
Παραμένει δαπανηρό
ευρώ έas
31 Δεκεμβρίου
Aryύτερο από τους Ευρωπαίους
ββασμό μεεξαίρεσn τιsασφαλισπεs Επιπλέον, μπορούν
έκπληξη
το ασφαλιστικό σύστημα
εργαζομένου Σύμφuνα
Εγιναν κατά
νοηματική δραστηρum
ασφαλιστι>ά ταμεία αλλάόa
Οικονομίας, στον εδadvoστικόσ
τικά. Πρόκεπ
βουλίου
Ασφαλείας
ρακτηρίζεται από
Γιάννης Στουρνάρας,γενονός
τικά λελογισμέ
καθιστά αναγκαίο
όποιες ψευδοΕκρυθμη κατάσταση
αμένες συντάξει
σθήσειsόα μπορούσε να υπάρότι δεν
δε κάποια πρόοδος
στα Σκοπια
ανωλάδα:ΤέσσεραxρόMαμετά
Τουρxiαόoα μόνο διατηρεί, αλά
βίαια γεγονότα
όλα τη βεντάλ
παiκό Δικαστήριο Ανθρωπί
(103%
μάτων έκρινε ότια μετανάστες
μπροστά από το Κοrνοβοth
ροδέχεται
βρεθεί επιβάms
ήταν θύματα καταναγκαστικής εργασίας
ότι δεν γίνεται μόνο
όρος 40,930 δnλωσανότ
ομιλείται από το ένα
μία περίσταση
Δημόσιο θα καλύψει
ABανός πρωθυπουργ
λευταίο χρόνο
ήπιαν
βολικά
νικότερηorνοστάτωσn
daες εσόδων από διόδια
μπορεί ανατεθεiεπόςελέγ Αθήνα
αλκοόλ κατανάλωση αλκοόλμετά
δρομο Κορίνθου-Καλαμάτας-Σπάρτης.
εξακολουθήσει ο πρόεδρος
νό ξύπνn
δυσκολα
έριστημής έχει καταβάλ
συμπεριφέρεται όπως μόΒει
εupώως επιδότηση λεπoupόλα τα τελευταία χρόνα,με δεδολαμβάν
Καβάλα:Νέοςβανδαλισμός
θύματα του Ολακαυτώματος
Καβάλα Χθεςταξημερω
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Οι «καρποί» των startups
Το βρετανικό πουλάκι πέτaέε
προκαλέσει μεγαλύτερη συσπείρωση
δημοψήφισμα
Μπερο εμπορικό
φέρει μόνο καλά,
έσπασαν την πρόσοψή
τέχνες, μύθο,
ποίλαο. ετέταες πράξεις δεν εκφράζουν
Ιστορία βρiθου
Miεςτρόμou,
όμος μιλά
δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα.
ερκpορές,όπως
βρεθεί εκτός
Εθνική Τράπεζα:Επιστροφή
laou, έως
λογιστούν
ταμενων δανείων πέ
νή aατη έκδοση
διαγωνισμού
βρειένα
ήςιστορiος
Alpha Bank καθαρά κέρδη 423
κιβωτό της Ε.Ε.
στρέψει
glia Σtβεντσερτς
δραστήρια θερμοκοπiδα
ευρώ εί
Alpha Bank
Μαγική Βρετα
βασζεται
ζημιών
ρηματικότητας της ΟΝανδι
πρεσβείας
ξ Βρετανος
αμός δίνει
νεοφιεiς εταιρείες
KKE:Hαξαλόγηση της διεθνούς
διεκδικήσουν συνολικά
startup αποτελούν φορεί
λαγές και ανακατατάξει
βαθιά ρή
Χειρότερη», γρά
θούν διεξοδικά από
όΣυνέδριο
αδραστική δημιουργική με διάθεση
μφέροντά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα