Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26771 ΕΤΟΣ 88ον
Η εξωστρεφής και
Γ. Σταθάκης: «Προτεραιότητα n ανταγωνιστική
βιομηχανία
ολοκλήρωση των διαγωνισμών
προϋπόθεση για
για έρευνες υδρογονανθράκων»
την έξοδο από την
κρίση, σύμφωνα
με τον Γ
Δραγασάκη
ή ημερίδ
οιήθηκε στο ΕΒΕΑ.
αι για τη σύμβαση που
ανάπτυξη μίας σύγχρονης, ε
φορά τη διεξαγωγή ερ
ριοχή 2, βορειοδυ
στικής ελλη
ρεφους
της Κέρκυρ
ς από κοινοπραξία βιομηχανίας αποτελεί βασική πρ
ην έξοδο της Ελλάδας
ΕΛΠΕ. Η
μετέχ
ρίση, δήλωσ
ο αντm
ρόεδρος της κυβέρ
μβαση μ
γραφήθη
Γιάννης Δραγασάκης,
ησης, τα τη
ργός θ
της συνάντησης
έλο στ
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
βασιστ
ο νέος χύxλος συμβάσεων
Βιομηχ
λουθή
μβαση γ
ρόεδρος της κυβέρνησης ση
δο 2 θα ξεχινή
με τα ΕΛΠΕ
ον Κυπαρισσιακό
βγει η Ελλάδ
ό ρόλο θα διαδραμ
ν η τόνωση
Η ολοκλήρωση, προσθ
επενδύσ
διεθνών διαγ
ΕΤΑΑ 2
για έρευ
σguση της βιομηχ
ραιότητα γ
ουργείο. Ο
στε ο Σταθά
εκινάn διετής
δρομο χα
άλλες ευρωπ
περίοδος
Η εμπλοuή δυο μεγάλ
ευρωπαι
εταιρείες να εμπλακούν στην αξιοποίηση σε εξέλιξη οι έρευ
συμβά
διαπραγματεύσεων
ριοχές Αρ
ργός Περιβάλλ
Πρέβεζας, Α
ςvδρογ
ροσδίδ
για την έξοδο της
νέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας
Ελλάδ
χυρή διεθνή παρ
ΒΔ Πελ
Βρετανίας από την
«Ναι» στην παράταση αποπληρωμής των δανείων
Ευρωπαϊκή Ενωση
Χωρίς «πάγωμα» επιτοκίων από την Γερμανία
ρόεδρ
βουλίου, ΝτόναλντΤουσκ, ρέλαβ
γείου Οιzoν
ρικό έγγραφο του γερμ
ρέσβη στην ΕΕ, Τιμ Μ
Η Handelsblatt
ζει έ
υπουργείου Οιχονομι%ών υπολογίζει
φγχανγχ Σόιμπλε θα μεταβεί στα μέσα Α
λή της πρωθ
η Μέρχελ κατά ενός πλαφόν στα
ενδεχόμενο «πάγωμα»
έως το 2040 τ
στην Ου
της Βρετανίας, Τε
με αφορμή τη
Μέι, με την ο
για τη
αποπληρωμή των
διεξαγωγή της Εαρινής Συνόδου
ρθρο 50 της Συνθή
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θέλει να δρ
α στοιχίσει στους
η ελ.
μολογή
μέτρα ελάφρυνση
ης της Λισαβ
στές 120 δ
ληνική κρίση
ύ χρέους μετά τη λήξη του προγράμμ
μαχο ζήτη
της ελάφρυνση
χώρηση τ
ροφη μέτρηση για την
διαπραγμ
Ηνωμένου Β
από την ΕΕ
Handelsblatt, υπογραμμίζοντας ότι ο Γερ
ές της δημ
μα ηγερμ
χεφαλής του
στολή
ου ειχε υπογράψει η
ου ασκεί η
μική εφημερίδα Handelsblatt
ΔΝΤ, Κρ
Λαγκάρντ
χτα της Τρ
λάφρυνση του ελληνικού χρέ
ους γ
της, παρέδ
φαλής του Βόλφγ%
μικών
Σόιμπλ
ντηση
Σόιμπλε τηρ
η εξής:
Κ. Μίχαλος: «Συνέπειες για τις εξαγωγές καιτον
Η εφημερίδ
ν Ντίσελντορφ
Η Handelsblatt
στη δ
γγραφ
άμεσα σε ΔΝΤ
τουρισμό από το Βrexit
ύ υπουργείου Ο
ου βρίου
Βερολ
στη διάθεση της Handelsb
δεχόμε
Το βάθος
χαι το εύρος των συνεπειών του Brexi
στο τρίτο ελληνιχό πρόγραμμα δ
φως θα εξαρτηθ
βαση των δ
ν Ηνωμένου Βασιλείου
ιαπραγματεύσεων που εχι
μεταξ
η Ελλάδα γ
Σόιμπλε ό
διαβεβαίωσε
ο ΔΝΤ θα
κής Ενωσης. Σ
ου έχει λάβ
δέχετα
PLπτωση, ως ευρ
χει ημ
δεχομ
voτητα, φείλουμ
ενώσουμε
μεις μας γ
εντελώς διαφορ
ά μηνύμα
ς σε δ
υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ε
υρώ. Ενα τέτοιο παγ
ση δεν εγ
ης Επιμελητηρ
ΕΒΕΑ, Κ
Μίχαλος, μ
ύσε στη
φορμή τη
τημα του για περαιτέρω ελαφρύ
της διαδικασίας εξόδου της Μεγάλης Βρε
αμένα νέα δάνεια», σημειώνουν στο
την Ευρωπ
στην εξυπηρέτηση
έγγραφο στελέm τ
ς, ακόμη μια
ργείο
Μιχαλος προέβη στην αχόλουθη δήλωση
Συγχε χριμένα,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα