Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το νέο σύστημα για τις προαγωγές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κλιμακωτά πρόστιμα
για τη «μαύρη» εργασία
Διπλό παράθυρο για μητέρες
ανηλίκων στο ευρύτερο Δημ
«ΨΑΛΙΔΙ»
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΙΛΕΙ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ
ΚΟΥΡΙΚEΣ
ic πεΜπτΗ 30 ΜΑΡτιοΥ 2017. oνwor aosιa www.ethnos.gr
19-22
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Το νέο σύστημα
για TlS προανώνεS
ΑΛΛΑΓΕΣ στον δημοσιοumaλλΗλικώ κώδικα, με στάxο
Αυξάνεται ο αριθμός Των unοψnφων πουθα
μπορούν να διεκδικήσουν θέon προϊσταμένου.
βάλλουν αιτnoεs για τη διαδικασία emλογήs nροiστα
Π. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εξτρα μοριοδότηση
για όσοus μετέχουν σε
μένων στο Δημόσιο, θεσnttι
υπουργείο Διοικητικris
ΔΙΑΓΏΓΗ ΚΟΣΜΙΑ'
επιμορφωτικά σεμινάρια Πόσες θέσεις μπορεί συγκρότηση .Σε τροπολογία
κατατέθηκε χθες
στη Βουλή αnooαφnviζοντα
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
να ατnθεί ο κάθε υποψήφtos και ποιοι εξαιρούνται I Yrs και ορίζοντα οιδυνατότntrs μοριο6omσns 14
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ
ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΛΕΙΔΏΝΟΥΝ ΣΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΟΛΟΣΣΟ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΥΠΕΡ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπέρ πίστεως και... εφάπαξ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΜΕ 14 ΟΜΑΔΕΣ
Κληρικών το παγκάρι
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΜΕΣΩ PLAYOFF 31, 40
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ώστε Το 50% των ακαθάριστων εσόδων που αουν παρεκκλήσιο
EuΚλήoια να περιέρχεται στον ασφαλιστικό φορέα των κληρικών άναψΕ το ΣτΕ 11