Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3487O •ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ο ∆ΗΜΟΣ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Λα κή απαίτηση

Μεγάλη συγκέντρωση διαµαρτυρίας πραγµατοποίησαν ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού και οι κάτοικοι του Καµατερού απαιτώντας να µην αποµακρυνθεί το Αστυνοµικό
Τµήµα από την πόλη.
Η συγκέντρωση έγινε επί της Λεωφόρου Φυλής έξω από το Α.Τ. Καµατερού και λόγω της
µεγάλης και δυναµικής συµµετοχής των κατοίκων η Λ. Φυλής έµεινε κλειστή για πολλές
ώρες.
Στη συγκέντρωση µίλησε ο ∆ήµαρχος Νίκος
Σαράντης ο οποίος τόνισε την αποφασιστική
άρνηση του ∆ήµου στην υποβάθµιση της πόλης και στην υπονόµευση του αισθήµατος
ασφάλειας των κατοίκων.
Ο ∆ήµαρχος κάλεσε το αρµόδιο Υπουργείο να
µην κάνει λογιστικούς υπολογισµούς στα
χαρτιά αλλά να λάβει υπόψη του την πραγµατικότητα της πόλης. Τις µεγάλες ανάγκες
σε αστυνόµευση που υφίστανται στο Καµατερό λόγω και της θέσης του σε µια από τις
εισόδους της Αθήνας.

Η «Αλληλέγγυα
Πόλη» για το
Πάρκο Τρίτση
>> ΣΕΛ.6

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ “Ο ΦΑΡΟΣ”

Νοσταλγικό ταξίδι

>>ΣΕΛI∆Α 6

>> ΣΕΛ. 8

Η ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη
Περιστερίου τιµά
την παγκόσµια
ηµέρα παιδικού
βιβλίου
>> ΣΕΛ. 2

«Ένταξη των τριτέκνων
στους πολύτεκνους»
Ο σύλλογος τριτέκνων Περιστερίου
και ∆υτικής Αθήνας
έκοψε την πίτα του

>>ΣΕΛ. 9

Για λόγους αρχής
Ο ∆ήµαρχος Αιγάλεω, κ. ∆ηµήτρης Μπίρµπας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξήγησε τους λόγους που ο δήµος
δεν παραιτήθηκε από τα ένδικα µέσα σε δύο περιπτώσεις µετατροπής συµβάσεων σε αορίστου χρόνου.

>>ΣΕΛ. 4

«Μακεδονία, τα παιδιά
για σένα τραγουδούν»

Φωτίζεται το «Σίτι»
Το Περιφερειακό
Συµβούλιο ενέκρινε τη
σύναψη και τους όρους
προγραµµατικής σύµβασης
µε το ∆ήµο Αιγάλεω για
την κατασκευή του έργου:
«Επέκταση ηλεκτρικού
δικτύου και
αντικατάσταση
φωτιστικών σωµάτων µε
λαµπτήρες χαµηλής
ενεργειακής
κατανάλωσης»,
προ πολογισµού 700.000
ευρώ.

>>ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα