Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛlΟΝΤΟΥΟ.Ε. οΈτος60ο Αρ. φύλλο
6.989 ο Τιμή 0,60 €
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
Και στην Ηπειρο σύμφωνα με τον ΛευΤ.Αυγενάκη, ημέτεροι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛστο
Πάνω από 1 εκ νέοι οφειλέτες σ'ένapriva
Τα χρέη επνιξαν τις επιχειρήσεις
πρόκλησης μεκoΜωνlκοoκονομικές διαστάσεις
Πάνε κι έρχονται οι πρόσφυγες στην περιοχή μας
καιβούλιαξανταέσοδο του κράτους
PΗΚυβέρνηση ετοιμάζειρυθμίσεις για οφειλές άν
των 20.000 ευρώ
προσφυγικού στη χώρα
ρας με την μεγαλύτερη εDθύνη
ανερμάτιστη-mληνφαρoμmpπιrΗ κυβερνητική ποimη
ξεino, τις συνεχείς
τευσης με τους δανειστές προτήματα, αφήνοντας οomασκi
συνεχή εmδείνωση
Χωρίς την
κονομικού tΑματος, οδηγούν
σταση θα
αδιέξοδο της επιχειρήσεις
Απαντήσεις από
ύλην αρμόδιους (τους
Υπουργούς Αμυνας και Μεταναστεmiς ΠολτIaid
Χώρα μας.
δικές της ευθύνες, αφού
Σύμφωνα μάλιστα με δηλsσεις
έπρεπε να έχει
Υπουργού οικονομος
Λευτ. Αιγενάης.
Χτυπάνε το κεφάλι τους αλλά λύση
Aploκουν πλέον
πτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου
ληξπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών
δαν πρόσφατα το φως της δημοΕφορία εχουν ξεπεράσει
προς Εφορία
Ασφαλιστικά ταμείο.
95 δις
ευρώ, πολλά
Ευρωπαικές Μέρες
δεν πρόκειΌπως ανακοίνωσε
ean oil
εισπραχθούν ποτέ.
Χειροτεχνίας και φέτο
Ενδaκακό της τραγνοής κατάέχει άγνοια να
200 θέσεις εργασίας στα Πάνm
έχει περιέλθει
στασης στην
στον Δημο αγο
μεγαλύτερο μέρος
από τις έρευνες για υδρογονάνθρακες
dyεrνή εντύπωση
τη σελίδα
γεγονός
Εντός
έτους η έναρξη στην περιοχή μας.
Ηπειρο περιμένουν ακόμα
αναμονή της
Τα Γιάννενα να γίνουν και πάλι
«μητρόπολη» τηςκωπηλασίας
για τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής!
μέρες μας Ρίχνει
πολλούς μπελάδες
χρόνια
φράση
βάλει
γίνουν μητρόπολη
σφαλισμένους τοι,οι οποίοι,
ouρyiσουν θέσεις
έφταναν τα υπόλοιπα
Μετά κατασκεuη
προβλήματα, βρίσκονται αντιμέείδηση ότι
ρωσότερες από
Ολυμπιακούς Αγώθέσεις εργασίας
σε κάθε μία από
έως 76%
διεξαγωγή εκεί
περιοχές Ιωανν.
περισσότερων πανελήνων
«Καίνε» οι λογαριασμοί ΔΕΗ όταν
κητικό «χάος»
ονrmpγn noi ξεπεράσουν τις 2.000 κιλοβατώρες
μεγαλύτερα προβλήματα αλείφθηκε η ιδέα της Κατασκειής
ντιμετωπίζουν φυσικά
ξεχάστηκε το όνεpo
αλλάξει κάτι
βρεθεί αύριο,
ρά το γεγονός ότι ηKωπηλαοία ως
στην Παμβtτιδα
ντας έναν λογαριασμό ρεύματος
αβρόγλου,
Ναυτικό ΌμιΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΛΕΜΠΑ,
μιλήσει σε ανοιχτή δημόσια
τελικό ποσό;
Στην Ελλάδα, όταν δεν θλητικές εγκαταστάσεις υπάρχουν
προς την Επιχείρηση έχουν moκαρΗπείρου με θέμα
το εναiο χώρο
δράσουμε άμεσα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
φιλοξενήσουν ακόμα
πρόβλη
μεταξ, όπως έγινε γνωστό
Ευρωβουλευτή της
Εκδήλωση θα
κωπηλατικές διοργανώσεις. Βέμελέτη ή δη
λιανική αγορά ηλεκτρικού
Επιτροπή, όπως
Με δρά
ύ σε διάφορα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
«Let's Dolb λένε την Κυριακή Μια ακτινογραφία του
Δύσκολο εγχείρημα ανάδειξη
και εθελοντές σε όλη την Ηπειρο
μεγάλου ασθενούς
του Παραλmου μετώπου!..
Του ΔΗΜΗΤΡΗΜΑΚΡHe
Η μεγάλη κρίση προκάλεoεβoθειά αναδιάρθρωση
είναι το κεντρικό σύνθημα
πρόσφατο κάλεσμα
Δήμου μας, προς
ση της χειμόζομένης ελληνικής
της Πανελλαδικής Εθελοντικής
τους πολίτες
και φορείς της πόλης, ώστε να σχεδιάοικονομίας. Νωπά σταποmκά στοιe
Εκστρατείας Καθαριότηrος
σουμε μαζί
παραλίμνιο μέτωπο της πάλης μας
ορισμένες πτυχές της.
θούμε μερικά.
ερχόμενη Κupιακή.
προσέλευση ήταν μεγάλη.
Αρκετές δημόσιες δαπάνες περιορίσθηκαν. Παρά ταύτα, όμiς, το
εxδtΑωση αυτή ο Δήμος έδωσε
δυνατότητα στους
Δημόσιο. Αντί
δες πολίτες
παρουσιάσουν στοιχεία
καθαρής Ελλάδος,
μβάλλουν στη δημιουργία
Σχεδίου Δράσης
δραστικά τις δημόσιες επενδύσεις
έναν από τους
ολόκληρη τη χώΠαραλίμνιο μέτωπο
Ιωαννίνων. Η Δημοτική Αρχή
ανάπτυξη της ιδιemκήςοικονομας. Αντί
νίνων, στο πλαίσιο της πράξης Resilient Europe
αποφασιστικά την γραφειοκρατία
οντος περισσότερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα