Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πέμπτη 30
ΑΓΩΝΕΣ
Μαρτίου 2017
Αρ. Φύλλου 5823
τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ιτηλ: 265 10 77466 I fax: 26510 37880 I e-mail: [email protected]
rthnetgrI www.neotagones.gr
Στα Γιάννενα ο
ΤΑ ΕΚΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠΑΒΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ
Κώστας Γαβρόγλου
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΕΗ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Η τέχνη του ασημOU
Το Πανεπιστήμιο ΙωαννΜων και το
ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνουν ανοιχτή
δημόσια εκδήλωση
συΖήτηση για
τον Ενιαίο Χώρο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ερευνας
Η εκδήλωση
πραγματοποιηθεί
σε πρώτο πλάνο
Παρουσία του Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα
Γαβρόγλου.
Μαθαίνουν παντού γράμματα πλην... της Φιλιππιάδας
Δύο ηχηρές παρεμβάσεις από την
ΕΛΜΕ ΠρέβεΖας και το laτρεlo Kop
νωνικής Αλληλεγγύης επαναφέ
ρουν στο προσκήνιο το μοναδικό
θλιβερό παράδειγμα σε όλη την
Ελλάδα, τη λmιάδα, όπου τα
ροσφυγόπουλα δεν παρακολούθησαν ακόμα μαanματα στα σχολεία
της περιοχής
Σrο μπλε του αυτισμού
Δnμαρxedο Ιωαννίνων και
Ζωσιμαία Βιλιοθήκη
Anό το 2008, n Fevκή Συνέλευση
Τα Γάννενα και a
σημουργία ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα. Η σxeση αυτή όμως εδώ και αρκετό καιρό exe
Συνέλευση των Ηνωμένων Ε&νων
ατονήσει. Μάλιστα η πτώση της αργυροxotας και ο μαρασμός γύρω από μια τέχνη που εMαι συνώνυμη με την πόλη
καθιέρωσε τη 2α Απριλίου ως
κονομική κρίση. Ωστόσο επειδή, όπως ειπαμε, Γιάννενα και αργυροxotα δεν μπορούν παρά να
ήρθε πολύ πριν την
Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και
Βαδizουν μαz, ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου κα φυσικά το ΚΕΠΑΒΙ, exουν
Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό.
ξεκινήσει μια προσπαθεια προβολής και αξιοποίησης της τέχνης αυτής μέσω κα της τουριστικής ΠροΒολής.
Στην παγκόσμια εκδήλωση Light
Τελευταία πρdςn, μέχρι την επόμενη, αυτής της προσπάθειας εναι τα εγκαMα της διαδραστικής αaουσα αργυρο
up Blue συμμετέχουν
Φέτος τα
στο ΚΕΠΑΒΙ τα οnola
ραγματοπonθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης
Γιάννενα ανάβοντας
το μπλε στο
Δημαρχείο Ιωαννίνων
και στο
κτίριο
Τοπίο στην
της Ζωσιμatας Βθλιοθήκης το βράδυ
της Κυριακής 2 Απριλου.
γνώμη
περιοptzεται το σχέδιο γα την ιδιωτικοποΗ
Περί αναaεώρησης
ηση της Εγνατίας, έναν μήνα πρM από τη
δεδηλωμένη πρόθεση του ΤΑΠΕΔ για την
Προκήρυξη του δαγωνισμού, επιβeBauνο
του Συντάγματος
ντας την ανωριμότητα της Παροώρησης
και το πλήθος των προαπαιτούμενων που
και άλλων
Παραμένουν ανοιχτά
H &άρKaα της σύμβασης, το κόστος της
Βαριάς της ελαφρές συντήρησης
δυσκολα στην πρόβλaψη των κυκλοφο
Οχι ότι την πήρε κανείς στα
ριακών φόρτων σε Βά8ος χρόνου
σοβαρά, αλλά δήθεν πρόταση
παρεμβάσεις για την ανάταξη του αυτοκ
Μικρή, αλλά UTαρκτη
της δήθεν συνταγματκής ανα8eώ
νητόδρομου, σε συνδυασμό με τους υπερ
ρησης που δημοσιοποίησε
Βολικά αργούς ρυθμούς την εγκατάκυβέρνηση τη Δευτέρα, εγγράφe
σταση των μετωπΚiv &οδίων, ευσχεραΗ
μαθητική διαρροή στην Ηπειρο
τα στα Μεγάλα κατορθώματα
νουν οποιαδήποτε πρόβλεψη για τον διαρα που ΚοMoΒουλευτική
wυνΙσμό, την
προτού καν συντελεστεί, αν κα
Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων κομμάλλον δεν
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Σελ 4
με το κινημα «Δεν
μάτων συντάσσεται
πληρώνω»