Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 29.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5737
Αλλάζει τον ταξιδιωτικό χάρτη της Ευρώπης η στροφή των Γερμανών
Ραγδαίες ανακατατάξεις στην ευρόπαt%ή χρουαζιέqα
Με αυστηρές προϋποθέσεις οι ρυθμίσεις. Πότε διαγράφονται απαιτήσεις
Λύνονται τα χέρια της ΡΟΗ για τις bad ban
Ο Ενιαίος Ειδικός Exxαθαριστής θα επιδιώχει
Φορολογικά
πλέον την ανά τηση καθαρής παρούσας αξίας Κίνητοα για
μέσω πωλήσεων, πλειστηριασμών χαι συμβιβαεπενδύσεις
σμών. Με αυστηρές προυποθέσεις οι ρυθμίσεις.
Πότε διαγράφονται απαιτήσεις
ο Δ. Μαθιός
«Η βιομηχανία αποδειονύει ότι
ς αλλαγές στους όρους
ς προϋποθέσεις
αρούσα
διαχείρισης
τών περιουσια ων στοιχειων υπο ειοιχη χληση Τι
ανάπτυξη χαι ετεv
εwwαθάριση τραπεζών επέφερε η Τράπεζα της Ελλάδος, με
στόχο
προφανή
ξιολογήσει.
θαριστή (ΡΟΗ)
βάσει των επιδόσεων του ο νέο πλαίσιο, που αποφασίσημε
Ισχυρή δόση κρατισμού
λάβει πρώτη το βάρος
ό την Επιτροπή Πιστωτιaών
Ασφαλ
ετών θεμά
ροφή της
μίας στην
(ΕΠΑΘ)
της ΤτΕ ΕΛΛ -0,52%
ην ανάκαμσε όλα τα κόμματα
ούμενη σχετική απόφαση του 2013)
anδίσουμε ξανά
τονίζει μεταξύ
πρόεδρος
σμου Βιομηχανι
Αττική
ΠαHiιώς εκ. Δημήτρης Μα0ως
Παν. Λιαργκόβας:
εγκύκλιο προς
με την ευκαιρία της παρουσία
Κίνδυνος για πρόσθετα μέτρα
ράτος
θυγατρική της Philip M
Intel
την υλοποιηση
Μαι 40 μνημόνιο
μιας νέας επένδυσης ύpους 300
ην Philip
Intel
Δραματική προειδοποίηση
μνημόνιο ήχο
αναγιώτης Λισαγ
πάρχet μι
δα παραγωγής ράβδων
xόβας, μέσω
«Το πρώτο τριμηνο δ
ισχυρή παράδοση χgomoμού,
ία πρέπ
ότι χάνεται στόχος της πάει είναι ύφεση ή
βουμε» δήλω
υφυπουργός onονομίας
ΑνάPhilip M
ανάπτυξη
μηδέν. Κάπου
θα έρθουν
πτυξης Στέργιος Πασιόρλεις, μιλώντας
Internatio
άλλα μέτρα
βρίσκε
Δεν θ
έχουμε
Ο eaτιneφολής του Γραφείου
νάmξη. Αυτό με τη σειρά
Σημείωσε ότι υπάρχουν συγχρούσεις
διαφορές, αλλά
Η επένδυση
Προι πολογισμού της Βου
ΣΥΡΙΖΑ προχωρά,
ντίθεση με το παρελθόν οπότε
Μαθιός-, δημιουργεί 400
λιiς αβλέ
ύφεση
χαν βαλ
έργα, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχ
την όλη εξέλιξη
λαπλί, σημαντική άμεσ
εκτιμά ότι δεν θα υπάοχe
οφέλη
την ελληνική
έξοδος στις αγορές το 2018 Πανεπιστήμιου Αθηνών
πρωτογενή τομέα
προβλέ
είτε τέταρτο