Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26769 ΕΤΟΣ 88ον
«Ανοiξn» στο Χρηματιστήριο
Υπέρ των
συγχωνεύσεων
Σταθερή nαισιοδοξ
α της αγοράς για το κλείσιμο της
τρα ΠεΖών της
συμφωνίας κυβέρνησης και δανειστών
ΕυρωΖώνης
τάσσεται n
Ενδοσυνεδριαχά κινήθηχ
επικεφαλής της
γραψε υψηλ
651.37
-2,47%
συναλλαγών ανήλ
Η αξί
ύδια- εποπτείας της ΕΚΤ
31,865
50.422.529 μετοχέ
Ο δείκτης υψηλή
περ των
σε άνοδο σ
οσοστό
ησης ση
ν της Ευρωζώνης
σε διασυνοριακή
ο δείκτης της μεσαία
σχύθη
βάση, τάχθη
η Πρόεδρος
ύ Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κ
οσοστο 64%
χές της υψηλή
ής Τρ
ΕΚΤ), Ν
Novi.
ησης, τη μεγαλύτερη ά
Ωστόσο, δεν έχουν πραγμα
χές της Π
λλες συγ%
+7,33%
λάβει χώρα έχ
της Εθνικής (+6,10%
0,226
ριμένης χώρ
μιας συγ
ός της ζώνη
της Ε
bank (+4,80% στα
συνοριακή βάση
φαλής της τραπεζική
0,524 ευρ
δήλωσε η
της Aeg
+4,51%
της Alpha
οπτείας της ΕΚΤ
σε έντευξη
Bank (+4,40%
στη Φρ
της ΔΕΗ (+4,18% στα 2,74 ευρώ
Οπως αναφέρ
ού ενδ
Αντιθέτω
η μεγαλ
ρη πτώση ση
στοσελίδα
χεντρο του
Με σημαντ
ρδη έχλε
μετοχές της Coca Cola HBC
φέροντος βρέθη
οι μετοχ
αν το
ΕΕ: Στόχος να
χαμηλ
0,89%
23,26 ευρ
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
στην πρωτη σwεώρια
0,87%
της L
ση της εβδομάδας, χαθώς η αγορά
υπάρξει συμφωνία
ός Δείκτης Τ
έκλεισε στ
0,43% στ
δοξεί για την επίτευξη συμφ
4,67 ευρ
646,57 μονάδ
σημειώνον
σε τεχνικό επίπεδο
βέρνησης
με την Αθήνα έως
Πiέzουν ασφυκτικά οι δανειστές για πώληση του
το Eurogroup της
40% των λιγνιτικών και υδροnλεκτρικών
7ης Απριλίου
εργοστασίων της ΔΕΗ
ου οι ίδιο
Aτελέσφορ
μέθοδο
ων δημοπρασιών
ρ1zουν τώρα
ροσ υπέγραψαν
p της 7ης Απριλ
έφερε σήμερα
Δευτέρα) από τις
Ανοιχτό παραμένει το «μέτωπο»
το 50% ως το 2020
πό 90% περίπο
να συνEχι
Βρυξέλλε
πος της Επιτροπή
θυμίζ
λο τη
Μαργαρίτης Σχ
μονάδ
της ΔΕΗ
της Ε
βαρές
ληση μ
ρωση της αγορά
χε συμφωνηθεί μεταξύ
μεταξύ ελλη
χές. Ο
ροι πιέζουν για πώληση του
Η ελληνική πλευρά πιέζει προκειμέ
ροηγούμενης Ζυβέρ
αρχών και θεσμ
συνεχίζον
από τη
δροηλ
40% τ
ξαιρεθ
λητήρ
νησης, αλλά
ργήθη
ή πρόοδ
την σημερ
τη «σημ
της ΔΕΗ
μάλιστα μ
δροηλ
ριχά,
θηκε τη
ροηγούμενη εβδομ
διάγραμμα. Δηλαδή
χρεωθ
σίες NOME.
της Ε
δα. Ο
νηση της διαδ
ς το φθινόπωρο με
ά εργ
Στο μ
ε άρθρ
ροπής, όλ
ταδείξει το ενδ
της ενέργ
αράγουν σε διοικη
ρος τη
ά καθορισμέ
μές μέσω δημοπρ
της αγοράς για την
τηση μ
λέτης,
θυνση ολοκλήρωσης της δ
θορισμό τ
σήμερα μ
ρος πώληση μ
τη ΔΕΗ. Κρ
της διαπραγ
Στα 750 εκατ. ευρώ n
εκροή των
λοκλήρωση του διαγ
χρόνου
η σύνθεση του
η μέθοδος
το 2018. Θεωρ
των μονάδων της ΔΕΗ που εφόσον
καταθέσεων τον Φεβρουάριο
των δημοπρ
μφωνηθ
ρικής παραγωγής της ΔΕΗ
που επε
ση. Οχι μ
αν θα
ριλαμβ
ως εργαλείο
ή όχι υδροηλεxpιχά, αλλά
ελευθέρωση
χιστη
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργ
ές μονάδες θ
ιλεγού
της Τραπέζης της Ελλάδ
δος τη
δεδομέ
ριών) μειώθηzε περαιτέρω χατά 673 ε
τ. ευρώ, υποχωρούντα
119,073
έγραυ
της πρώτης αξ
της ΔΕΗ
ρώ, από 119.745 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος
αρίου. Τ
ριο η εxpon
ρσηλόγ
λόγησης
λέσφορη, δ
φαρμογής τη
50 εκατ. ευρώ, με αποτέλε
ρώτο δίμηνο τ
τα τους
οδηγήσ
το στόχο που ε
ής νομοθεσίας της ΕΕ, ή χρειάζο
λική εκροή τ
2,23 δ
η του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα