Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
«Κόντρα» των ε%προσωπων Σόι
ντο την
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -το 1.00Ε Α.Φ. 4926Τρίτη 2803.2017
ή Email:
[email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Εξώδιχο
Die Zeit
Απευθείας από την Εισαγγελία η
Σκανδαλώδης η συμπεριφορά της ΕΕ σε
Σύνδεσμο
παραλαβή σοβαρών υποθέσεων
Ελλάδα για το προσφυγι%ό
Παocrpoνων Ενέργειας με Quτο.
Πανελλ
Σtrνδεσμο Αγροτικών Quτο
λτανών απέστειλε η ΔΕΗ
πρόεδρος της
χείρησης, Εμμ.
Τέλος στις ανmμες
φορέων
ις πληρωμ
ρήσεις
ραγωγών, τις
αποδίδουν στή ΔΕΗ
χείρηση κάνει λόγο γ
τηγορίες
σημειώνει πως
Ενώ όλο
μη φορείς, καβάς
ηλεκτρονικές πληρωμές
2ατάσταση της χώρας
συμβάλλουν
μέτgo
τους, ώστε
Σύνδεσμο( σας εμφortory.
αAοούν την κατάσταση
της χώρας
της αγοράς ηλexτowής ενέργει.
5ετούς τίτλου
Αναστολή
εξαγαγων ζητά
ατότηBootλία 350 Motor Oil
εκατ. από η ΕΕ
Η Motor Oil
νώνει ότι
Γενικός Συντονιστής
προτίθεται
αντλήσει ποσό 350
βιβλίου
ροσφορών
εκατ. Ευρώ μέσω προσφοράς ομοGlobal
Coordi
λογιών (Senior Notes) πενταττούς
Bookrun
της έκδοσης έχει
διάgχτιας με
μερίδ
εί η HSBC Bank ple ενώ η Alpha
θεροί επιτοκίου.
Teώτetα AE. η Citigroup Global
Markets Li
d, η Cred
ομολογων θα
Europe
Limited, η
2ατά 100% brατρική εταιρία της
άλλο δέχ
εται ΜΟΤΟΡ
ING Bank NV.,η Εevxή Τράπetα
πλήγματα η Βραζιλια μετά
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
38% της Ελλάδος Α.Ε.
ξέσπασμα
μεγάλου
μία MOTOR OIL
μαστικοποιημέ
στη χρήση
με την
σχανδάλου εμπορίας αλλο
FINANCE PLC η
οποία
μέσων πληρωμής στις συναλλαγές
από το υπουργείο ο
Bookru
σύμφωνα μ
νόμους της
νομwaν. Υποχρεοwή πλέον η σύνδεση με τον %άτοχο από
τη η μεγαλύτερη
παγχοσμίως Αγγλίας
και Ουαλίας. Η ΜΟΤΟΡ
ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν
το πgύτο ευρώ. Τι θα ισχύσει για πληρωμές λογαριασμών.
αγωγό χώρα βοδινού
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα τmηθεί τις ματι με ταμeιατά
διαθέσιμα, θα
Πιθανές εξαιρέσεις θα εξετασθούν στο μέλλον
χgέατος και πουλερ
Ομολογίες ενώ θα
αίτηση για
χρησιμοποιηθούν από
τη ΜΟΤΟΡ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ.
την εισαγωγή
Ηδη η Κίν
η Χιλή
τους στην αγορά Global Exchange
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
γιατην αποπληρΕνεργ
ήθη από χθες
μέσων πληρωμής, όπος αναλιν τις
Market
MOTOR OIL ομολογιών της
ργείο Ο
FINANCE PLC
το συνολο
τον άρθgων που κοίνωσε το ενώ
στηρίου της Ιρλανδίας Irish S
Πέμπτη
Ευρωπαϊκή
θέτουν περιορισμούς στις
νομικών, ενώ σημειώνει ότι
Exchange
ύψους 350
Evomi Giτησε από τη Βρεεπιτοκίου 5,125% λήξεως 2019
ηλaxpοwwές συναλλαγές, πιθανές εξαιρέσεις θα εξεΤο ύψος τη
προσφοράς καθώ
μπeρDaμβrνομένης της καταβο
την τασθούν
μέλλον.
επιφέροντας
ομολογιών θα at- λής της
προβλεπόμενη
λος τις εξαγωγ
απαγόρευση της χρήσης
οριστεί μέσω της διαδικασίας βιβ- σαύξηση
χοoκή-μέλη, ώστε
λίου βολής προσφορών (book
δεδουλευμένων αλλά μη
καταβλη0- ανώνυμων
ηλtxτρονικών
επιβολή μιας
φευχθ
building p
νωθεί μετά
την ολοxλήgωση της
ιρός γ
διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες.