Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9194 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΦΥΓΑΝ 750 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στις 646.57
μονάδες
1,72%
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ 60 M
Υποχρεωτική αναγραφή
της χώρας προέλευσης
για γάλα και κρέας
Σελ 4
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
Η ΓΕΝΟΠ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Αναταράξεις
Βραχυκυκλωμα» Σκουρλετη .Χατζηδάκη
Με την
ώληση των λιγνιτικών
και υδροηλεκτρικών μονάδων της
να αποτελεί πλέον μονόδρομο, αφού ελληνική κυβέρνηση
με φόντο την ΔΕΗ
στο μέτωπο των δ
ραγματεύσεων με τους δανειστές φαίνεται ν
«Σκόπελο
αποδέχεται μία νέα βάση συzrm
Σελ 3
στο σχηματισμό
σης για τα ενεργειακά, "μάxn
πλέον στρέφεται στις αντιδράσει
Κυβέρνησης
που θα προκαλέσει ενδεχόμενη
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
συμφωνία
στη Βουλγαρία
Μετά την ολοκλήρωση των διαΣελ 6
στις Βρυξέλλες
ραγματεύσεω
ου επιβεβαίωσε την άκαμπτη στά
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ση των δανειστών στο θέμα πόλη
σης του 40% των μονάδων της
ΔΕΗ, ελληνική κυβέρνηση θα
βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με τις
αντιδράσεις των συνδικαλιστών
αλλά και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αντιτίθενται στο ενδεχόμε
ώλnσης
Η συμφωνία δεν έχει κλείσει ως
προς τις λεπτομέρειες και δ
πραγμάτευση θα συνεχιστεί με τις
Θερμά» μηνύματα απο
τεχνικές παραμέτρους να μπαίνουν
στο επίκεντρο. Παραμένει άγνωΕναρξη πλοπκού
οιες μονάδες θα
στο το
θούν αν θα πρόκειται μόνο για τις
προγράμματος σπουδών
λιγνιτικές- που έχουν συγκεκριμέΤην παγωμένη στέπα
νη διάρκεια λεπουργίας- ή και τις
άπής εκπαίδευσης σε
υδροηλεκτρικές που znτούν οι θε
τεχνικά επαγγέλματα
Ο λογικός