Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26768 ΕΤΟΣ 88ον
Ρ. Στράουx: «Οι καθυστερήσεις
ΕΚΤ: Ενίσχυση της
ανάπτυξης στην
στην αξιολόγηση κοστίζουν
ευρώ Zώνn με
στις επενδύσεις και την
πληθωρισμό
καταναλωτική εμπιστοσύνη»
οικονομική ανάκαμψη σ
ζώνη κερδίζει έδαφο
σχυρή δ
μική το πρ
ην αβεβαιότη
το τρίμην
ητηση
η δεύτερη αξιολόγηση τ
ες πολιτικές στις ΗΠΑ που σχιάξου
τερο δυν
ές, δήλ
η Ευρ
προοπ
μολόγος
ρική Τράπεζα (ΕΚΤ
ύ Μηχανισμού Σταθερότητας
ΕΜΣ), Ρολφ Στρ
λέσματ
ρευνώ
σχυσαν τη
μπιστοσύνη του διοιχητιχού συμβουλίου
EFE. «Μ
ξελίξ
η συνήθη πρ
έφερε η ΕΚΤ
οθέτει μία συμ
σε τεχν
επίπεδο
ό της δελ
Οι έρευ
Ειαχή δ
Για την Ελλάδα, με δεδομ
μπορο,
μεγάλ
ζητούμ
Μικτ ότερο κατά
700 εκατ. ευρώ το
δυνατή η πλήρης ολοκλήρ
πλεόνασμα σε
η της αξιολόγησης και ληφθ
σχεση με το α
φαρμά
3,5% του ΑΕΠ
μφωνη
ο 2018 με τα μέτρ
ροσέθ
μέτρα. Τ
έα μέτρα για τη φορ
δίμηνο του 2016
ήδηλάβ
φαρμόζ
Ο Στράουχ τόνισε ότι η Ελλάδα «έχ
συντάξ
Για τη
ξη δημ
λοχληρώσ
λο τμή
Υπερδιπλάσιο όμως έναντι
ποία συζητο
αμένετα
2018, ό
ρμογή
του στόχου
ροβλέ
ρόγραμμ
ως η Ελλάδα θ
ρροπημέ
οι θεσμι
στεύουν ότι η Ελλάδα έχ
όχο γ
φωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,13
Αλ. Τσίπρας: «Εκτός ευρωπαικού κοινωνικού
λογισμός
δίμην
κεκτημένου Ελλάδα»
πλεονάσματος 2,853 δ
ογενο
το αντίστοιχο δίμηνο
στόχου
Επιστολή πρωθυπουργού προς Τουσκ, Γιούνκερ και προεδρεύοντες στη Σύνοδο Κορυφής
α πρωτογενές πλεόνασμα 9
ρό. Αντ
έλεση
λογισμο
ποιημένη ταμ
κή βάση, για
άτ και Πάολο Τ
uλόνι, με την οπ
ργός, Αλέξης Τ
ρόοδο, τη
ρήνη. Κ
ς ζητά ξεκάθαρη απ
για τ
οχο τη
τειλε την Πέμπτη
επιστολή στον
2017,διάστημ
λαών της Ευρ
λιωδών
ωμάτω
ν Ευρ
Συμβουλίου, Ν
ή κυβέρνηση ύψους
ς εργ
της συμπεριλαμβ
ένων της ελευθερ
Πρόεδρο της Ευρω
αλντ Τ
τον 434
ευρώ, έ
λλογικές δ
ές σχέ
φράσης, της μ
ής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
1,135 δ
όλα τα κράτη
προεδρ
τες στη Σύν
τημα του 2016 ZEAM
μέλη της ΕΕ
ράτη μέλη
δο Κορυφή
ης Ρώμης, Γ
η προστασία»
ης Ελλάδας
Ο πρωθυπουργος επισημαίνει ότι «δ
Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης
ων 27, ο Ελληνας πρωθυ
ργός αναφέ
τους οχύρωση. Ε
Ελάχιστα θέματα
σε εκκρεμότητα
στη δημοκρατική επιλογή των λ
Σε λfy
έρες θα γιορ
με στη
τη Ευρώπης χαι στη βούληση των χυβερνή
ολοκληρώθηaε η δια tώσης διαπραγμάτευση. Απομένουν δύο έως τρία tητήματα
Ρώμη τα 60 χρόν
την υπογραφή
Συνθηχών της Ευρωπαϊκής Ε
ρεμότητ
ου τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα έχ
ολοχληρωθ
διευρύ
Αυτό ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηγές του υπουργείου Οιχονομ
Σε ολ
ρυττώσεις;
Η Ευρ
ή Ενωση
ις Βρυξέλλες μ
θεσμούς,
βερνη
λιμάχ
Τσίπρας, για να
Δυστυχώς όχ
την Παρ
ρευε στην Αθή
θεσμικά
όλες. Στη χώρα μ
λαών της. Καταχτή
με στόχο τη
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
ριορίζ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα