Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς Σάββατο 25 Μαρτίου 2017. Apo 1340-2€
Γιατί γιορτάζεις,
Πορεία σημειωτόν
προς την ολοκλήρωση
της διαπραγμάτευσης
Συνεντευξη με τ
αναλυτη
Γιάννη Αγγέλη
για τις
ελευταίες εξελίξεις
σελ.
Ευρώπη,
Μία αριστερή οργάνωση
νεολαίας οφείλει να παλεύε
ενάντια στην ανεργία
Συνεντευξη με το
Γιώργο Διακ
η Νεολ
ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή
ολα
χωρέ
μέλη της
μενη διεξ
μπορε
την ε
όλους
λίτες της
πρώτου της συνεδριο
λισμένη, αμήχανη, χωρίς
Αποπροσ
διάθεση
μική για αναζήτηση δ
ΝΔ: Αντιφάσεις
ξόδων, με νέο εύρημα τη διαλυτική ιδέα της
και παλιοί γνώριμο
Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων, η ήπειρος
Θάνου Χατζόπουλου
Αρθρο του
που κάποτε επιχείρησε το αδύνατο, να μει
α τη στρατηγική της αξιωματικής
την ένταση των εθνικισμ
πολίτευσης και τους
κλείσει τις γενητριες των πολέμων στην επι
ς τριγμούς της
ράτειά της, βλέπ
όραμά της
λείται απότη
εθνικιστική αναδίπλωση, τη
Το πείραμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ξενοφοβία, την άλωση το
λιτισμ
προτύπου
Αρθρο του Γιάννη Α
νιάδη
απο
την ιδιωτικο
δηρ
απελ
ηση
ά θριαμβεύο
οφιλε
δρομικού δικτυο
λευθερισμό
Μπροστά στην απτή απειλή
να καταλήξει
Το σπίτι της οικογένειας
μια φτωχή
ελισμένη
ία αγορά, με κυρίαρχη ελευθερία
και κυρίαρχο δι
Μπελογιάννη ανοίγε
η ληστρική εκμετάλλευση
αιωμ
τις πόρτες του
ριβάλλοντος, δεν βρ
θρώπων
OWα Γιούργ
γραφει για τα εγ
λόγο για
γιορτάσει τα γενέθλιά της
Μπελογιάννη
Τουλάχιστον, χωρίς τη
ο χρόνια, γίνεται πραγ
που μετ
θα βρο
γκαίο χρό
ρτασμ
μπλήρωση εξήντα χρό
ό τη
παϊκή συγκυρία, ωστόσο, δεν περισυλλογής και συσσώρευσης ενέργειας
ματικότητα
ιδρ
ή πράξη
ησης της Ευρώπης
ροσφέρετ
νηγυρισμούς
τη όσοι μπορο
ρικά έχ
τη δ
δενθα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. επετείω. Μια μάλλον γερασμένη, παρά ώρ
Συλλαμβάνοντας
ό τον ε
Έξι δεκαετίες γεμάτες
ιστορικά γεγονότα, μη Ευρώπη δεν μπορε
να γιορτάσει τα εξή
δώσουν ένα
φυλισμό
και να της νέο κο
ά για την πορεία της ηπείρου, δ
της, ότ
το κεφάλαιο ως αξία
γεγονότα που
σημα
ό, δημοκρατικό
διεθνι
ό όρα
δρομή
σημαδε
για μ
την επέτ
οχασμό
μετέωρο ερώτημ
εν Κίνησε
υτή η ήπειρος
Η ομιλί
γητη Ανθρωπολογίας
Κώστας Ζαχαριάδης
Μαρία Καραμεσίνη
Χαρ
ραφίας, Ν
Τους
αραγωγη
Ελλάδα και Ευρώπη
Μισθοί, εργασιακά
λ. 30, 3
δεν αντεχουν μια νεα Κρίση
δικαιώματα και ανάπτυξη
Στερεότυπα
καφρίλες
Σελίδα 7
Σελίδ
και ευρωπαϊκό
Εφη ΑχΤσιόγλου
Μόνικα Φρασόνι
κεκτημένο
Ομιλία για τη μαχη
Η Ευρώπη πρέπει
Θωμά Τσαλαπάτη
στα εργασιακά
να επαναρυθμιστεί
ς γί
ητό
άληψη θ
σχύος
ην τρό
group
Σελίδ
Σελίδες 20,2
θέτει χαμηλό
εδο ήθους
τεχνογνωσίας», σχολίασε οΠαν
ΕΥΡΩΠΗ
ης Βαρουφάκης
Αναρωτιέ
ατικά πώς ένας
ραγμ
θρωπος με
ψεις μ
Αριστερά, συνδικάτα και κινήματα
θεωρε
ρόεδρος
συζητούν και διαδηλώνουν στη Ρώμη
άντη
γκρο
λης της ομάδας
Σοσιαλ
Ευρω
για μια άλλη Ευρώπη
Τζιάνι Πιτέλα. Ο
EUROPEAN PARLIAMENT
ρτογά
λος
υργός Εξωτερ
GUE/NGL
Ανταπόκριση του Αργόρ
Σάντος Σίλβα
άντη
Παναγό
ως οι δηλ
ό τη Ρώμη
www.guengl.eu
λύτως
και τοποθέτηση της πρόεδρου
ράδ
της ευρωομάδας της
ντας οτι «δεν είναι σε θέση
ραμείνει
φαλής
Ευρωπαική Αριστερά
ρας, Γκάμπι Τσίμερ
group». Ο τέως πρωθ
για το ευρωπαϊκό μέλλον, με
Ειδική ένθετη έκδοση
γός της Ιταλίας, Μ. Ρέ
φορμή τη Σύνοδο Κορυφής
με παρουσίαση του έργου
θέλ
ροσβά
φερε
για τα 60 χρόνια από τη
λει τη
των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
ή Συνθήκη της Ρώμης
σελ. 15, 16, 17, 18
Σελ. 12, 13
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ