Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27% AP ΦΥΛΛΟΥ 1.323
Αριστεράς
Υποχώρησε η H&M
Σmς2Anpiλη
Μεγάλα
μετά το μαζικό «Οχι»
συMaληmpιa
των εργαζομένων
12-13
Οι λαοί δεν γιορτάουν
αγωνίζονται κατάτης ΕΕ
nν εργατική τάξη και τα λαϊκά σtpώμα.
εριttόμενο της διακήρυξης
μης. mou διrkaγεται με αφορμή 60χρονα από την
το Βερολίνο κα
Ευρω-προτεκτοράτο
οι undλomot toxvροί της Εuρώmmς, πpοκαλri την αντί
δραση άλ
άλλωστε, οι πάντες aουν καταλάβει mpirmont
Χωρις προσχηματα
ντο too Brent
Αν βεβαίως, όλοι noς συμ
ναtριχίλα προκάλε
με τον
pωνοίw στην αναγκαιότητα
σε η αποκάλυψη του
Διαδηλώσεις με σύνθημα
ον n ελληνική κυβeρνnon,
βchά αντιδραστική οtpοφής
γάλλου υπουργού
κονομικών Μισέλ Σαπέν, στο
«Εξοδος από ευρώ ΕΕ»
περιθώριο της συνεδρίαση
Τίλος τα uno
τρομοκρατικά χτυπή
του Εκοφίν, οποίος κάp
μα.omως και οι προκάτοχοί της.
αυτή το φόντο, αποτελrt ελmbo.
φωσε το ΔΝΤ ότι ζητά από
To no
Τρίτη 28 Μαρτίου
την ελληνική αντιπολίτευση
δομή την για το ποια είναι
δυνάμrων-ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
ηθέση της μετά το 2019, όταν
χρονια, καθως
Apιατrρά. ΕΕΚ, Λαinή Ενom
θα έχε λήξει η θητεία της σημερινής Κυβέρνηση
Το Κάρφωμα του Σαπέν
κrτται για κρίση οποία αrι οξώνr τις αντthύοcς και τους αντο- λoviκn την
Τρίτη, 28 Μαρτίου, με κrντρικό σύνθημα
βεβαίωσε ο Σόιμπλε λέγοντας
uνισμούς ανάμεσα στην ΕΕ τα άλλα mpμονικά κtντρα για ίξοδα από rupώ
πως όλες τις χώρες με
ρωτοβουλία Αγώνα για την
πρόγραμμα, υπογράφονται
ρων-μελniv
2, 8, 10-11
μελλοντικά μέτρα και από
αντimολίτευση, ανεξάρτητα
από τη διενέργεια εκλογών». θέμα
Συνέντευξη
Και το ζητούμενο, σύμφωνα
«Survivor :0 κανιβαλισμός απεvoxοποιείται
με τον Σόιμπλε.
έχει υπόσταση η νομοθέτησ
των μέτρων, ανεξάρτητα από
στην Ελλάδα στον
τις εκλογές και την έκβασή
τουςa. Με άλλα λόγια, ό,τι
Σήμερα έρχονται να
αν ψηφίσουν οι
έλληνες ιθατο κτηνώδη μέτρα
ισχυουν για παντα! Η κυνική
αυτή δnλωση δείχνει απροκάΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
φανερώνει πολλά
λυπτη περιφρόνηση την
Δεν παραγγέλνεις
τίας, δείχνουν ότι η Ελλάδα
Κατάντησε ευρω-προτΕκτο
ρευμα ανατροπής...
ράτο Χωρίς προσχήμ