Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙ ΝΕΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΑΤΜ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΏΝ
Πώς θα γιορτάσει η Θεσσαλονίκη
ΘΕΣγάλοcΗ νέα επέκταση
την φετινή 25η Μαρτίου
ξεκινάει από Θεσσαλονίκη
Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, ο ΘΕΣγάλα εξελίσσει τ
Παρέλαση, κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Γ' Σώμ
Στρατού και Δοξολογία
στον
καταστημα
Θεού Σοφίας περιλαμβάνονται στις εορταστικές εκδηλώσεις. ΣΕΑ 3
του σε γωνιές Συν
ρισμών και Ελλήνων
ραγωγών. ΣΕΛ.13
ρό Ναό τη
ΜΟΝΟ
ΛΕΠΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-3-2017 Ι ΚΥΡΙΑΚΗ 26-3-2017 Ι ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6794 ΕΤΟΣ 23ο www.typosthes.gr
ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΏΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Στα 40 δισ. φτάνει
η παραOlKOVOμα
στην Ελλάδα
δο 199-2010η
uπολογtετu ότι,
το 27% του ΑΕΠ
το 2015
Διαπακαιηυγιεινή διατροφή πρέπει να γινονται με πρόγραμμα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕο ΣΕΛ 5
Η σωστή διατροφή και η εξατομι
γραμμα, γιατί η αποτελεσματικό- ή ακόμη και να «ξυπνησε» το με
κευμένη δίαιτα είναι δύο από τα τητά τους όμως δεν εξαρτάται μό- ταβολισμό του, ώστε να κάνει πεΔιεθνής διάκριση
μεγαλύτερα μας «όπλα» για να
νο από την πιστή εφαρμογή του
ρισσότερες καύσεις, Δείτε απλές
κατακτήσουμε καλύτερη υγεία
Ποια είναι όμως τα μικρά μυστι
συμβουλές και δώστε ένα μικρό
για Μαθητές
Ομως, η δίαιτα και η υγιεινή δια
κά για να «κόψει» κανείς θερμ
σπρώξιμο στον οργανισμό σας
τροφή πράττει να γίνονται με πρό- δες, να αποφύγει τους πειρασμούς ΣΕΛ 8-9
του Αριστοτελείου
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
0 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Ο ΕΜΠΡΑΡ ΚΑΙ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ
Αγκάθα Κρίστι
Η πυρκαγιά που καθόρισε το μέλλον της Θεσσαλονίκης
στη σκηνή
του Αθήναιον
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Τι θα γίνει όταν
Νέα επένδυση
δέκα άγνω
οι με
ταξύ τους άνθρ
300 εκ. ευρώ
λωβισμένο
για το IQOS
μία απομονωμένη
βίλα σε ένα νησί της Αγγλίας Αρχικά το
βλέπουν ως περιπέτεια και δραση
όμως στην πορεία κάποιος θα θελήσει να
τους εξοντώσει Ε
έναν...! Αυτά συμ
βαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Αθήνα
ον. Μιλάμε τον Οδυσσέα Σταμούλη
ΣΕΛ 16
ρόεδρ
μιφ
ουλο της Π
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ράτος, Χρήστο Χαρ
δη, η
υλοποίηση νέας επένδυση ύψους
Καινοτομία
τη Philip
I, π
φορ
Και έρευνα
η μετατροπή εργοστα
Ηταν 18 Αυγούστου του 1917 όταν ξέσπασε πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη σε μια γειτονιά. ΣεMyες ώρες η έκταση της
ονuδ
ραγωγής ράβδων κα
μέσω ΕΣΠΑ
είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Μέσα σε 32 ώρες η πυρκαγιά έκαψε 9.500
ια σε έκταση 1.000.000 m2 και άφησε
ο IQOS. ΣΕΑ 13
ΣΕΛ 12
άστεγα πά
από 70.000 άτομα. ΣEA6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα