Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 25.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5734
Μόνο το 5% των CEOs θεωρεί ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού
«Μαύρα» τα βλέπουν τώρα τα ελληνuχά στελέχη
Αντίθετα επιδεινώθηκε η εικόνα σε ό,τι αφορά στο ισοζύγιο αγαθών
Η βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτεNgo
ρογενών εισοδημάτων περιόρισε το συνολικό 2αμπανά%u από
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. την αύξηση του
Αντίθετα επιδεινώθηκε η εικόνα σε ό,τι αφορά
ορίου ELA κατά
ο ισοζύγιο αγαθών
400 εκατ
αύξηση της
ενίσχυσης
ρευστότητα για
άριο του 2017
tύγιο τρεχουσών
ελληνικές
τράπεζες
λαγών παροισίασε έλλειμμα 27
χατά 500
εactτ. προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεν2016.Η
τομή Τράπεζα, λίγες ημέρες
ΕΕΔΕ: Ποιες εταιρείες
βελτίωση, σύμφωνα με την ΕΑΑ -0,68%ΤτΕ ΕΛΛ -0,68%, μετ
οφείλεται στη βελτίωση
των ισοtvγίων πρωτογενών χαι δεν- στοι
χείων ότι
Φεβρουάριο η
βραβεύθηκαν στο Corporate
τερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών και πτωτική τάση στον δανεισμό
υπηρεσιών επιδεινώθηκε, χαθώς η αύξηση του ελλείμματο
ερο ELA
ιστράφη
Affairs Excellence Awards
ισοζυγίου αγαθών αντιστάθμ
την αύξηση
ε άνοδος 300
σματος του
ισοζυγίου υπηρεσιών
της Ελλάδος, εστις 22 Μαρτί
Διοικητικό Σ
διατύπωσ
Πού μειώνει
ροχής
έκτακτη
νίσχυσης
ELA) προς τις ελλην
τα επιτόγια καταθέσεων
Με την Τελετή Απονομής, η οποία ποocημ
την Τετάρτη 5
Corporate Aff
Απoιλίο
μετά από
Awards, την
η Πειραιώς
αίτημα της Τράπεζας της Ελλάπαρουσίαση
μάτης Ζαχαρό
Nexτάg ιος Να της
η Κατερίν
Η αύξηση
Τα Βραβεία αυτά προκηρύσσονται από
2012 από
0,00% προχωρά
μείωση
ά 0,4 δισ. ευρώ,
(ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ
Σύμφωνα με τη
ίων επιλεγμέ
eεeλReις στη
προσπάθεια ενθάρρυνσης
μπ ακτής στήριξής
νωτέρω αλλοteών προϊόντων
2οίνωση
ελληνικών τραπεζών, λαμβαν
διαρκή βάση όλων όσοι απασχολούντm
online λογαριασμού γές θα τεθού
ισχύ τη
μένων υπόψη
Ροών καταθέχώρο
διαθέτει στους πελάτες Δευτέρα
22.05.2017. Περ
ικού τομέα»,
πλαίσιο μ
του οποίου εντοπίgoντα
της 2ατά 0,20%
σότερες πληροφορίες αναφαλήyeι η ΤτΕ ΕΑΑ -0,685.
xwονται, δημοσιο
μπορο
Σημείων
προσθέτουν αξία στη λε
λέσματα
των υπόλοιπων λογαρια- ταστημάτω
2αθώς xαι
λούν πρακτικές πg
τηρίου
στην ιστοσελιδα της τράπεριών, από
ργία Εταιgr
Υποθέ
στην Ελλάδ
τρεχούμ
μισBo- tις www.piraeusbank.gr.
δοσίας παραμένουν αμετάβ
Ει υποχωρήσει στο επέτεδο
128 δισ. ευρώ.