Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ανήλικοι Ρομά
ψάχνεις είναι
Πυρά» των λακωνικών «Κόλλησε» στο μηδέν
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
φορέων για το νέο
η ΑΕ Σπάρτη κόντρα
«ανοιξαν» Οχημα
στις σελίδες 12 & 13
στις Αμύκλες!>σελ.7
μουσείο Σπάρτης σελ. 8
στον Κισσαμικό σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 ΙΕτος 21' I Αριθμός 5120 ΙΤιμή φύλλου 0,50€IThk 2731081 253 Fax 2731081 250 ο e-maiLinfoclakonkos.gr.www.lakonikos.gr
Στοίχημα σύνδεση χωριών
Παρουσίαση
πρότασης για την
αστική αναβάθμιση
με το Λεύκτρο-Σπάρτη
της Σπάρτης
Ο δημόσιος χώρος μιας
πόλης είναι δημιούργημα της
Χρ. Τσίχλης: «Επιτακτική ανάγκη ασφαλτόστρωση του δρόμου Γεωργίτσι-Πελλάνα»
ίδιας της κοινωνίας, που τον
διαμορφώνει και τον χρησι
αντικατοπτρίζοντας
μοποιε
σε αυτόν τις ανάγκες της, το
όραμα της κ
τον πολιτισμό
Όπως επισημαίνει η ομάδα
ctivate Now», «τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τον δημόσιο
χώρο της Σπάρτης και πωςΘα
θέλαμε αυτός να εξελιχθεί
Για την αναθέρμανση αυτού
του δημόσιου διαλόγου
Activate Now» προσκαλεί το
κοινό στην παρουσίαση πρό
τασης για την αστική αναβάθης Σπάρτης που θα
ρα την Δευτέρα 3
Απριλίου καιώρα 7.00 μμ στο
χώρο του Παλαιού Μεταξουργείου Κ. Παλαιολόγου
29-31).
Στόχοι Πρότασης: Βελτίωση
υκλοφοριακού, μέτρα απο
υμφόρησης κέντρου, αναγιτσίου. Αγόριανης και Αγίου κολύνει την πρόσβαση αγροτών ΑττικήΓεωργιτσιάνων, μετά την
Την αναγκαιότητα ασφαλτο
βάθμιση ποιότητας ζωής των
στρωσης της Επαρχιακής οδού Κωνσταντί
του Γεωργι
υ, της Πελλάνας ολοκλήρ
υ νέου
μπορική ανάΚατοίκων
Γεωργιτσίου-Πελλάνας, επιση
Ειδικότερα, όπως εξηγεί ο κ.
ου Αγίου νητόδρομου Λεύκτρο-Σπάρτη,
της Αγόριανης κα
καμψη, τουριστική ανάκαμψη
μαίνει ο πρόεδρος του ΔΣ Συν
Τσίχλης ασφαλτόστρωση του Κωνσταντίνου, οι οποίοι κατέ
βορείων
Χωριό των
Προστασία και ανάδειξη του
εν Αττική δρόμου Γεωργίτσι-Πελλάνα
χουν κτήματα παρακείμενα του δήμων» παρουσιάζουν προ
δέσμου
αρχαιολογικού, αρχ
ΚτOVL
Γεωργιτσιάνων Λακεδαίμονος μέσω Μανίνου, θα συμβάλλει δρόμου κα
πιθυμούν «να πα
οπτικές ουσιαστικής ανάπτυΧρήστος Ηλ Τσίχλης μ
ς διαδρο
ραμείνουν
ογραμμίζει ο
κού, φυσικού περιβάλλοντος
ξης, που όπως
αθώς και της ιστορικής κα
στολή του προς τους προ
μής για
ην προσέγγιση του όχι να μεταναστεύσουν
κ. Τσίχλης αουδείς δικαιούτα
έδρους
Τοπικών νέου αυτοκινητόδρομου. ενώ
Οπως επιπλέον, υποστηρίζει να εμποδίσει»
Πολεοδομικής ταυτότητας της
Συμβουλίων Πελλάνας, Γεωρ- σύμφωνα με τον ίδιο θα διευ
ο πρόεδρος Συνδέσμου των εν
συνέχεια σελ. 9
πόλης.
Ομιλητές θα είναι
Η κατανομή των 54,6 χιλιάδων δολαρίων
αρχιτέ
ναγιώτης Τόμπρας
κτονας και ο κ. Εμμανουήλ
Σε οκτώ ιδρύματα της ΜΜΣ
Βερίγος- πολεοδόμος.
Μετά την παρουσίαση θα
ακολουθήσει
διάλογος.
η δωρεά του Μόντρεαλ
αφού το δημόσιο μας αφορά
όλους ως συλλογικότητα και ο
δημόσιος χώρος διαμορφώ
Μέρος του ποσού θα δοθεί
νεται κυρίως από τους ανγια στήριξη του Γηροκομείου Σπάρτης
θρώπους που ζουν σ
τονίζει Activate Now»
Με μεγάλη επιυxonραγματο- Μονεμβασίας και Σπάρτης.
ποιήθηκε στι
ε πρόσφατη επιστολή τ
Ο (δικός μου)
2017 εκδήλωση αγάπης που
σεβασμιώτατος μητροπολίτης
διοργανώθηκε από την Ομο
κ Ευστάθιος εξέφρασε εγκάρπόλεμος ενάντια
σπονδία λακωνικών συλλόγων διες ευχαριστίες προς όλους
στο αδηφάγο θεριό
του Μόντρεαλ και απέβλεπε
όσοι συνετέλεσαν στην επιτυχία
που το λένε καρκίνο
μική ενίσχυσ
ς εκδήλωσης.
συνέχεια σελ.9
ιδρυμάτων της Μητρόπολης
του Πώργn ΤάΚη Δόξα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα