Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Συνάντηση εξαγωγεων με τον Παπαδημητρίου
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 24/03/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πώς θα πάρετε προπληρωμένη κάρτα
Βορείου Ελλάδος
πώς δίνεται η διαδικασία σε κάθε μια από τις ελληνικές τράπε
Κριτήριο για το ύψος της μετοχοποίησης χρέους
Frigoglass
Ελαφρύτερο κούρεμα
για όσους δώσουν νέο δάνειο
«Μεγάλος
Κρτήριο για το ύψος της μετοχοποίησης χρέουςκαι την
ποιότητα των εξασφαλίσεων το «φρέσκο» χρήμα.
«Κούρεμα» 45 εκατ, νέα χρηματοδότηση 70 εκατ. και
επιμήκυνση εναπομείναντος χρέους κατά 5 χρόνια.
βασικές αιρέσεις,
Σε μια σύνθετη συμφωνία
Παράταση καταβολής των ασφαλ
εξυγίανσης κρύβε ευκα
ρες και παγίδες καλούνται να
στικών εισφορών ζητούν οι δικηγόροι
συνοvέσουν, με ποσοστό το
λάχιστον 75%, πιστωτές της
Frigoglass ΦPro 5,00%
Την παράταση καταβολής των ασφαλιεπιβάρυνση των δικηγόρων με πς ασφα
προκειμένου η εισηγμένη να
στ κων εισφορών των δικηγόρων μέχρι το λσπκές εισφορές τόσο του παρελθόντος
λάβει ανάσα μειώνοντας το
τέλος Ιουνίου ζητεί με επιστολή του προς όσο και του τρέχοντος έτους, ο κ. Αλεδανεoμό, κόστος εξυπηρέτησης
τον υφυπουργό Εργασίας Αν. Πετρόπου- ξανδρής πέραν της χρονικής παράτασης
του και ενισχύοντας το δlο κεφλο, ο πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέ- ζητεί επίσης να υπάρξει δυνατότητα κατα
BofA'
λειας των Δικηγορικών Συλλόγων της βολής τους σε 12 ισόποσες μηνιαίες
άλαιά της
δόσεις, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για
χώρας, Β. Αλεξανδρής.
Τα στοιχήματα
τους ασφαλισμένους.
Επικαλούμενος την πρόσθετη ταυτόχρονη
του Μαρτίου
για «ταύρους»
Eurobank
και «αρκούδες
Πάσχα
μβουλοι
υνέντευξη
πιχειρήσει
εξωτερικού
ώλησης HSBC
τεθούν δεσμ
Medioba
μβούλου της
πλειοψηφι
8,77 δ
Πpακτορεio Reuters
ροσφορες γ
υτή τη
μετοχών της
όκτηση
στη φάση διενέργει
Sandor Csany
η δέσ
ση αφορά
Bancpost προκειμέOTP διεκό
ελέγχου
Γερμανικός τυπος:
χικού
πό όσους πέρασαν
δέσμευση
σχεTiζ
post,
Με ελληνικό φόντο
της Bancpost,
στη δεύτερη φάση
μόχλευσης
ηριότη
Μεταξύ
θυγατρική
ναδιάρθρ
ο γερμανικός προεκλογικός
λαμβά
Ελλάδας, ανεξαρτή
Ρουμανία
τη δυνατότητα
Η Eurobank
χώρας στην
με όσα νέργειας d
αγώνας
δραστηρ
χωρισμένα)