Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.284
Παρασκευή 24
Μαρτου 2017
A PΡΟΣ
PASSION... COFFEE
2721 58.
Έτος 1180
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙ ΝΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ευρό
ΣΥΜΜ. ΝΑΡΚΩΤΚΏΝ
Αρχηγός και
Με λαμπρότητα ο εορτασμός
υπαρχηγός
κλήθη
της επετείου της 23ης Μαρτίου
καν για
εξηγήσεις
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ»
ΠΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΧΕΔΙΟ
Επίτιμος
ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΟΑΕΔ
«Ποντικοί
έκλεψαν
για τα μεσσηνιακά
τρόφιμα
προβλήματα
Η κορόκλα στην οποία κάθεται
ο Καλαματιανός αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας, Αλέξης ΧαΡίτσης είναι ηλεκτρική.
ίδιας. όμως, παpά την πίsση, αντ μέτωπίζε ψύχρaιμα τα πράγματα και υποστηρίζει ότι με μετρημένα λόγια και πράξεις μπο
piνα βγει η χώρα από τη μιζέρια των μνημανών
Στη συνέντευξη που παpοχώpησό χΒές στα κΘάppαςn αναφό
θηκε και στα μεσσηνιακό ζητήματα. "ΟλοκληΡώσαμε τον
ΓΕΦΥΡΑ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
Το ελλη
δρόμος Καλαμάτα- ΡΚόμυλας- Πύλας Μέ36νη γίνει
Επίσης, στα Καλά Νέρά -Ταaκώνο υπάρξουν απτά απατeεργο IIOLEL για
λόαματα. Τόλας, μέσα στις έπαμένος ημέρός θα λύθεί και το
πρόβλημα
με τις πλημμυpαπa3είς επιχειpησeις'', τόνισε ο συ
Παγκοσμια
μπατριώτης μας υπauργός...
διάκριση
πραγματογνώμων για
Repair
ΜΕΣΣΥΝΕΛ & Αγροπκό
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
21600900
delivery: 27210 63003 & 63007
6953 534599
όλο το 24ωρο
οπαδικός
Coffee
"METROPOLITAN HaδP1TAL
27210 21520
SPIN OS
22522
DELIVERY: 27220
ΜΕΣΣΗΝΗ
Παύλου Πhωxού (έναντι Δ