Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Κίνδυνος απομόνωσης στη Ρώμη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 29404 Ιδρυτής: r.Α Βλάχος
Ετος 08ο
Η κυβέρνηση
Κίνδυνος απομόνωσης Ρώμη
Πρώτη
στη καθυστερεί
αύξηση
Εμμένει ο Τσίπρας στις ενστάσεις για τη διακήρυξηΕΕ κα τη στνδέει με δαπραγμάτ
τη μεταβiβασn
του ELA
των ΔΕΚΟ
utnλού συμβολισμού
ραφής επέσεισε
μετά το 15
Ραμns βρίσκε
χώρα, καθώ
κείμενο, το οποίο έχει επι
της ουσίας οριστυοavia, ενώ
δεν επει
Στο νέ
θυπουργός Αλ Τσt
ποιηθεί, ενώ σύμ
πxέs πηγές
γραματσμένεsδμερεlsσυνανασasμε ομολόγους
ιακήρυξns θεμα χειρίζετ
βαρύ, μεΕυραπab mγεσas, παρότι συνεργάτε
δεν απέκλειαν
Κατά 400
KC θέλει να
Ευρώπης συνδέοντας
περιεaόμενό
δπλαμάτη να αναφέρει,
ιτεps ότι δεν πρό- επαφes στο
ms συνόδου, οι εργασίες
αποτέλεσμα να παραμέ
εξελξει διαπραγμάτευσn
οποία αρxiζουν σημε
ορίου παροχής
τράπεζες υποχρεώthxε
μοσίων επιχειρήσε
δοτήσει Τράπεζα
τελεί μέ
Ευρωπαική
Η σκια του Λονδίνου στην Αιώνια Πολη
γnons Στο αμεloπροβλέπεται
ρθει το σύνολο
οθέσε
Δημοσίου
ρήσει, ακόμη
δεν πρόκει
Εκτακτου Μnxανισμού
θούν το κυβερνnπικό Συμβούλιο οι
τά 400
ευρώ. Εtνα
όριο από
αχθούν. Ηδη, όμ
2015. Τον Φεβρουάριο αυξiθnxεεπΗ
υπουργο με επιστολές
πρώτη φορά,U
αντιθεση
ταβtΒα
ούς μήνε
γνατίας Οδού, ακόμη
είχαν πάρειοι τράπεζες από
κεντρικών λαχαναγορών Αθήνα
χρόνου έχουν
δισ. ευρώ, λόγω
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑMMENΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΔNT: Ανοικτο
Πολυετής επέκταση
το ζήτημα
της συμφωνίας
για τη Σούδα
της δέσμευσης
συμψurviοςxρήσης
βάσης
Της Ν.Δ. γι
άφησε το ενδεχόμενο να
δας- ΗΠΑ, θαβρεθεί σήμε
δεσμευθεί
κής Αννας
Τζέιμς Μάτος.
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή
πολtτε
Το πρόβλημα
Μετακλnτοi μετατρέπονται
χώρας δεν εtvαι
νέας τρομοκρατικής
πξε,απήτηφορά τοΛονδίνο. πέφτειβαpιά στη Ρώμη.
ενισχύει αμέτραασφαλείαςκαθως
σε αορίστου χρόνου
ήσύνοδο κορυφής
απότη υπογραφή
κής ολοκλήρωσης.
ταλoi στρατώτες φpουροίν σημείο ελέγχου,
έντρο της ΑnrνιαςΠόλ
ταξί, nβρετανp
νύονταsόπδεν πρέπει
κή αστυνομία
ότι δράστης
ήτανo52χρον
υπάρξει πρόοδος,
αλώθααταποθd περισσότερη δουλειά
γεφυρωθούν οι διαφορές,
dos, αναφερόμενος παρόλη
Εθισμός
Συλλήψεις για φθορές σε επικυρωτικά
ιαπραγματεύσεων,οιοποίεs
τελευταίο μήνα.
ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝ
των εφήβων
πρώm φορά προσήχθησαν τρεις
ήμαa λεωφορεί
φορές σε μ
Κίνδυνος για «λουκέτο»
σε 18.700 εΠΙΧειρήσεις
στα KIVnτα
ρώτη σύλληψη νεαρώ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ροκαλοίν φθορές
εισαγγελέα, ο οπdos,
λεωφορείων προέβη xανήματα
Ανασφάλιστα
αφού σύμφ
τέρω έρευνα
παρέπεμp
ομάδα ΔΙΑΣ αν σταxεlα
όφωρο. Ελαβαν π
θεωρία μελετούν
ροσiγαγαν υπόνοιες
σύνπs αμέσως
Αμερικανοί
οποίου υπήρβανδαλισμούς
3 ψnφίστnxε ο νό
ΗΠΑxαταγράφεται μείωση τηs χρή
ουσιών από
προβλέ
παρότιnxώρα βρίσκε
Φωτιά σε 0UKραVIKn
ωάννηςΒαρβπ
κής Αμυνας Ιωάννης
μέχρι σήμερα, δείγμα τns ανα
αποθήκη εκρηκτκων
Οι ειδικοί διερωτών
δημόσιας
πόσον nαπομάκρ
is βούλησης σχετικά
απότηβάση
διαρκώς μεγαλύ
νόμων Τώρα
τά τηλέ
Ανεξάρτητης Αρεως
διατυπώνου
Δημοσίων Εσόδ
Ασυλο:Σε διάστημα
άποunότ ενώ
τά τηλέφ
νόμος θα ενεργοποιntεί μέσα
ακάρι,αλλά
ικής βάσης.
νότητά μας, ο τρόπος με τον
πείρα διδάσκει
γκέφαλο
πενθύμ
χρήσ ενός smartphone, όπωs εΕάλ
κό έδαφ
βάση της ΜπαλακM
mbόμετρα από
γεis πολίτες
Προσφυγικό
στumμα με ανασφάλ
ρία, αλλά
αίσθημα
ουκρανικό στρατό από
υπογράμμισε, χθες
ουλή,ο αρμόδιος
Δημήτρης Αβραμόπουλος.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Η «ψυχή» του Μουσείου Αλή Πασά
οχήματα: Σεδόν1εκατ. οχήματα
κυκλοφορούν ανασφάλ
Aένan επανάσταση και διχασμός
Ε.Ε.- Τουρκ
Αλέξη Τσinpon Δεξιό-Αριστερά,
γkτης Καρατζάς, σημ
χθες, αντάρτες
Βρυξέλλες
ζητήσει εξηδολοφόνησαν απρόκρποι
δηλώσεις
Τουρκίας, Ρετζέπ
ρόέθνοςσκληροκόσμος όλοςβρioE
δεσποτισμό», εξηγε
Ορόλος
sn οικονομικό
Ευρωπης. Αρθρο
ροφικήςσαγήνης
Παναγία Τήνο
κής σκηνής με ΔΕξi
Reload Gree
άσκες,πιστόλες.
αρiος αυτής
αναπαράσταση οντά,
lenge βοηθά
ετοςνεοφυεiς
σέςτηςκυρα-Βασιλικής
αμένα από τα εκθέματα
εορτασμοί ελήΠασά και Επαναστατικής Περιόδοu,
ρrvόκόσμο.Ας αναλογιστού
πράσινο νησάκι
Τεστ έρματος:
Ενα οικιακό τεστ
ταντόπιο ξένα σuμpέροντο, οι νταβατζήφούρναρης Φώτης Ραπακούσης
ανέλαβε το μουσείο
χρόνια Οπως εμείς
νησάκι έπειτα από διαγωνισμό, Σοντας ήδη χτίσει
σπερματοζωορωνμέσω
μονή μια εξαιρετική συλλογή noποiα
δημιούργησαν Αμερικα-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα