Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
Τα νέα Δ.Σ. σε ΔΕΚΠΟΤΑ
ταμένη ζημιά
τελικός Κυπέλλου
η Ράμα.
Πολιτιστικό Οργανισμό,
απο τη φωτια
Αθλητικός
ΕΠΣ Δράμας
Νομικό Πρόσωπο
στο Τέμενος
και Σχολικές
Ομιλος
Προσοτσάνη
Βαγιαζήτ
Επιτροπές του
Δήμου Δράμας
του Διδυμοτείχου
Ξηροπόταμος
ΚΟΜΠΡΑ»
ελ. 3
ελ. 8
σελ.7
Μιλάει στον «Πρωινό Τύπο» ο πρόεδρος της Εταιρείας Ενεργοποιείται το
η φοροδιαφυγή
Η Δράμα Ενάντια στον Καρκίνο» κ. Σάββας Παπαδόπουλος σύστημα ελέγχου
Μόνο 120.000
πολίτες πληρώνουν
Το νοσοκομείο της Δράμας
των καταθέσεων
το 30% των φόρων
Σε πρώτη φάση
θέτες
00.000
πρέπει να αποκτήσει
Αθήνα
Μόλις
πληρώνουν
μερών είναι πλέον
Ογκολογική Κλινική
εγάλου Αδελ
ων προσωπ
ράτος, σύμφ
Εφορίας. Το σύστη
με ερε
ρουσιάζει η
θημελειτούργη
πιλοτικά στη βάση
ία προέρχο
πολίτες με εισοδήματα Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της στατιστικής καταγραφής για τον καρκίνο στη Δράμα
Πρόκειται για
νης φοροδιαφυγής προκειμένου
φορολογού
με δεδομένα από
πραγματοποιή
Από τη μελέτη πρ
σης ότι
μονικό Συμπό
τητες διάπραξ
βαρών παραβάσε
Δημόσιο χάνει ετησίως έως
της φορολογικής
θεσίας.
ρω λό
τομμυρ
της φοροδιαφ
άτους.
ργάνωση
ρικό Σύλλογο Δρά
ελεσματικότητ
ρφορολό- Νοσοκομείο Αρά
λογο Καρ
biάδες νόμο,
γηση, η
φάσεις
ρεία Ερεύνης
ίες της
έκθεση,
Δράμφάξέλιξη της φοροδιαφυγής
Παρανεστίου
ιερά Μητροστην φο
πολη Δράμα
γική πολιτική και στο πολιτικο περιβάλλον
Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επίσης
και στα μέχρι
νο Αντ
κό Συγμής εEaγό
κή για
μπόσιο εχε
άλιστα με
ματα,
Κατά τη δι
της πιλοτικής λε
οστήριξης
ργίας Ογκολογική
άγαμο
σύγχρονου ογκολογ
ργίας
ΟΧίες
διαφε
δυναμικές
λογισμ
στην Καβάλα
Eανδρούπολη.
οποίες λαμβάνο
ψη τις συναλλαγές
ροϊόντων μέσω
Ρωτήσαμε
ύπουλο, αν αυτή
λογαρ
εξαχθούν κάπ
φέροντα συμπερά
όλες αυτές τις κινήσεις εξ
Σάββας
ά, αλλά
Δράμα
δημιουργία Ογκολογικ
μείο Δράμα
ίζεται σε δύ
Αλλάζουν οι ώρες
ως εξήγησε
ραφή αυτή βρί
Στη διασύνδεση
Δράμα Ενα
μίλησε χθες
συστημαάββας Παπαδόπουλος
ος Taxis με
Παθολογοα
κοινής ησυχίας
Δράμας,
από 1η Απριλίου
άση δεδομ
τις ώρες
Ερώτηση Δ. Κυριαζίδη προς τον υπ. Υγείας στη Βουλή
νημερω
Αναγκαιότητα η δημιουργία
ράφι σε ανάρτηση τη
κων δι
μας ενη
ξύ δηνέες ωρε
θα πραγμ
οδημάτ
ενός επικαιροποιημένου
θεν έσχε
Δηλαδή
ισοδήματ
φορολογούμενος
τα τελευταία
χρόμητρώου καρκινοπαθών
χο ποσό
άπεζες.
Σε πρ
φάση στη
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ της
μιουργίας ενός επικαιρ
ημέ- Γενικός Γ
της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας
είχαν μια κατάαρχείου
ών καρκ
στη Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαάδης κατέθ
φής Περι
θεση άνω
χώρα, θέτει με ερώτηση στη Βουλή
υργό ερώτηση
γό Υγείας, ώ
ός ενός έτου
Υγείας.
λευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας
€λεσματική
μετώπιση
πρόληψη της
Δημήτρης Κυριαζδης.
Η ερώτηση
Όπως επισημαίνει μάλ
κατά το Επιστημονικό Σ
στην ερώτησή
Κυριαζίδης
2000-20
μπόσιο πολυπλοκότητα της
στήρι
του Σύγχρο- αναφέρει μεταξύ άλλων
Πλέον, οι ελεγκτές
Ογκολογι
Ασθενή
ίο συνδιοργανώθη
Τα διαρκώς αυξανόμενα
καρκί
Μεγάλου Πλούτο
Συγκεκριμέ
Ιατρικό Σύλλογο Δράμας
Γενικο
ομείο χώρα μας αλλά
ιαίτερα μεγάλος συνολικός αριθ
από τις
Δράμας
ύλλογο Καρκ
θών Ν. Δράμας
υς πρέπει
ας προβληματίσουν. Κυρίως δε τους
ημερινή
έως τις
από τις 23:00 έως
από την Ελληνική Επιστημονική Ε
φορείς της Ελληνικής Πολιτείας
διενεργούν ελέγχους
μεγαΔράμα ενάντια
πραγμάτων να επανεξετάσουν την εθνική
Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι
τη λήξη
ζητώντας λύτερο αριθ
η αναγκαιότητα της δη
πολιτική για τη
μετώπιση
καρκί
της χειμερινής
οτελέσματα εντός 24ω
ιροποιημένου αρχείο
αγραφής περιστ
κών καρκ
στη χώρα
οποίο αφορά άμε
μεθόδ
ικές. Για
σκοπό αυτό
ώρες κοινής ησυχίας
Δράμα
έως τις
από τις
Με αφορμή λοιπόν
Συμποσί
λες όλων
μοδίων, κρατικών
λησίες ομολόγων, μετοχών,
μη, φο
για την άμεση ενεργοποίηση
του αρχείο
άρτιση ενό
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα