Πρωτοσέλιδο Σημερινή των Σερρών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ΕΛΤΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
KTH MA
15οχλμ, Σερρών -Δράμας
Πεντάπολις Σερρών
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0,30 Τηλ.: 2321024387
ΕΤΟΣ 17ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4082
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Κιν.: 6937 138138
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ανατολή 06:24
Δύση 8:40
Niκωνος & 199 Μαρτύρων. Σελίδες 16
γ Ενωση Εστιατόρωνστο πλαίσιο
Διαδικτυακή ε
ίας του
TEL Κεντρικής Μακεδονία
με φορεiςmς πόλ
αλλά και του Νομού Σε
23210.22.777
mρεσίατωνΣερραίων
693.4655 E55
Η εφαρμογή αναπτύXTηκε από μεταπτυχιακούς φοιτητές με την επίβλεψη Καθηγητών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του
Ερμού 27 Σέρρες
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
CENTRAL
T 232 10 5141φ
SemesDelivery.gr, η διαδικτυακή εφαρμογή που υλοποίησε το TEl Κεντρικής Μακεδονίας για την Ενωση Εστιατόρων
και συναφών επαγγελμάτων του Ν. Σερρών. Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο συνεργασίας του με φορείς
της πόλης αλλά και του Νομού Σερρών υλοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή για την Ενωση Εστιατόρων και συνα
εσύ είσαι μερακλής
φωνεπαγγελμάτωντου Ν. Σερρών. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή αναπτύΧΙηκε από μεταπυχιακούςφomητές με την επβλεψη Καθηγητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Του Τμήματος Μr
ΧανικωνΠληροφορικής ΤΕΣκοπός της συνεργασίας από την πλευρά της Ενωσης ήταν ηεφαρμογή να τους δώσει τη
δυνατότητα να την διαχειρίζονται μόνο τους και να έχουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση πληροφοριών, ώστε να
βελτKίνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.
Αναλυτικά στη σελίδα 5
Kat θέλουν τον κατάλληλο
ΣΤο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφέδρων Α
Εφόρων 6& N Νικολάου γωνία
πλησίον Πλατείας Εμπορίου στο Σέρρα
τηλ. 2321550477, mob.: 5985 688 335
ο μεροκλίδικο, [email protected]
Αναλυτικά στη σελίδα 9
ne bar res
Ελλήνων Ιεύσεις
το εστιατόριον
PART OF YOUR FAMILY
Ακρόπολη Σερρών 23210 66188
22858
ap98808
Μακεδονομάχων 35, Σέρρες
www.ellinongeuseis.gr
[email protected]