Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Τρόμος στην καρδιά του Λονδίνου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
φύλλου 29,493
Ιδρυτής Γ. Α Βλάχος
Ετος 98ο
Η Αθήνα
«Βουτιά»
εμμένει
κατανάλωσης
στις ενστάσεις
το τρίμηνο
ενόψει Ρώμης
Βερολίν
Δυσφορία από
σούπερ μάρ
πρωτο τρκήρυξης
τειακής Συνόδου
2017 προοιωνlζ
αρεία ερευνών
γορά IRI,
Ιανουάριο στα σουπερμάρκετ
ότιnσύνδεση αυτή δεν πρέπρώτη εβδοwes 610Μαρτίου κατά 15% σε σύγΒρυξέλες θ
ρούνται κρίσιμε
πόσον
Φεβρουάριο οτεγράgn
μιpή αύξηση
Δευτέρας Ηxάμm
οποιαοφείλεται
περ διευρυμένης
ωνίας, ενώ
τονίζει ότι δεν πρόκε
πτυξη 2
μέτρα, αNάθατιμήσει
«Ομηροι» από
ΣΗΜΕΡΑ
την παράταση
ΤΟ 42,5% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ
παραγραφής
Ξοδεύει το μισό
εισόδημα για
Χιλιάδες φορολογούμενοι
νοσηλευτές φροντίζουν ένα απόταθίματατηςxθεorνήςεπtθεσης
Λονδίνου, ενώ
ές δυνάμεις κατευθίνονται
τις ανάγκες του σπιτιού
εσπευσμένα προς
νδελεxεiςέρευνες
βρίσκονται χιλιάδε
ολογικές υποθέσεις μετά
απόδαπανά περισσότερο από
Τρόμος στην καρδιά του Λονδινου
ταγματimτην πρακτική του Δημοσπιτιού, είτε πρόκεπαι
οθεσμα
κιαστέςείτε
τητες. Σίμφω
ολογική διο.
υψηλότερες δαπάνες
xnσn ανησuxεiγια τις επιπτώσειs
με το εισόδημα
Διπλή επιθεση με τουλαιστον 4 νεκρούς-Ερευνώνται οι σχέσεις του δράστη με το SIS
λογούμενοι ελπίζουν ότι θα
ΣΤΟ ΕΛ. ΒΕΝ ΕΛΟΣ
1ου από
ονική Βρετά
Γαλλίας, δεν θα
θούν ποτέ από την τρομοκρατία
βρεθε
οποinσε χθες άγνωστ
βράδυ ελά
δήλωσε ο δήμαρχος
Αυτόματος έλεγχος
Το Λονδtv
πτώσεις φτά
διαβατηρίων
δεχόμενες σχέσεις
ISIS ασφαλε
15ετιας.
ρίβολο
ούν οι Αρ
σοβαρότ
αυτόματου ελένxου διαβατηβρετανικού ΚοινοβουλbuΤοubαστον
έχει σημειωθεί
Λονδίνο από
νικού Κοινοβουλίου,
ριλαμβανομένου
δράστη, έχο- συνέ
οβουλο
to επpό
ΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
εξυπηρετεί από
ενώ 20
υματίσθηκαν μεταξύ επιθε
αεροδρόμιο
ν τρεις αστυνομικοί και τρεις μαθητές
Βρυξελλών. «Οι Λονδρέζο
ξαρτησίας
Διαφορετικά
τηθεί και σύστημα αυτόμέτρα και σταθμά
Επένδυση
Κατεστράφη ιστορικό τέμενος
Πανάγιος Τάφος: Το ερό κοιuβοiΕίναι ανεύ
Τάφου δόθηκε χθες
με 400 θέσεις Από
πούν ορισμέ
πpοσκυνπές μετά την ολοτia ξέσπ
ρκαγιά
Διδυμότ
γροφή» τns αντιπολίτευσης
συντήρησης αναστήλω.
αποκατάστασης τουαπό
ποτέ από
εργασιας
στημονική ομάδα
βερνώντεsότανβρίσκο
θυπουργού Αλέξη
αντιπολίτευ
από το μέΑπο την «Πaπaστρaτο
κουμενικού Πατριάρχη
Ιεροσολύμων
είxου.Η φωτιά
απέή διαπλήθους επισήμων.
εκανε στάxm
ιδιωτικό τομέα.
θα παρά
τη μοναδική ξύλινη στέγη
δεν ενδιαφέρ
Εθνική
Philip Mo
IQOS,το νέο είδος τστγάρου
είχαν τοποθετήσε
σμούς επίσης εφόσον
επενδυσn 300
θα δημιουργήσει 100 νέες θέ
xαλύβδ
όταν χώρα βρέθ
επικάθησε πάνω
θα αρχίσει
πολύ υmλέs θε
οποία διαφωνούσε, θα
ξανακάνει.
2018 θα ξεκινήσουν εξαγωγέ
αρμόδιοιαισιοδοξούνότ θα
άλλωστε γνωρίζουν ότι για την
30 χώρ
πορέσουν με πολλαπλάσιοxόστ
αντιπολίτευ
Ασπρόπυργο είναι τρm
ydλοβάθος χρόνου
δεσμεύσεων
συμβολικά
Mords παγκοσμως
ζημιές.
χώρας είναι αυτονόnτn,
ριλαμβάνο
ανέφεραν ότι
κόστιζε πολλές xhάδες
ευρώημερnύση. Οι άλλες δύο βρίσκο
αλα. Από
ξnμεράματα της Τετάρmsε
Tτιxέs δυνάμεις
2003 Philip Morris Intematdoγηθεί άλλη μxρότερη,
οδείξει
ΝτάσελμΠλουμ:Ελάχιστες εhοι
υπευθυνότητα τουsxα τον φιλοπιθανότητες να παραμεί
υλοποιήσει
Ομως μέσα
νύχτα εστια
ευρωπαικό προσανατολισμό
αλής του ΕurogroupTe
υπέβοσx
ένα όριο
όσων βλέ
έως το τέλος
τεμένους, έργο ενταγμένο
στο ΕΣΠΑ 2007-13, έτρε
γαλύτ
είχε τοποθετηθε
ένα πεlp
και έκτοτε βάλ
ανζόταν ποτέ.
κών καπνών.
υποτιμητικέςδπλάσεις
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Μουσική πρεμιέρα στο Κορυδαλλό
ΣταMμάγερ: oΓερμανόςπρόεδρος
Φρανκ-Βάλτερ Στα μάγερ
Τουρκία ότι κrνδυνείει
«Οι χρήσιμο ηλίθιου>
γκρεμίσει ό,τι έχει xτi
ρόθεσή
Ρετζέπ
Συρία Αμερικανικά αεροσκάφη
λος Ματέο Ρέντσιζm
τέφερανxθεςΚούρδουςμαxπτές
όρο του
απότις γραμμές των τζοαντιστών
Ρόκα, επιβεβαώνονταςμιασυνεργασiα
προξενεί εντάσεις
ώσει την εκτίμησή
Ολ- βέβαια πρόκληση σοβαρήτοΒεροhο από
ομολογου
Αυξημένες πλειοψηφ
τά τη συντριβή
παiκό ρεύμα Αρθρο
πιστέψαμε ότι
τό συνέβη
θέμα δενεξαντλήθηκεεκε.
Εβερεστ:
υψηλότερη
εξτiμησαν ωστόσο
κόσμου ετοιμάζονται α κατακτήλερσον από
ορειβάτης Αντώνης Συκάρης
λήξη Προκάλεσε
επιχειρηματίας Μάικ Ευμορφiδης13
στις ελαγές-Ενδειξη
ανuριμότητος.
χρόνια μετά την ελληνικήαποστολή
Ολλανδία
δεικνύουν ίσος
φυλακών Κορυδαλλού
εφημερίδα F
ότι οι πολίτες
τική πολιτική
διοικήσεως
αiκού Νότου αξοδεiouvda
Γραμμή
ήριξης τηλεφ
απότέσσεριςπτέριγες τουκαταστήματος,άνθρωποιαπό
εις ούτε είναι τόσο
κήγραμμήψuxλογικής υποστήριξης
τουνβοήθε
Ρούτε εξα
κότης Εληνικής
ταλοiευρ βουλευ- σφάλισε
ώλειες την πλειοψηφια, μόνον
ανδρικής φυλακής του Κορυδαλλοά
παpάλAnλanτανn
ενω ειναι διαθεσι
συνταξοίxουςαστυνομικούς,καθως

Τελευταία νέα από την εφημερίδα