Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26765 ΕΤΟΣ 88ο
Αντίστροφη Brexit
«Μπαλάκι» στην
μέτρηση για Ελλάδα για την
αξιολόγηση πετά
Στις 29 Μαρτίου Τ. Μ
ενεργοποιε
τη διαδ
πάλι ο Σόιμπλε
Συμβούλ
στείλει
ΟΔΗΓΙΕΣ
γχληθ
ην Ελλάδ
Συμβούλιο Γ
Υποθέ
α ολοκληρώ
ύντομα η το
χωρίς τη Βρ
ξιολόγηση τ
μια ακόμα φορά, πρ
ταρρυθμ
ης χώρας, δήλ
μφωνηθ
λλες ο Γερμ
ργός Ο
διαπραγμ
Βόλφγκανγκ Σόιμπλ
θα δεσμ
Ο Γερ
ουργός πρόσθεσε ότι η
την ομάδα του
Μπαρνιέ
μενη δόση της βοήθ
ρος την Ελ
ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ
διάσωσης δ
Οι Βρ
α καταβληθεί χωρ
η συμμετοχή του ΔΝΤ
ΣΕΛΙΔΑ
Ντέιβ
ργό γ
Ντέιβις, θα καθίσουν στο
Συμφωνία στο
ραπέξ
την ΕΕ, πιθ
Eurogroup του
Απριλίου ή του
θα συζη
ξεκινήσ
θα μο
Μαίου αναμένει ο
29 Μαρ
Η Μέι θ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τ
Ντάiσελμπλουμ
Ευρωπαϊκού
ρόεδρ
2017: Οι Βρυξέλλες θέ
Δεκέμβρ
η διαδ
Συμβουλίου, Ν
Τουσκ, γ
λουν μια β
για τη Συνθήκη
ή συμφ
ποχώρησης της Βρετ
ς από την Ευ
τη διαδ
Αποχώρησης έ
ασία απο
χώρηση
Πολιτική συζήτηση γι
του Αρθρου 50 τη
ΣΥΝΟΔΟΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ευρωπαϊκής συνθήκης
στις 29 Μαρτ
α στο Ε
p του Απριλ
ΓΡΑΜΜΕΣ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
της Βρ
ρασμένη Δ
ν αναμένει ο πρόεδρος τ
ή τον Μ
Εντός 48 ωρών ο Του
29-31 Μαρτ
ζουν σε χώρες τη
ός τη
Eurogroup, Γερούν λμπλουμ
συμ0% θα αποστείλει στα 27
άλλα κράτη-μέ
ΕΕ χαι των Ευρ
ζουν στη Βρ
Η χώρα προβλέ
ότι θα έχ
με δηλώ
ροσχέδιο μ
θυντήρ
δύο χρ
Aχολουθ
ρωβουλευτών της Επιτροπής ο
γραμμές για τη διαπραγμ
στην ΕΕ,
σμοι γ
της διαδ
ές ημερομη
Νομισματ
29 Απριλίο
Οι άλλοι 27 ηγέ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50
ς Βρυξέλ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, σ
ΕΕ συνα
για να συμφωνήσουν
25 Μαρτίου οι άλλοι 27 ηγέ
θυντήρ
ΣΧΕΣΗ
γραμμ
αντηθ
στη Ρώμη γ
Ο Ντάισελμπλουμ επανέλαβε ό
Μισέλ Μπαρ
2018 Η Μέι θέλ
Eurogroup της Δευτέ
συμφώνησε
θεί μ
λεύθερ
θήκη της Ενωσης.
την ιδρ
μεταξ
5 Μαίου Ο Μπαρνιέ γρήγορα θα
μπορίου.
ν θεωρούν
ην χαλάσ
η Μέι
ρτασμ
δύο χρό
έως τη
η εβδομάδ
διά ζώσης στις Βρυξέλλε
Αρχών Βρυξέλλες θέλ
σημα έγγραφ
στιάσουν χα
μενου
α συμφ
ιλίες. Οι αργ
διαζυγ
με τη Βρε
ρεμή ζήτη
ιλιον έ
ξιολόγησης. Σ
ήσουμε όλα τα
Μ. Σαπέν
Το ΔΝΤ Ζητά από την αντιπολίτευση της Ελλάδας
ρεμή ζητήματα σε μ
ή συSήτηση
να δώσει διαβεβαιώσεις για μετά το 2019
της 7ης Απριλ
Eurog
ΔΝΤ ΝΔ Και στη μέση n αςiολόγnση
Επίσης, ση
θεσμοί ούν από την Ελστην Ελλάδα.
δεν θεώρη
ραίτητη τη
τι ξη
Κ. Mixαλος: «Τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά
ν ΔΝΤ
η στην Ελλάδ
γραμμα, χάτι που έγινε από άλλους για
διαβεβ
το 2018 δεν μπορεί να είναι υψnλότερα από το
η θέση της μετά το 2019, την περίοδ
ας και αξ
ας. Ω
χνογν
2% του ΑΕΠ»
που ξεπερνά, δηλαδή, τη θη
αυτής
βρεθεί μ
της κυβέρνησης». Αυτό δήλωσε
ργός Ο
Μισέλ Σ
δήριτη
guτερο δ
λοκλήρωση της αξιολ
συνέντευξη Τύπου
Επίσης, χαρακτηρισ
μονη» του
ν παραχώρη
ι αφο- γηση
αλλά στο πλαίσι
γxpoτησης της χώρας
περιθώριο της σημερινής
Τρίτη
ροβλήματα,
ρά την Ελλάδα αλλ
ραιτερ
ης του ECOFIN
ε ο πρόεδρος της ΚΕΕ χα
ου ΕΒΕΑ, Κωνστ
τίνος Μίχαλος, με αφορμή
Το ίδ
Ο Γάλ
Δευτέρας) εξελίξ
θυστερ
λοχλήρ
δημοσ
μικό σύστημα
της αξιολόγηση
συντάξ
λληνικό πρόγραμμα, καθ
χθεί έ
έτοιος χος θ
θυστερήσ
μπορούν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα