Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Συμφωνία για αυτόματους "κόφτες" στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
Ευρώ 1,50
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ 2017-ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12683
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚHΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ
Με μοιρασμένους ρόλους
Στρατιωτικές ασκήσεις
εξαπατούν και εκβιάζουν το λαό
συμμαχίες και ανταγωνισμό
Αποπροσανατολιστικές σκαμaxίες για τη διαπραγμάτευση στο έδαφος
με επίκεντρο τα ενεργειακά Κοιτάσματα
της αντιλaiκής τους σύμπλευσης
ΣΕΛ. 4, 24
ΣΕΛ. 5
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Συμφωνία για αυτόματους Κόφτες»
στις συντάξεις
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Κάλπικος
διαχωρισμός
Η κυβέρνηση προσυπογράφει τις αποφάσεις του τελευταίου Γούρογκρουπ
Η παραμονή του οικονο
για τα ασφαλιστικά συστήματα και κατά τ' άλλα εμφανίζεται να αντιδρά
μικού επιτελείου και της
υπουργού Εργασίας στις
Βρυξέλλες, για τη συνέ
στις νέες περικοπές που συζητούνται στο πλαίσιο της «αξιολόγησης
χιση των συνομιλιών που
αφορούν στην ολοκλήρω
ση της δεύτερης «αξιολό
όνομα της
ωσιμότητας» των ασφαλιστικών συ
«Διαγνωστικούς ελέγχους», τακτική «συγκρ
ερμηνεύτηκε κα
προβάλλεται απ' τον φ
τική αξιολόγηση» και «αυτόματες διορθώσεις» με
στημάτων
Τύπο ως
βάση τις «βέλτιστες εθνικές πρακτικές», προκε
Με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα, προωθείτα
στροφή» από την «τεχν
κή» στην «πολιτική» δια
μένου τα ασφαλιστικά συστήματα στα κράτη μέ
σήμερα η νέα μείωση των συντάξεων στην Ελλάδα
πραγμάτευση
Με λίγα λόγια
λη να προσαρμόζονται έγκαιρα και αποτελεσματιενώ έχει ανοίξει η συζήτηση για επιπλέον «μεταρ
νηση ισχυρίζεται
κά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στην «αύξηση
ρυθμίσεις» που θα διασφαλίζουν τη «βιωσιμότητα»
ώνεται η επιμονή της να
μεταφερθεί η διαπραγμάτου προσδόκιμου επιβίωσης», προωθεί η Ευρωζώ
του συστήματος
τευση στο επίπεδο των πο
νη, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του τελευ
λιτικών εκπροσώπων των
Οι αποφάσεις του Γούρογκρουπ έχουν τη σύμ
ταίου Πούρογκρουπ
φωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία κα
να φύγει από τη δικαιο
Οι αποφάσεις αυτές περιγράφουν έναν μηχα
τά τ' άλλα εμφανίζεται να αντιδρά στην περικοπή
τα που μέχρι σμό αυτόματης περικοπής των συντάξεων και αύ
συντάξεων, ως προαπαιτού
βρίσκονταν στην Αθή
των ήδη αποδιδόμενων ξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ιδιαίτε
να. Με τον τρόπο αυτό, λέ
μενο για να κλείσει η «αξιολόγηση»
νε τα στελέχη της, στο ε
περιόδους υψηλού δημοσίου χρέους», στο
πικεντρο της διαπραγμά
ρα «σε ΣΕΛ. 3
τευσης «μπαίνουν οι άν
θρωποι και όχι οι αριθμο
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στόχος τους είναι να καλ
λιεργήσουν αυταπάτες κα
Ολα έτοιμα για το 20ό Συνέδριο
προσδοκίες στο λαό ότι ο
τελικές επιλογές μπορε
του Κόμματος
να είναι τάχα διαφορετ
κές, εφόσον θα αποτελούν
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
προϊόν πολιτικών αποφά
ΚKEar Την Πέμπτη 30 Μάρτη ξεκινούν οι εργασίες
σεων και όχι Κάποιωνσυμ
στην έδρα της ΚΕ στον
Περισσό
Uνενν
τες, πάνω σε «ψυχρά» ο
Με την ολοκλήρωση της εσω οργανωτικής διαδικασίας την περασμένη Κυριακή
κονομικά στοιχεία και δε
μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το 20ό Συνέδριο του ΚΚΕ. Οι ερ
δομένα. Το κατασκεύασμα
γασίες ξεκινάνε την Πέμπτη 30 Μάρτη, στην έδρα της ΚΕ του Κόμματος στον Πε
αυτότης Κυβέρνησης υπη
ρισσό, που έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να υποδεχτεί το κορυφαίο γεγονός
ρετεί κατά βάση τον απο
προσανατολισμό τουλαού
Σήμερα, Τετάρτη, ηκεντρική εκδήλωση για το 20ό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη
Συνέχεια στη σελίδα 3
ΣΕΛ. 7
ΤΑΞΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΕΡΓΑTIKAΚΕΝΤΡΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -ΑΣΤΙΚΑΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώσεις για τις Παγκόσμιες οργανώνουν τα συλλαλητήρια
Νόθα συνέδρια στήνει
Συναινούν για αντιδραστικές
στις 7 Απρίλη
Μέρες Δασών και Νερού
αλλαγές στον «Καλλικράτη
ο εργοδοτικός συνδικαλισμός
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 16
ΣΕΛ. 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα