Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
Για άλλη μια φορά
Πανελλήνιο ρεκόρ
Γλωσσικά θέματα
Ράμα.
Κορασίδων απο
Το ζητημα των
καθαριστριών στο
την Δραμινή Μελίνα
1933: Ενα παλιό Τούρκικο
σπίτι χάνεται στη Δράμα
Γρηγοριάδου
Δημοτικό Συμβούλιο
Καινούργιος
Μαμσάκος: «Δεν μπορώ
Χρυσό μετάλλιο
Η χθεσινή εορτή της
αν δεν
και ο Ουρούμης
να προχωρήσω
προσληφθούν οι επιτυχόντες
Συντεχνίας Κρεοπωλών
ΑΣΕΠ του 2008»
στη δισκοβολία
των ελ 8
σελ 3
σελ.7
«Σεισμό» προκάλεσε στο Νευροκόπι
Το πρόγραμμα εορτασμού
ναρτήθηκαν στο site του ΟΑΕΔ
Οι δικαιούχοι
της 25ης Μαρτίου
λη της Δράμας
Το δημοσίευμα του «Πρωινού Τύπου
Κοινωνικού Τουρισμού
του προγράμματος
στην πο
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ δόθηκε χθες από
για το νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο
ην Περιφε
κή Ενότητα Δράμ
ραμμα εορτασμού τη
Μαρτί
ou ην πόλη της
Την επιθυμία χτιστεί 12θεσιο Δημοτικό Σχολείο
ταλuματων και αποκλειομένων στο
τους να το Δράμας
διατράνωσαν κάτοικοι και Δημοτικό Συμβούλιο Νευροκοπίου
ολιομος απο την 8η
στην δι
ης 23ης Μαρτ
Ενάντια σε όποιες καταγγελίες χωρίς νόημα...
ήλιου της 25ης
Μαρτίου 20
παροχ
-Φωταγώγηση όλ
ατηση
Ο.Τ.Α.
Ν.Π.Δ.Δ.
Τραπεζών.
Μαρτίου 20
ώρες της
ότι, pεπ
08:00, μέχρι την 23.03
ώρα 23:59
6ης Μαρτίου τη
κυκλοφ
μενες ημέρες.
ψηφίας, δήλωσαν για άλλη
διατρά
μέσω διαδικτ
προκάλεσε ποικίλες
δη βο
μεγαλο πρόβλημ
σουμε ότι, υπάρχε ηδη από
λκή στέγη στην περιοχή
6, ομόφ
moλόγητες καταγγελίες
την Περιφέ
Μακεδοπρώην Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων
κτιριακές
νίας-Θ.ρά
μέχρι ση
Να σημειωθεί ό
η ένσταση υποβάλ
συζητήθηκε
δρίαση
αίτημα
βουλίου
οι κάτοι
της διαδ
ηταν αναμενόμ
Μαρτί
ικές συγκεντρώσεις
Σχολεία
Η κατάσταση έχει ξεφύγει ολοκληρωτικά
προσκυνη
σχολε
την 24.03.20
της πόλης
μνημεία
Δικαιολογητι
Φωνές, βρισιές, ακόμα και ξύλο έπεσε
ών, με τη φροντίδα καθηγητών
παροχ
σκάλων
Σάββατο 25 Μαρτίου 2017
το βράδυ της Δευτέρας στη συνεδρίαση
ίτηση
η Φιλαρμονική
νίσει εμβατήρια
του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
ολοκλη
μους της πόλη
σημαί
θα ξεκινή
σία Στρατ
Ελευθερίας
μματος
Θανάση Πολυ
την αλήθεια.
ροuράς Δ
μηνη διάρ
ματος της
ολιτευόμενου δη
ΩΝΕΣ, βρι
την πλε
Φιλαρμονικής
Δήμου Δράμας
άλλα ευτράπελα, είχε
μβούλου Βασίλε
Συμβουλίου Δρα
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτο
προς τα πpόσurο του κ. Μλεκάνη, παρά
Μαρτί
Ηταν η
ωτη συνεδρί
Για τη ΔΕΚΠΟΤΑ, τον Πολιτιστικό Οργανισμο
μαζί με
σταση συνεχιζότ
το Νομικό Πρόσωπο του Δήμο
Ιερό κλήρο τη
ορίστηκαν από το Δημοτικό
ανηγυ
τάσταση ξέφυγε πλέ
σημειο
δευτικό της Διεύθυνσης
Συμβούλιο Δράμας οι νέοι
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον
πρόεδροι και αντιπρόεδροι
00 Παράθεση καφ
μικρής δεξίω
σης στη Λέσχη Αξωματικων Φρουράς
Δράμας.
ΑΠΟ ΤΑ
ης συνεδρίασης
ού Συμβουλί
έτηση νέω
άγαλμ
Δράμας, ήταν
προέδρων
διοικητι
Ελευθερίας
ΔΕΚΠΟΤ
Οργανισμού Φεστιβάλ
Εναρξη τελετής
Επιμνημόσυνη Δέηση
Δράμας
Κατάθεση στεφάνων
Πρόεδροι
Αντιπρόεδ
Νομικών Προ
Τήρηση
λεπτού σιγή
βράδυ
ονικό διάστη
Δημου Δράμας για
Εθνικός Υμνο
νεχιστεί η δι
της θητείας
ς, μέχρ
Λήξη τελετή
συνεδριάσεις
ώργιος Ψαρράς. Πρόcδpος της ΔΕκπOT
00 Παρέλαση ενώ
λιου Δρ
ς. δεν
σεπiλης τη
λίτευσης
Δημmptος Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ
θητες.
δαστές, προσκόπους,
υθύνθηκε
Ανέστης Τερζής, Πρόεδρος
MMA Δράμας
ηγούς, Αναπήρους Πολέμου
Η αλη
εδριασει
Νικόλαος Η
ης, Αντιπροεδρος
όγους, Οργαν
Τμήυλίου
βουλος
Ενόπλων Δυνάμεων
Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Πρόεδρος
πολιτικές αντεγκλ
Υποστολή της Σημαίας στην Πλα
Σε άλλο ση
έτσι μπορού
Mλεία της Ελευθερίας παρουσία Στρα
κάνης στη
ράς Δράμα
βάθμιας
δευσης παραμέ
ήμαρχος Δράμας
Χριστόδουλος Μαμoάκος
της Φιλαρμονική
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα