Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ολοκληρώθηκε το ετήσιο συμπόσιο της HotelBrain
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 22/03/201
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Η διαδικασία πρέπει να καταλήξει σε δίκαιη και πραγματική λύση
24 χρόνια
ΣΕΒ: Να μη γίνει ο εξωδικαστικός
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
«συγχωροχάρτι για μπαταχτσήδες»
Οι ανάγκες ρευστότητας της Επιχείρησης
Σενάρια
«Ωριμάζει» σε κυβέρνηση
eπιήηΕΕΕση ΔΕΗ η ιδέα πώλησης μονάδων
Σενάρια για το ποιες μονάδες θα μπορούσαν να πωληθουν εξετάζει η διοίκηση της ΔΕΗ. Η ενδεχόμενη
ΤΟ ΤεΟς2017 υποχώρηση της κυβέρνησης στα ενεργειακά και η ανα
Crτηση «ισχυρών» αντίμετρων,0ι ανάγκες ρευστότητας
της Επιχείρησης και πώς μπορούν να καλυφθούν.
τη σμίρυνση της ΔΕΗ ΔΕΗ
ΑΝΤ' Νωρίς για να γίνουν
εικασίες
κοι σίμφινο με πληροφο«Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στις Βρυξέλ
ες» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Διεθνούς
ντα σενάρια κπροςmmες λες σε επίπεδο επικεφαλής των αποστολών, Νομισματικού Ταμείου για το αποτέλεσμα
τις επόμενες ημέρες»
Του Eurogroup
ρόπει να παραμgνουν υπό τη ΔΕΗ
ΔΕΗ 2,94% γο λόγους
ρόοδος στην τελευταία
ήρξε κάπο
ρίς να γίνουν εικοσiες για το
αποστολή, παραμένουν σε εκκρεμότητα
ενδεχόμενο συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο
σημαντικά ζητήματα
Οι συζητήσεις θα
απούσα φάση»
ογραμμίζει το ΔΝΤ.
συνεχιστούν στις Βρυξέλλες σε επίπεδο επιτηςdήθειας για
κεφαλής των απ
ν, τις επόμενες ημερ
οξολόγησησκ
Βρυξελλες
πει να προχωρήσει
ιδεολογική
συνδικάτων στη ληση του ΣΥΡΙΖΑ
Παραμένουν
σύγκρουση» ανά
άλυτα σης δonρδιαπραγμάτευση
παράδοση
σε περαTερω αποστην
της ευρωπαϊκής
μεσα στο ΔΝΤ και
αγματεύσεις για το ρρύ:μιση της αγοελληνική ελληνικό πρόγραμ- ράς εργαοίος κα
συμβάσεων,
αριστεράς, βάζει
κυβέρνηση δυσκοαπορρίπτει οποια- έρει το δημοσίευμα
αλλά δεν
κίνδυνο μια
λεύει την επίτευξη σημειώθηκε καμία δήποτε ανmoτροτης αμερικανικής ουμφωνία
εφημερίδας.
οποία χρειάζονται
εντυπωσιακή φή των μεταρρΟι αποφάσεις
συμφωνίας
εργασιακά,
pόοδος στα εργα
θεολογική η Ελλάδα και η
θμioεων
στήριζε άρθρο της σιoκά, μετodδει η έχουν γινει
Η σuyκρουση ανάμ
Ευρώπη για
Διεθνές ελληνική
βέρνσα στην ορθοδοξο οφήσουν riσο την
WSJ Οι υπουργοί
WSJ To
υποθηκοφυλακεία, λένε τα
Νομισματικό ηση ωστόσο θέλει της
ελεύθερης οκταετή κρίση της
Οικονομικών της
ευρωζώνης συtτ. Ταμεio
αγοράς του ΔΝΤ χώρας, τον ει το
να αποκαταστήσει
Πρωτοδικεία της χώρας
κα my προσκολ- δημοoiευμα
πως η Ελλάδα πρέ- της εξουoiες των
ησαν τα ζητήματα