Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3481O •ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

Συνεχίζονται µε
αµείωτο ρυθµό

Στεγάστηκε
και παραµένει
Την κατάργηση του Αστυνοµικού
Τµήµατος Αργυρούπολης και την
συγχώνευσή του µε αυτό του Ελληνικού προέβλεπε το πρόσφατο σχέδιο αναδιοργάνωσης, που αποφάσισε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στα πλαίσια του οικονοµικού
εξορθολογισµού της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα
για τον λόγο αυτό εκδόθηκε και σχετική διαταγή µε άµεση εφαρµογή.
«Την δυσµενή αυτή εξέλιξη για την
ασφάλεια των δηµοτών απέτρεψε
µε προσωπική του παρέµβαση στον
αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα ο ∆ήµαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος»,
µας ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του

>> ΣΕΛ. 4

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

«Η σηµασία
της τοπικής
αυτοδιοίκησης
για τους νέους»
>> ΣΕΛ. 6

Οι απαντήσεις
του Αντιδηµάρχου
Περιβάλλοντος
∆ήµου Βύρωνα
Γιάννη Μαυρίκη
>> ΣΕΛ. 11

«Τρέχουµε, γνωρίζουµε
και αγαπάµε τον Υµηττό»
427 δροµείς
έτρεξαν στον
2ο ΕΥΚΛΕΙΟ
αγώνα βουνού
Νοτίου Υµηττού

>>ΣΕΛ. 8

«∆εν θα γίνουµε όµηρος
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας»
Ο ∆ήµαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, κ. Γιάννης Κωνσταντάτος,
τοποθετήθηκε για τον χαρακτηρισµό ως "αρχαιολογικών",
αστικών περιοχών του δήµου.

>>ΣΕΛ. 9

«Η αντιπολίτευση
να µην σύρεται
σε κυβιστήσεις»

ο δήµος. Στο πλαίσιο της πρόσφατης
συνάντηση ο ∆ήµαρχος κατανοώντας
τους οικονοµικούς λόγους που
ωθούν στο κλείσιµο του Αστυνοµικού
Τµήµατος Αργυρούπολης, αντιπρότεινε την στέγασή του σε χώρο που
θα προσφέρει ο δήµος δωρεάν (όπως
έχει πράξει µε τους πολιτιστικούς
συλλόγους), σε δηµοτικό κτίριο στην
Λεωφ. Αργυρουπόλεως 94 - 96, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Με την πρόταση αυτή το Αστυνοµικό
Τµήµα, και το Τµήµα Ασφαλείας παραµένουν εντός του αστικού ιστού
της Αργυρούπολης.

>>ΣΕΛI∆Α 9

Έργα που αλλάζουν την πόλη
Η παράταξη του ∆ηµάρχου
Ηλιούπολης, κ. Βασίλη
Βαλασόπουλου, έκοψε την
πίτα της και ο δήµαρχος στην
οµιλία του παρέθεσε τα
µεγάλα έργα που διεκδίκησε
και εξασφάλισε η δηµοτική
αρχή όπως η υπόγεια
σήραγγα που θα ενώσει τον
Καρέα µε την Λ.
Βουλιαγµένης, το ΜΕΤΡΟ
στην Αγία Μαρίνα, τις δύο
πεζογέφυρες, το πάρκο
Χαλικάκι, το Ρέµα της
Πικροδάφνης κ.α.

>>ΣΕΛ. 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα