Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟAYMIIIOBHIΜΑe
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
olympiob
Ετος 43ο Αρ.Φύλλου 10049
Τμή Φύλλου 0,75 Ευρώ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΠΟΥ 2
θα αφήνουν στους οφειλέτες μόνο τα έξοδα «διαβίωσης
Δημοκρατία
και συναίνεση ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ:
Του Πάννη Κορομήλη
Δημοκρατία έχουμε. Ελλειμματική βέβ
Έρχονται τα πάνω κάτω
ρεμένη,
βουλευτική
λαού). Ετσι ήταν πά
Μια μόνο
διαφέρ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ά εποχές, περιόδους, χώρα
Η πρώτη (η Αθηνακή της αρχαιότητας
Ν. 4335/2015 ΑΛΛΗ ΤΙΜΗ
ήταν εξαιρετικά επιλεκτική. Μικρό μόνο μέρος
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΛΛΗ Η ΕΦΟΡΙΑ
ληθυσμού είχε
δικαιώμα
πολίτη. Η
ύνταν αρκετά ως μέσο
κλήρωση, χρησιμο
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
λογής για πολιτικά αξιώμ
ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
διαβόλου»
ανοίξαμ
στην Κατερίνη
ροέκυψε μετά από πολλούς αιώνες). Η
πάντως άμεση δημοκρατία. Με τους δημαγωγούς
DELIVERY
τους λαοπλάνους της. Που μας έμ
κληρονομικό δικαί
δικά της
23510 32555
τό της Μπλου
69856 48280
παράδειγι
είμνηστος
Στοιχεία- σοκ για τη
ούτσος όταν έγραφε: «Η Δημοκρατί
όμορφο
«βουτιά» της αγοράς
περευαίσθητο λουλούδι. Χρειάζεται μεγάλη
ροσοχή». ισχυροί της εποχής
από τους εμπόρους
μας δεν το βλεπουν.
κή, αυτό
υτή την
μούτρα τους»,
μία στις πέντε μφομεσαiε
λαός μας. Από το θεσπέσιο λουλούδι,
ρήσεις το τελευταίο δωδεκάμη
8 στις 10 δε
για να ζήσει
μας χαρίσει την ευωδία
6ουν πρόσβασ
σηματοδότηση.
έχει πολλές
πήσεις. Κι από τους
μορφιά
πό το λαό.
Κατανάλωση βρίσκε
ελεύθερη
ΕΝΩ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
9,6 δισ.
Ενδιαφέρουσα εκδήλωση
Δεν πληρώνουν αγορά
ξεπερνά το 25%
απώλειες 39,9 δισ.
τα 8296
την 24 2008-2016. αμοιβές μαώθηκαν από 58,7 δισ.
016 με απώλειες της ομάδας επιστημόνων
-29%. Emπλέ
κατά 3,1%
χρόνο οι μισθοl στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια.
Και μαζεύουν χρήματα
Κολινδρού
Δυσοίωνα άρχι
έα για
σούπερ μάρκε
δείχνουν μειωση πωλή
Το ΙανοΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΘΛΝΗ
υάριο κατά 99%
επίπεδο όγκου κατά 8,1%.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΗΕΗΣ
πολλά άλλα παρατέθηκαν κατά τη
έα αυτά
διάρκεια της γeMκής συνέλε
ΕΣΕΕ,
Ση κατάμεστη αίθου
Δημοτικού Σχολείου
Ενώ η κυβέρνηση δαλαλά με κάθε τρόπο όπ θα κλάσ
τρώσα ταμεακό πλεόνασμα περhπου 3,5 δισ.
της εΝηvκήςoκονομίας
την Κυριακή 19 Μαρίου 2017
την αξ ολόγηση
ότι η θέση της χώρας
λογαριασμό διαθεσίμων της
ράπερ
δυσχερή θέση
οποία βρίσ
ήθηκε η 18η εκδήλωση
ομάδας Ε
μόνων Kowτην
ναι αδιαπραγμάτε
παράλληλα μαζεύ
Αν, δε,
φορέων τη
σαiοι επιχειρηματiε
Δήμο Πύδνας-ΚοWδρργασία
αποθηκεύει
ράπεζα της Ελλάδος όλο το χρήμα από
Γενικής Κυβέ
ταμείων αυτή
οργανώνουν από ονού για τρίτη κατά σερά περίοδο,
αγορά για να δ(ει ένα μαξλάρι
τη στιγμή ένα αποθηκευμένα
Korvό ταμdo
υστέρηση ης αξιολόγησης
κή κατάθλιψη
οποίας ήταν:
οδηγηθεί σε ρήξη με τους δανειστέ
διακοπεί η χρημα- Δημοσiou,
στην Τράπεζα
ΕλλάΑναφερόμενος στις
καθυστέ
συνέπειές της στην εποχή
Μνημονί
τοδότηση από την πλευρά τους,
δος, 8-8,5 δισ.
Τα χρή
αυτά θα έπρεπε ήδη
ΣΕΛ. 3
αξιολόγησης ο πρόεδρος της ΕΣΒΕΒασίλης
Τη στγμή
λείο προσπαθε
χα επιστρέ
αγορά, δηλαδή σε φορολογού
Κορωδης ώσε ότι
αποτυπώνοντα έντονα στο αρν.
κλείσε την αξολόγηση
κάμψει τις αντιδράσε
στροφές φόρου
προμηθευτές
Συμμετοχή Μορφωτικής
κυβερνητικών βουλευ
απελούν ότι δεν θα
Δημοσίου, οποίους χρωστάε συνολικά πάνω από 5
ρίου 2017 κατά 30000 λγότερες θέ
ργασίας Αποτέ
μέρα, η κυβέρνηση κρατάει
ψηφίσ
λλαψης αλματος
χρήματος»
Ένωσης Καταφυγιωτών
χρημάτων
λικά οδηγηθού
ρίπτωση
μην πλη
μεγάλη πτώση της κατανάλωση
εταίρους.
απορροφά από τη
αήσειςTης που ανtpχονται σε 800-900
Φεβρουαρίου. Η
κή περίοδος αλε
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
αγορά το χρή
βέρνηση θα
μαζέψα μέχρι τις
3-4 μήνες θα
μαζέψει άλλα
σύγκριση
2016, ποσοστό
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
καλοκαιριού πάνω από 10 δισ.
περίπου 3 δισ.
θα φτάσει το καλοκαίρι
επίπεδα
-21%, της χειμερινή
FLL 2016-17
οδηγώντας σε ασφυξία πς
ακό απόθεμα άνω
όδου 2012-2013.
ψηλότερη απ
Γενικής Κυβέρνηση
ΕπίσηςoΔέκτης
κονομικού Κλματος υποχώρησε
όσο χρειάζεται φορολογία,
βέρνηση έχει ήδη συγκε
Φεβρουάριο,
92,9 από τις 95,1 μονάδες,
επιπεδο
Νοέμβριο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
περασμένου ετους,
όγκος πωλήσε
τρόφιμα μετώθηκε κατά 9,8%. Οι έμποροι ζητούν τη
Κατά πλειοψηφία η στήριξη
θεσμοθέτηση
τη λατουργα ενός εσού
ιαστκά «τροφοδότη λογαριασμού»
στο κοινωνικό έργο της Μητρόπολης
λογή ένταξης όλων
λεύθε
παγγελματιών χωρίς
εξαιρέσεις
λεσματικό
νικό μηχανισμό εξωδικαστκού συμβ βασμού,
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο«ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
την επίσπευση της άρσης
pital controls.
Κατά πλειοψηφί
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Εγκαινιάστηκ
χθεσινή συνεδρίαση
ο ξενώνας «Θάλεια»
μβουλου Κατερίνη
πιχορήγη
Γα δεύτερη
ωτική Ε
χρονιά
ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
6.000
διεθνή διαγωνισμό
dως δηλαδή 72
ίας FLL (First Lego Lea
χλιάδε
Ελλάδα από
ΕDUACT Φάτος, ο δ
γιMσμός διεξήχθη
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη
Μητρόπολη
όπου η ΜΕΚ κατέβηκε
δύο ομάδε
ΣΕΛ. 8
Ευχαριστήριο
παντοπωλείου
Επχορήγηση
Μητρόπολης.
ισηγήθηκε γενικός γραμματέας
έχε δοθεί
από τον δή
Εχαριστούμε θερμά
γγενές, τους φιλου
ΣEA.3
ργάτες για
συλλυπητήρια μηνύματα, τη συγκνητεόδιο ακολουθία, τις εκδηλά σεις
Η καθημερινή σας συνήθεια
αγάπης ο συμπαράστασης
βαρύ πένθος μας για την
τώρα κάθε πρωί στον χώρο σας
ενδιαφέρον
αμέριστη υποστήριξη σας, μας δίνουν
ανακούφιση αυτές τις δύσκολες
γκαmα της δομής «Θάλε
παλαιού νοσοκομείου Κατερίνης πραγματοποιή
ΜΟΝΟ με 8€/μήνα
μέρι από την
ργό Μακεδονίας
Μαρία Κόλλα
ΣΕΛ. 8
ΦΥΤΩΡΙΟ
ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΕΣΤ
καρποφόρων
Η ACS ΠΑΙΡΝΕ
Ακτινίδια μεριστώματα
ΝΑ ΒΑΡΟΣ
Καρυδιές εμβολιασμένες
ΑΠΟ ΠΑΝΩΣΑΣ!
Καστανιές
φουντουκιές
Πιστοποιημένα
ports
ΥΠΕΥΘ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ACS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
φημερίδα της Π
ΤΗΛ. 6977151655

Τελευταία νέα από την εφημερίδα