Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΤΡΙΤΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 46
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13352
T: 21038 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17331-210 38 17 281 E: [email protected] WA wwwihodimoprasion.gr
Υπ. Εργασίας:
Δεν εξαιρούνται
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ
Προ της πτωχεύσεως
βουλευτές και δήμαρχοι
και ο «Καλογήρου»
από τον κόφτη
Οι αξίες των ακινήτων
συντάξεων
ολλές ημέρες
Διαψεύδ
μες για μεγάλ
β' βαθμ
σε πλήρη κατάρρευση
ής Αυτοδ
ης. Ειδ
Golden H
ς νυν βουλευτές σημειώνει ότι
μπορικό
ρέχει λόγο
βάζουν λ
Mall A
θα έχ
ολογισμό
οντας ότι η κατάσταση στο εμπ
λοκληρωθ
ς 31/12/18.
Βόλου καλή
Βγαίνουν στο «σφυρό
Από την Τετάρτη
τα πρώτα 10 χιλιάδες
29 Μαρτίου
η Μεγάλη Βρετανία με
φυρί θα βγ
το ένα πόδι εκτός Ε.Ε.
Οι ηλ
ρατηγικώ
μοί λ
Την Τ
ραπεζ
ρτη 29 Μαρ
λησης
χέσεις
ροχωρ
Συνθή
Λισαβόνας
ωλήσεις
ξέλλες η πρωθ
Τερέζα Μ
Βασιλ
ΣΕΛ. 3
η διαδ
θα οδηγή
δηλαδ
Μεγάλης Βρ
ην Ευρ
Ινστιτούτο Γενετικής
ής πρωθ
Βελτίωσης και
Στριτ. Μετά τη
ό την Ντά
φυτογενετικών Πόρων
ολή τη
ς από πλευράς
ρχηγοί κρα
ής Βελ
χοι θα εξ
ης Αγρ
ΛΗΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώ
διαφέρον γ
Βασίλ
χώρηση
βολή πρ
8 χωρώ
μβασης μίσθ
ΣΕΛ.14
ρες γ
Εφορεία αρχαιοτήτων
ςΘα ρυθμ
λεί «βαρόμετρο» γ
Τους υποτιθέμενους
λληνική
Δυτικής Αττικής
μειγμ
μετανάστες
Πειραιώς και Νήσων
δυο μ
χει δημ
ρμονικό» τρόπ
Και προσφυγές
μμαχοι εφαρμ
χέδιο εξ
ροι ιδ
ς, αλλ
μψει. Ο
Χειρnu
διευκολύνει και παλι
ς εξαθλ
ς ολόκληρου λ
μειπωλ
ρχει πλήρης σχεδό
ρόσληψη, μ
μβαση εργ
η Τουρκία
ράψει μία ρύθμ
ριέλθ
ρμετρηφορολ
ριήλθ
άλυψη
ς πλούτος
ρεαλι
Αύξηση
ς τελ
ης Εφορ
ύμφερ
ς Αρχ
Στη δ
φορολ
ημέρες
η ροή πρ
ρφορολόγ
ς δημογραφ
υψηλή παρότι εμφανίζ
ρκικά
ΣΕΛ. 15
Ελλάδα αλλά
ροβλήμ
ελαφρά μ
23%) αλλά
ής ψυχ
ροσφυγ
γορά. Τ
χώρα μας θα κλ
εχιζόμ
Σάμο. Σ
Λέσβο, τη Χ
Πλούσιο χρωστούν
μια δ
ριών. Σ
ρξία δ
ράπεζες
Πέμπτη
ρις ημερ
ψυχολογ
σε εφορία και τράπεζες
ρα) εχ
δειλά- δειλά κα
ραστές βάθ
6 εμφα
566 πρ
τεράστια ποσά
λύ μεγαλ
ς αβεβ
χο ολόκληρ
χμάλω
χεία δείχ
ροσπάθ
Ελλάδ
δειλά-δειλ
ραπωλ
να με τα επισημα στοιχεια
Το τελ
ης Γενικής Α
Διεύθ
Εκτιμι
χιλιάδ
θα χρ
γεγονός ότι διαγ
ρυφηλό
ρροφnθεί. Μεγάλο μέρος
βίο, θέλο
βέρνηση, τρ
λισμούς
άλλες δομές
tate. Παρά
γοράς αλλά
ραπεζώ
μερα βρ
8.759 πρ
λλά δ
Λέσβο, 3.54
ΣΕΛ. 16
ς 3.485
η Σαμ