Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
7 ΧΡΟΝΙΑ ΥΦΕΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
Στη σταθεροποίησητης οικονομίας
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη
Η ανάπτυξη της καινοτόμου
μετά από 7
συνεχόμενα χρόνια ύφεTuxia, η δημόσια προσφορά για
φαρμακοβιομηχανίας κατέχει κεσης ανέφερε στην ομιλία
ντρική θέση στη νέα αναπτυξιακή
την έκδοση 5ετούς κοινού ομοTOU σε ΚΕλογιακού δανείου (ΚΟΔ), έως 200
ντρική εκδήλωση του Ε
στρατηγική της Χώρος", τον οε ο
Λέσβου ο αν. υπ. Οικονομίας και
εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΑΠ με
υφυπ. Οικονομίας Ανάmuξης,
Ανόmυξης Αλέξης Χορίτσης.
Σελ. 4
Τον δισ. Damian
Cope.
Στέργιος Πmσιόρλος.
Σελ. 6
Σελ.7
Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 Αριθμός φύλλου 848 ο 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΚΑΡΠΗΚIΗΧΤΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP
Η αξιολόγηση δεν κλείνει,
η αγορά αργοπεθαίνει
αβεβαιότητα θα συνεχιστεί
Εκπέμπουν SOS
Νέο ορόσημο
οι κοrνωMκές ομάδες
η7η Απ
μέχρι το καλοκαίρι;
E ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Amκής
ΣΤηνεπrωρμενη διαδρομη την περατέρω άνοδο
ασφαλιστικο εργαouνmς Megabrokers, αναφέρθηκε ο
πιστος Διαχειριστής του Δικτύου,
θέτοντας αναγνωρισμένη εEBδίκευση
Πρόεδρος του ομίλου ΓΙαννης ΧατζηβεΤεχνογνωσία, cπισήμανε ο γeνικός
στο συνέδριο της γνωρίζοντας την δυναμική πορεία της
Υπέκυψε με οριακές απώλειες
διευθυντής της εταιρείας Χρήστος
στις πιέσεις των τραπεζών
στην ελληνική ασφαλιστκή αγορά, βραβεύοντας 30 cuνεργάτες.
ρεία στην αγορά.
Σελ. 1
Σελ. 8
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΏΝ
Τις τεράστιες ελλείψεις σε υγειονο.
Τόσες επιλογές προορισμών με τόσο
EοπλισμοTς εξαντλητικές εφημερίες
αυθεντικο τρόπο, wrNo enneδο υπητων νοσοκομElaΚων γιατρών σε συνpεσιων αλλά σε τόσο ελκυστική
δυασμό με τη μείωση των αποδοχων
μη", ανέφερε ο Δευ8uνων Σύμβουλος.
της Celestyal Cruises Κυροκος Ανα
στασιάδης, τονίζοντας πως φέτος προ
σεγγίζουν 15 λιμάνια.
Σελ. 9
Σελ. 10
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον Ιστότοπο www.vradini.gr