Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
PITH 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
ΔΡΑΜΑ
Από το Σωματείο
Απόλλων Παραλιμνίου
Τι είχε γράψε
Ράμα.
Δόξα Δράμας 0-2
ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Δράμας
Πήρε αυτό που ήθελε
ο Δημήτρης Πασχαλίδης
1903: Το ιστορικό της απόδοσης
Εκπαιδευτική άσκηση
από το πρώτο 45λεπτο
πυρόσβεσης για την Ελένη της Δράμας
Στο μπαράζ
της εκκλησίας της Βησοτσάνη
πριν από 20 χρόνια
ο Σκακιστικός Ομιλος
την υποστήριξη
Δημήτρη Μανθόπουλ
Δράμας για άνοδο
'Ελληνες της Ορθοδοξίας
της Πυροσβεστικής
(Εμμετρη κωμωδία)
στην Α εθνική
σελ 5
σελ.7
Σύμφω
Ολοκληρώθηκε συμπόσιο
Ο εξευτελισμός
Αυξήθηκαν κατά
το 7.148 οι άνεργοι της Επιστημονικής Εταιρείας της Ελλάδας
τον Φεβρουάριο
Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο
Ευαγγελου Χ Μαρινόπουλου
Αθήνα
8maν.ow Στο επίκεντρο όλων η υποστήριξη του σύγχρονου ογκολογικού ασθενή
Απορώ
ΟΑΕΔ.
πρώην πρωθυπουργοί
γραμμέν
αναζητούντες
σχέση με
δεν ντρέπονται
γεγονός
εξήχθη στην πόλη
μπόση
ία αύξηση κατά
ρασκευή 17 έως
Κυριακή
κλοφορούν μέσα στη
Συνολικά
ύμφωνα με
-Κούρος".
μπόσιο, διορ
κοινωνία! Στην θέση
Φεβροuάpι
Καρκίνο, η οποία
ηταν 936
928.962
Εάγετα κάθε χρόνο στη
γιατρούς
επιστήμονες
πavός Ελληνας με
ηριώδη αυτοσεβα
ξαιτία
Ειδικότερα
σμό θα είχε
κτονήσι. Αλλά
μένοι άνερ
διεξαγωγής
αυτοκτονήσει ο άνθρωπος,
exe κάνει
ΟΑΕΔ για χρ
διάστημα σ
46,22%
φιλότιμο. Φαίνεται ό παντην ιδιότητα,
είναι εγγεγραμμένοι
μητρώο
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημ
χαρακτηρίζει
περισσότερους Ελ
νός έτους
ροκλήσεις
λιrες δεν την έχουν οι ηγέτες, πουμας
βέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες
ρες είναι
Λυπούμαι πολυ
οσεγγίζε
62%. Επί
δυσπxούν και πληρωείναι
αστρονομικό χρέος μας πάνω από
ό περ
50χρόνια. Αλλά λιπούμαιπερισσότερογια
82% δεν
lστημακης
εγάλα βήματα της
είναι έλληνες υπη
έρες μας, από τη
λογίας
Οσον αφορά τους εγγεγραμμένους
της διεθνούς κοινότητας,
νέργους
μούpppε λαμπρό πολιτισμό
λασματικός
λιγότερ
χώρο ασθενής
τομείς του πνtίματος, τώρα
ές δομέ
Ιανουάριο ενώ
σχεση με
οίοι ανέπτυξαν 6μ
εκτός από
ρ φέρεται
μεγάλες πρωτείο
μενοι άνεργοι αυξήθη
υποστήριξης
αβρέθηκE,
απλώνει χερι επαιτείας
σχεση με
ενη, καθώς
3.43% φτάνοντας
υς 178.105.
υπηρEαν αρκετές ιατρικές
φταίει για τοκατάντημά μας
σικά uιείς άλλος λtyο και άλλος πολί.
Φταίει ο λαός,
Ημερίδα της ΓΣΒΕΕ στη Δράμα και ενημέρωση
χρόνια ελαττωσε παραγωhητοι φταίνε
Πότε θα πληρωθεί το
των επαγγελματιών, βιοτεχνών & εμπόρων
εξωτερικό αντίνακάwυν
Κοινωνικό Εισόδημα
12,1 δισ. ευρώ οι οφειλές
Αλληλεγγύης
Αληνες
Στα μέσα τη
προς το ταμείο του ΟΑΕΕ που
ρουν οι ηττες μας. Οταν μια οικογένε
κούς λογαριασμούς
Εισοδήματος
Δημοτικοί ούτε τονγιο. φταiνεαyoνείς
δεν μπορούν να πληρωθούν
δεν aουν σωστη διαpίριση
ματος τους. Πατέρας στην κυβέρνηση
πρωθυπουργός κα μητέρα
Καινοτόμες δράσεις, συστάδες επιχειρήσεων, για προοπτικές
Toκακόάρuσε το 1980 περίπου
ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από τη συνεργατικότητα
Nζεται μέχρι σημερα Πρώτοςδιδάξας
νάλωση ο μακαρίτης ΑνΘανάση Πολ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
βρέθηκε
ακολούθησεoΚωνσταντίνοςΜητσο.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
τάκης (πολιτικής παντόςκαιρού,ο Κώστας
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚαββaΒάς, καλεσμένος της Δραμνής
Σμiτης
νδίας
Τα χρήματα θα αφορούν τη δόση
αυτής.
Μαρτίο
μενος ΓΑΠ (λεφτά υπάρχουν!) Μετά
μα τη
εμπόρων για το
Γιωργάκη ήρθε το χάος Καιοήμερα ζοtμε
ης Μαρτ
Εε συνά
απόλυτο χαος!
Πρωτοβάθμιων
σης, έχει ήδη
Το 197
στρατιωτική κυβέρνηση (ηούγκριθεί με απόφαση τη
γού Εργασίας κ. Εφης Αxτοιόγ
στους πολιτικούς αφανονταςχρέος335
έσω δικτύων
ΓΑΠ μάς
τομμύρια ευρω
ίζουμ
άφησεxpέος340δισεcατομμύρια ευρω ΔηΣε πρώτη φάση, Βα
πρέπει κόσμ
ισά χρήματα στις πρ
ηρωμένε
ρόεδρος της
00 )φορές!Φανταoθuίτε
την τράπεζα
ιδιαίτερα
χουν λάβει
λογαριασμό
κάνουμε
μερα, ανδεν παlρναμε
μαύρο χρώμα, γκρ
στην σχετική αrτηση
ργος Κοββα0ός.
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα