Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1953
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣΟΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΏΣ1876
Ιδεολογική ηγεμονία
στα πανεπιστήμια
Ανατολή ήλιου 627-Δύας638
τάεδρήματατοο
θρησκεύματα τέλος
Brexit μετά
τα «γενέθλια»
ναι 50%-50% στήν
ωνία, στους κοαπό το Παιδείας
θΕΤΟΝΤΑΣ τέλος τήν κολύμηνη άναμονή.
ό άρθρο 50 της Συνθήκης
otέ αγγελίες του άφελούςiφυπουργού Μπαξεβανάχη
μiτόν ύψηλότεροδeiκτηνοημοσύνης,
σύνδεση
στό 5% τον έξυπνότeρtον άνθρώπων έλκονται
Μαξίμου προκειμένου εδσο στά δημόσια σχολεία δοο
ρισσότερο άnomνώριστερά.va βρίσκονται
δeiaς
παράγεται, άκριβος έπειδή συμβαίνει
όντως τσιτά πράγματα στήνΒρ
ία, μποαλeta της.
Οχι τόσο σε enineδο κομμάτων
στον Ma
Κυβέρνησις
διότητα το οκράτough.
ΓώργουKeκουμένου, τό όnotο εύθέως
άπαντα στό μοναδικό σtΥyραμμα
Ιστορικό Aκη Αγγέλου, Τό σύμπαν Ελaδικό
άxαδημofκό στημένο εκτός άπό
τά άνοΕκκλησια
ζητήμα
αρμοδιότητες Εσωτερ
Εθνικό δλίσθημα πρώτου μereΤο μetζον ζήτημα
caeruνόησημεταγeνέστερηmς Επανάστασης.
Κατακiφαλα τούς ήρθε το έργο τοo Keκουμέou,τό όnotο μέ πολλές δεκάδες πρωτογενείς
1,5 ευρώ αποζημίωσις
για σπίτια Βορειοηπειρωτών
περιόδους Σέπλήρηάντιθεση μέ τόν δΕργα
στιβάλ Κινηματογράμόνο γιά τούς φόρους .λές καί ή EnανάσταOiμεθοδεύσειςΡάμα εις βάροςτής μειονότητο
κούς λόγους. Πasόντuετώmoeή έλληνική δlικές εκλογές καλοκαιριού
Botν στούς ιδιοκτήτες χροαδ
ρίαθηταν 2.302803 εκ, fτοι το 2015. δταν μέ
το0 άνορθολογισμο0. ΚαταλοβαίνειόάναγνdiΧειμάρρας έφευρίσκουν νέα
το τίμημα θά wμal- Παραλλήλως ή έκροθuplα τών
μακρύς κalέπhoνος. Καλή έππυχίασέ δσους
ρος πού &τοτε εφαρμόζουν μeΔημιουργός τοoήλ περιοδ
Αντίβαρο
Τής ημέρας
Σήμερα
«Πολιτισμό :μιά :ατάσταση σε εiσα
Mo Pink Star
την ημέρα
ένους γιά νά
Rawles Racy VMid
μέτρων.
and δεύτερη
Ιστορικά ντοκουμέντα
ρομαντικός ποuποιός
ωκεανός της Εστίας