Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Website

Recognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3480O •ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:
«ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ»

∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ «ΕΛΠΙ∆Α - ΠΑΚ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ

Ορισµός νέων
Αντιδηµάρχων
∆ήµου
Αµαρουσίου

Αιχµηρές
απαντήσεις

>> ΣΕΛ. 3

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Όταν οι «µικροί
πρωταθλητές» έγιναν
ένα µε την Μ. Πατούλη

Άµεση ήταν η απάντηση της δηµοτικής αρχής Νέας Ιωνίας στην ανακοίνωση - καταγγελία, του δηµοτικού
συµβούλου της αντιπολίτευσης, κ.
Αριστείδη Χατζησαββίδη, για µη συµµετοχή του στην πρόσφατη εκδήλωση του δήµου για την επέτειο των 73
χρόνων από το Μπλόκο της Καλογρέζας τον Μάρτιο του 1944.
Χαρακτηριστικά, στην απάντηση του

δήµου που υπογράφει η δηµοτική
σύµβουλος, κα Όλγα Κατηµερτζή, σηµειώνεται: «Στη κατηγορία αυτή απαντώ: Το βάρος από τη ∆ηµοτική Αρχή
και σωστά κατά τη γνώµη µου, έπεσε
στο να βρεθούν οι απόγονοι και οι
συγγενείς, και να κάνουν αυτοί τα
αποκαλυπτήρια. Βρέθηκαν 13.
Για τους 9 που απέµειναν, η δηµοτική
αρχή αποφάσισε: Τα αποκαλυπτήρια

>> ΣΕΛ. 10

Γ’ Κατανυκτικός
Εσπερινός
στην Ι.Μ.
Νέας Ιωνίας και
Φιλαδελφείας
>> ΣΕΛ. 7

Ξεκινούν τα µαθήµατα
επιχειρηµατικότητας
∆ήµος
Αγίας
Παρασκευής

>>ΣΕΛ. 2

«Το Μαρούσι γίνεται ∆ιεθνές
Κέντρο Ιατρικού Τουρισµού»
Νέα συνάντηση εργασίας µε την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για τη δηµιουργία συνεργατικού µηχανισµού τουρισµού υγείας στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου πραγµατοποιήθηκε µετά από την πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου, κ. Γιώργου Πατούλη.

>>ΣΕΛI∆Α 6

Οι µαθητές πρασίνισαν
το Πεντελικό

>>ΣΕΛ. 9

Χοροστάτησε ο
Μητροπολίτης, κ. Γαβριήλ

να γίνουν από τους επικεφαλής των
Παρατάξεων. Ενηµερώθηκαν όλοι οι
επικεφαλής. Ο κ. Τσοπανίδης, στα 3
τηλεφωνήµατα που έγιναν, δεν έδωσε σαφή απάντηση και στο τελευταίο
τηλεφώνηµα απάντησε «µάλλον όχι».
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι
όχι µόνον δεν αποκλείσαµε τους επικεφαλής, αλλά επιµείναµε να είναι
παρόντες».

Με τα χαµόγελα και τις
χαρούµενες φωνές
εκατοντάδων µαθητών και
σύµµαχο τη χειµωνιάτικη
λιακάδα, πραγµατοποιήθηκε
µε µεγάλη επιτυχία µία
ακόµη ∆ράση Μαθητικής
Αναδάσωσης, από το
Σύνδεσµο ∆ήµων για την
Προστασία και Ανάπλαση
του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).

>>ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα