Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
WebsiteRecognized text:
ΠΑΟ Βάρδας
16-19
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
www.patrisnews.com
ΑΝΑΜΒCTAIANTLΑΡΑΣEE
ΑΙΟΝΙΣΟΚΑMANAAΑΣ
ΚΑΙKY.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
Το αντί πάντα με φόβο...
ΠΑTHΝΕΧONΑ ΠΟΥ ΒllΚΡΑΤΕ ΣΤΟ
ΝΟΜΟΜΑΣ
ξαλμυρισμένοs έτοιμος για μαγείρεμα
ΣΛΑΝΔΙΑΣ
ή κλασσικός υγράλατοs
«Μαγικό πρεμιέρα
από Ερωτευμένο Σαίom»!
ΜΟΝΟ στον ΤonINTZH
ΠΑΤΡΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΚΙΝΗΣΗ
ΚΟΡΥΦΗΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ
9,58€
Επιδοτήσεις 2017
ΤΟ ΜΗΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
50% προκατα
6 άτοκες δόσεις
έως 48 δόσεις
9ορoint-rervice
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26224 00609
693 2589812