Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημεριδα της Ανανεωτικής Αριστεράς Κuριακή 19 Μαρτίου 2017-Ap, φ,1339.2
ΣφrχTοί εναγκαλισμοί σε
Οι ασθένειες της υγείας
εποχές αντ-Διαφωτισμού
Κωστή Πanαίωάννου
και της noστο τραπέζι της εξεταστικής
Η γαλική αριστερά ναβγει
από την ασάφεια
Τον ΜivBuνο της
αφορμή μια επίκαιρη ερώτηση
του προέδρου της Ενωσης λέoματα εντυπωσιακά για την ανασυγκρότηση
Me ρωoυποupγώς προανήγγπλε κατά τη σχετική
συζήτηση στη Βουλή τη σtσταση ΕΕrταomκής
Για παράδε Μια, ενώ γί
Επιτροπής για
τα πρώτα σημαντικά βήματα γι
Δεν με απασχολεί η αρι
τα σκάνδαλα στον τομέα της υγείας.
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πραγματοποιοiνται οι
στερά, αλλά μια νέα κουλ
αντίδραση της ΝΔ ήταν η
μενόμενη: ερμή
πρωτες πpoολή εις μπα από μια πεντoΕτία
πρωτοβουλία ως κίνηση
ριοπασμοt. Ωστόσο,
παρά την κάλυψη
τούρα της εργασίας
ό το ΕΣΥ 2,5
πλήθος
τά τη συζήτηση
την κατάργηση του
5 ευρώ, τα xpiη
της επίκαιρης ερώτησης την οκταετία της κρίσης, γί
wooοκομείων.
936 Εκ. ευρώ
εύκολα αντιληπτό ότι αφενός υπήρχε περιθώριο πcριορισμοώ
τέλος του 2016 μετατράmη
πλεόνασμα 36 εκ.
Ιταλίας της εργαωφελούνταν κυρίως
Εκεί που η mιστήμη
μαθηματικών μοιάζει να σηκώνει
της σπατάλης, από την οποία
προμηθευτές, αλλά παραyότ
Anτικό χρήμα. Αφετέρου
Χέρια ψηλά, φαί
πως έρχεται η
επιστήμη" της
om τα δ
ία χρόν
παραδοσιακής πρακτικής να εξηγήσcι τα
Βήματα προς την απο-ιδρυμαπεριορισμένες δυνατότητες xpημαατοδότησης της υγείας,
ροβλέπεται ιδιαίτερα ενδιαφέροuoα,
τοποίηση
0 ρατσισμός
το νομο περ με
στην επίσημη
πολιτική
Με σύνθημα την αυτονομία
Των Κρατών
Τον εiθαμ
τή τη βδομάδα,
θετικά βήματα, αλλα
η φωτογραφία δίπλα στο κεντρο
προσφύγων στη ΒΑΑ της Χίου,
Και οπισθοχωρήσεις,
μην σας γελούν τα μ
σας συμ
φωνα με τις επidημες απάντηoε
στο περιβάλλον
των φορέων, δεν
Κλειστο
Στην αποφαση του Ευρω
τηpiου για την απόλυ
ση όποιου φέρει θρησκευτ
αλλόθρησκα σύμβολα για την
16, 17
Χωρα. Στις 21 Μαρτη, Πανκ
σμια Ημέρα
ναγκaiο από ποτε
Εκκένωση
διεκδικήσουμε
για αλλη μια φορα
το σεβασμό της ανθρωπινης αξ
καταλήψεων
μάτων για
Μεμονωμένο
περιστατικό
Τασία Χριστοδουλοπούλου
Γιώργος Καπόπουλος
ή στροφή;
Σε αυτή τη διαπραγματευση
Και μετ Τις ολλανδικές εκλογές,
παλιά άγραφη δη
η σύγκρουση είνα ταξική
Τα προβλήματα παραμένουν
ογραφική αρχή λέει
ερωτήσεις, με σκοπό
δημοσιctoας τις
αντήσεις.
Σελίδες 6,7
Σελίδα 9
Ομως σήμερα θα
παραβιαση
αυτήν την αρχή,
τις ερωτήoεις την ελπίδα
Άρης Βασιλόπουλος
Κώστας Διάκος:
πως ίσως μέσα
ό αυτές
βρεθούν
Δίνουμε έναν αγώνα δημοκραΗ λύση μπορεί να έρθει
Ποιος και διέταξε την
μέσα αποσύνθεση
στι νομική
ρώματα της Δευτέρας στη Βίλα
στο κτίριο της
Σελίδα 23
Σελίδα 19
Πολίτη οι
με τους δημάρχους
Οι αδυσώπητες σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας
ptίτο κτίριο.
δήμο Αθηναίων και
Με φόντο τις ολλανδικές εκλογές, οι σχέσεις τηςEuρώrtης κα της Τουρκlος
το ήθελε για
χρησιμοποιηθεί
φαίνεται να ακόμα μια φοράoe σuyΚρουση, οθεuοντας όλοι μαζ
ως πολιτιστικός χώρος, οι
ακpobeΕά Αρθρα των Σίας Αναγνωστοπούλου, Βιβής Κεφαλά, Δημήτρη Ραπtδη
5-6 άτομα, βρί
ΣΥΝΕΧΟΑΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ