Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 18.03.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5728
Ως τα τέλη του μήνα η εξόφληση των εισφορών Ιανουαρίου
Διπλή παράταση για τις εισφορές στον
Σε προορισμό τελευταίας στιγμής (last minute) έχει μετατραπεί η Αθήνα
Αύξηση εσόδων αλλάμε λιγότερες μιγίδες το 2016
Τι κι αν το υπουργείο Τουρισμό παρουσίασε το σχέδιό
Κυκλική Οιχοτου για τη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε τουριστικό προ
νομία: Ευκαιρία
ορισμό 365 ημερών το χρόνο. Ηαπόσταση που θα πρέ
πει ναxαλύφθεί μέχρι την επίτευξη του στόχου φαντα
για επενδύσεις
ξει χαώδης αντικρίζοντας τον «έλεγχο προόδου» των
στην Ελλάδα με
ξενοδοχείων της Αθήνας γι
το 2016
ενισχυση
τεχνογνωσίας
Ενίσχυση τη
Τα στοιχεία
αποκτούν ευρύτερη διάσταση αν συνυποΚράτη
λογίσει ότι αναφερόμαστε για τον βασικό προορισμό
εχνογνωσία στην Κw.xή ον
Παππάς: Από την Ελλάδα
της Ελλάδας για ταξίδια πόλεων κάθε είδους (city
μία, όπως είναι Ελάδα,
γίνουν άμ
bημιοbreaks
οργάνωση συνεδρίων
εχθέσεων ,και
έλειπε ο ενιαίος εθwός
nδηλώσεων). Κι, όμως, ο
ξενοδοχειακές επιχειρfη ευρωβουλευτής της Νέας
σεις της Αττικής στο σύνολό τους Ηατέγgαιαν το 2016
σχεδιασμός προς τη
Μαρία Σπteάx
μείωση πληρότητας στους πέντε από τους δώδεχα
νέα ανάπτυξη
μήνες του χρόνου σε σύγκριση με το 2015
βουλίου
ναφέρει
Στη συζήτηση στην
δέσμης μ
xονομία, η xveία Σπυράκη, αναφΣτον νόμο Κατσέλη
Στην διαφορά τecννnuσίας
στα Κράτη μΕλη ξήτηστ
υπάγονται τα «Χ0MAwα»
στεγαστικά του ΟΕΚ
ούν, όπως η Ελλάδα,
gγός Ψηφιακής Πολuτικής, Τηλε
Ενημέρωσης, NGος ΙΙοsατάς, eπισνέφθηκe σήμερα
Texwόπολη Θεσσαλονίκης,
πλαίσιο περιοδείας
Στην ανάγκη
Στο Κατσέλη για
άμεσα επενδύσεις
αίσιο τη
από χτες στις Σέρρες
τη Θε
συγκεκριμ
λονίxηoτως αναφέρετα
απόφαση της Ολομελeιας δα
τοντάδες 0€σεις εργασίας.
Neος Παπάς συμμετείχε στην
δρίαση
Κατσέλη"
Αρείου Πάγου
Διοικητικού Συμβουλίου της Τeχνόπολης
της Διο
Οργανισμοί
Αντίθετα
σήμαναν πως δ
χαρακτηριστικά etτe η ευρώ.
Cluster Ανάmξης λογισμιxού
μπορούν
βουλευτής: «Μποooόγι
Με τη
καιρία της επίσχεψής
Υπουργός ψηφιαόφαση δι
ίδιο επίπεδο ενημερ ας χeησιμ
Πολιτικής, Τηλεπ
Ενημέρωσης, Νίκος
ποιώντας μόλις
της απόφαση
Οργανισμός
Παπάς, τόνισε τα εξής: «Δ
ιστώνω ότι από την Ελλάτην
ενώ exτός
τις χωματερές μαtί με
λείπουν
αλά, ούτε
χειρηματικό
προκειμένου
πνεύμα ούτε η διάθεση. ΕΕ
uαίος εθνικός σχ
ίες τους
πολύτιμα υλικά, ενό
διασμός
Ολομέλ
Αρείου ΙΙαγον
ριπτώσεις
έκανε δεκτές τις εισηγήσεις
σοβαρής ασΒέ
ε5 συσκευασίες».
εισαγγελέως Ξeης Δημητρίου
αρεοπαγίτη Γιώργου